Items where Subject is "Газети. Преса. Прес-центр."

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | З | М | О | П | С | Х | Ш
Number of items at this level: 19.

А

Антощук, Л. (2007) Журнал “The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 378-386.

Атаманенко, А.Є. (2007) Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 395-405.

Б

Бабчанік, Р.В. (R. Babchanik) (2011) Дослідження прихованого змісту газетного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 6-8.

Беднарчик, Р.М. (R. Bednarchyk) (2011) Газетний текст в медіалінгвістичному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 9-13.

Бойчук, К.В. (2009) Мова газетних текстів як засіб впливу на читача. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 135-139.

В

Вільчинський, O. (O. Vilchynskyi) (2015) Трансформація районної преси тернопільщини в період суспільних змін 1990-1991 років (The regional press of Ternopil during social changes in 1990-1991: structural and semantic aspect). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). pp. 44-47.

Г

Глущук, М. (M. Hlushchuk) (2010) Реклама у друкованих засобах масової інформації: основні переваги розміщення та критерії поширення. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 215-219.

З

Заблоцький, Ю.В. (2010) Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 341-346.

Зубко, О. (О. Zubko) (2013) Іван Мірний на сторінках подільської преси (вересень 1919 р.) (Ivan Mirnyi in the columns of Podillia press (September 1919)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 228-230.

М

Марченко, Н. (N. Marchenko) (2011) Типологія українських періодичних видань Греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 351-358.

Марченко, Н. (N. Marchenko) (2013) Столітній ювілей Михайла Грушевського на сторінках діаспорної періодики (Centenary anniversary of Mykhailo Hrushevsky on the pages of diaspora’s periodicals). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 189-198.

О

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2010) Роль ЗМІ у задоволенні інформаційних потреб громадан (на регіональному рівні). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 55-61.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2015) Життєвий цикл інформаційної продукції як товару. Матеріали I Міжнародної науково-практичної е-конференції «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ АКАДЕМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ГЛОБАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ: ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ» (MARGIHSS 2015) 10-11 вересня 2015, м. Київ, Україна. pp. 158-160.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) and Якубовська, О. В. (О. Yakubovska ) (2016) Особливості використання пропагандистського методу «анонімний авторитет» у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси). Global world : науковий альманах, 2 (ІI). pp. 155-159.

П

Подобна, Є (Ye. Podobna) (2013) Жінки-журналістки у полтавській дореволюційній пресі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 166-174.

С

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2013) Богдан Романенчук - редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) (Bohdan Romanenchuk – an editor of Ukrainian periodicals in the USA (the second half of the 20th century) ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 221-227.

Х

Хеленюк, О.А. (О. Kheleniuk) (2010) Роль регіональних друкованих ЗМІ у формуванні політичних настроїв громадян (на прикладі Рівненської області). Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 237-256.

Ш

Шевчук, Д. (2009) Ситуація "семіотичної експансії" як констекст сучасних мас-медіа. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 209-215.

This list was generated on Wed Jun 12 12:43:50 2024 EEST.