Феноменологічний дискурс дослідження культурологічних проблем Київською світоглядно-антропологічною школою у 70-80-х роках ХХ ст. (Phenomenological study of cultural discourse problems Kyiv ideological and anthropological school in the 70-80’s XX cen.)

Литвин, Я. (Y. Lytvyn) (2014) Феноменологічний дискурс дослідження культурологічних проблем Київською світоглядно-антропологічною школою у 70-80-х роках ХХ ст. (Phenomenological study of cultural discourse problems Kyiv ideological and anthropological school in the 70-80’s XX cen.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 57-61.

[thumbnail of 12.pdf] PDF - Published Version
Download (240kB)

Abstract

У статті на основі феноменолого-онтологічного розуміння культури як життєвого світу людини розкрито

його інтерсуб’єктивні та інтертекстуальні виміри у філософській рефлексії Е. Гуссерля, М. Хайдегера, А. Шюца.
Проаналізовано особливість духовно-моральної проблематики у дослідженнях Київської світоглядно-антропологічної
школи
в
умовах
наявної
діаматівської
парадигми.
Розкрито
зміст
світоглядно-антропологічних

аспектів
феноменів
у
контексті
філософської
рефлексії
понять
«віри»,
«надії»
та
«любові»
(В.
Шинкарук,
О.

Яценко),
«досвіду»
(В. Іванов) (On the basis of phenomenological -ontological understanding of culture as a living person in the world to reveal its
intersubjective and intertextual dimensions of philosophical reflection Husserl, M. Haydeger, A.Shyutsa.
The analysis feature spiritual and moral issues in research Kyiv outlook and anthropological school in the existing
diamativskoyi paradigm. The content of ideological and anthropological aspects of the phenomenon in the context of
philosophical reflection concepts of « faith «, « hope» and « love» (v. Shynkaruk A. Yatsenko), « experience» (Ivanov))

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: життєвий світ, культура, людина, особистість, досвід, віра, надія, любов ( life-world, culture, people, personality, experience, faith, hope and love)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 06 May 2014 09:12
Last Modified: 06 May 2014 09:12
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/2780

Actions (login required)

View Item View Item