Digital Repository of Ostroh Academy

Психологічні особливості професійної самореалізації жінок у зрілому віці

Шестопал, І. А. (2017) Психологічні особливості професійної самореалізації жінок у зрілому віці. PhD thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

[img] PDF - Published Version
Download (19MB)

Abstract

Кабінетом Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 229-р схвалено Концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Саме представниці «слабкої» статі частіше зазнають труднощів як у пошуку роботи, так і в процесі самореалізації у професії, оскільки у суспільстві ще існують стереотипи щодо неможливості жінок поєднувати досягнення у професійній діяльності з благополучним шлюбом і повноцінною сім'єю. Статистика останнього десятиріччя у всьому світі засвідчує, що досить часто жінки після сорока тільки розпочинають свою кар’єру. Середній дорослий вік – це не тільки період професійних досягнень, але й аналізу та оцінки трудової кар'єри, що може провокувати кризу середини життя, яка має гендерні особливості. Так, впродовж ранньої дорослості головними цінностями жінок є родина та здоров'я, але в період середньої дорослості професійна діяльність стає провідним засобом їх самореалізації. Серед способів виходу з кризи визначають: зміну напрямку професійної діяльності, отримання додаткової освіти, підвищення кваліфікації, стажування та спеціалізацію тощо, які спрямовані на зростання життєвої та професійної компетентності особистості. Цей процес вимагає забезпечення навчання впродовж усього життя, тому виникає потреба у створенні концепції освіти дорослих як складової системи неперервної освіти. Методологічні аспекти дослідження самореалізації як психологічного феномена розкрили в своїх працях відомі вчені-психологи Б. Г. Ананьєв, К. О. Абульханова-Славська, Л. І. Анциферова, Б. С. Братусь, Дж. Бьюдженталь, Є. І. Головаха, В. П. Зінченко, В. В. Знаков, Л. Н. Коган, Д. О. Леонтьєв, С. Д. Максименко, А. Маслоу, В. П. Москалець, В. І. Муляр, В. М. Мясищев, Г. Оллпорт, А. В. Петровський, К. Роджерс, М. В. Савчин, В. І. Слободчиков, Т. М. Титаренко та ін., а в останні роки – О. І. Баришева, Т. Ю. Більгільдєєва, Г. Б. Гандзілевська, В. В. Зарицька, Н. В. Корчакова, Л. С. Левченко та ін. Разом з тим, недостатньо досліджень, присвячених вивченню професійної самореалізації жінок у контексті зрілого віку. За даними багатьох дослідників (О. Є. Байтінгер, В. Г. Горчакова, В. А. Гупаловська, Е. Ф. Зеєр, Л. О. Коростильова, Д. Левінсон, Л. Г. Почебут, О. М. Разумнікова, Д. Сьюпер, К. В. Федосенко та ін.), обмеження діяльності жінки або нездатність здійснити фахову самореалізацію з тих чи інших причин призводить до втрати суспільної компетентності, відмови від власних планів заради дітей та спокою у сім’ї, наслідки чого можуть проявлятись у конфліктності, фрустрованості, схильності до депресій, психосоматичних розладах тощо. Обмеженість інформації про структурно-функціональні параметри професійної самореалізації, внутрішньо-особистісні фактори та механізми самореалізації жінки в сучасних умовах ускладнює проблему її пізнання і спонукає до здійснення відповідних досліджень. Усе вище зазначене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості професійної самореалізації жінок у зрілому віці».

Item Type: Thesis (PhD)
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Additional Information: Науковий керівник: Ямницький Вадим Маркович доктор психологічнихнаук, професор
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 03 Oct 2022 07:51
Last Modified: 03 Oct 2022 07:51
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8713

Actions (login required)

View Item View Item