Богдан Романенчук - редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) (Bohdan Romanenchuk – an editor of Ukrainian periodicals in the USA (the second half of the 20th century) )

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2013) Богдан Романенчук - редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) (Bohdan Romanenchuk – an editor of Ukrainian periodicals in the USA (the second half of the 20th century) ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 221-227.

[thumbnail of 36.pdf] PDF
Download (1MB)

Abstract

У публікації висвітлюється діяльність Богдана Романенчука, як організатора українського

видавництва у США і редактора журналів “Київ” і “Українська книга” , що виходили

у Філадельфії при цьому видавництві у 1950–1980-х рр. Актуальність дослідження

обумовлене відсутністю системного опрацювання історії цих журналів та аналізу
редакторської діяльності Б. Романенчука. Автор звертає свою увагу на основні заслуги
Б. Романенчука як редактора цих журналів і їх значення для розвитку українознавства
в загальнокультурному і книгознавчому контекстах. Ці журнали були відносно довговічними

проектами в пресі української діаспори. Вони постали в часи, коли на материковій
Україні книгознавство перебувало в занепаді. Висвітлюючи історію української книги та
літературно-мистецькі події в діаспорі і в Україні, вони стали важливими джерелами літературно-мистецької,
книгознавчої
та
бібліографічної
інформації,
публікації
яких
сприяли
популяризації
у
світі
духовних
цінностей
України.
Видавнича
та
редакційна
діяльність

Богдана
Романенчука
щодо
популяризації

української книжки, виховання і розвитку своєї
аудиторії читача, сприяли поширенню світових здобутків духовної культури, а друковане
українське слово стало засобом поширення культурних ініціатив в умовах бездержавності
нації. Матеріали часописів досі маловідомі дослідникам і потребують глибокого вивчення
в контексті сучасних українознавчих досліджень (In this publication the author discusses the work of Bohdan Romanenchuk as the organizer of
the Ukrainian publishing house in the USA and the editor of journals “Kyiv” and “Ukrayins’ka
knyha”, which used to be printed by this publisher in Philadelphia in the 1950s – 1980s. This
research is topical because the history of these journals have not been systematically worked upon, and the editing work of B. Romanenchuk hasn’t been analyzed yet. The author focuses
on the main merits of B. Romanenchuk as the editor of these journals and their significance for
the development of Ukrainian studies in the general cultural and bibliological contexts. These
journals were relatively long-living projects of the Ukrainian diaspora’s press, and they emerged
when the bibliology in the mainland Ukraine stagnated. By shedding some light on the history
of Ukrainian books and literature and art events among the diaspora as well as in Ukraine, the
journals became important sources of literary, art, bibliogical and bibliographical information, and
their publication contributed to the propagation of Ukrainian values in the world. The publishing
and editing work of B. Romanenchuk in the popularization of Ukrainian books, fostering and
development of the readers audience facilitated the widespread of the world cultural heritage,
while the printed Ukrainian word became a method of propagation of cultural initiatives in the
situation of the nation without a state. The materials of the journals are still vaguely known to the
researchers and require deeper attention in the context of modern Ukrainian studies)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Богдан Романенчук, українська діаспора, журнали “Київ” (1950–1964), та “Українська книга” (1971–1982), Філадельфія, США (Bohdan Romanenchuk, Ukrainian diaspora, journals “Kyiv” (1950–1964) and “Ukrayins’ka knyha” (1971–1982), Philadelphia, USA)
Subjects: by fields of science > Biographic researches
by fields of science > General section > Газети. Преса. Прес-центр.
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 06 Sep 2013 12:39
Last Modified: 06 Sep 2013 12:39
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/2258

Actions (login required)

View Item View Item