Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

[thumbnail of Kharchuk.pdf] PDF - Published Version
Download (486kB)

Abstract

Побудова сучасної, стійкої, відкритої та конкурентоздатної у світовому масштабі економіки, забезпечення добробуту громадян і економічного
зростання в країні вимагають якнайшвидшого подолання фінансово-економічної кризи.
Важливу роль у вирішенні вищезазначених завдань відіграє належне виконання вищими навчальними закладами державної та комунальної власності (далі − ДВНЗ) України своїх функцій: підвищення якісного рівня організації навчально-наукової діяльності, забезпечення професійної конкурентоздатності випускників як на вітчизняному ринку праці, так і за кордоном.
Необхідність розв’язання проблем, які пов’язані з фінансовим забезпеченням розвитку вищої освіти, потребує запровадження нових підходів до залучення фінансових ресурсів ДВНЗ, збільшення обсягів власних надходжень. ДВНЗ, що становлять 70 %1 від загальної кількості вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, прагнуть розширити свої можливості щодо використання самостійно
зароблених коштів, забезпечення автономії в питаннях формування та розподілу фінансових ресурсів. Спроможність навчальних закладів успішно функціонувати, вчасно і в повному обсязі реалізовувати всі заплановані ними заходи визначає їхню фінансову стійкість (далі − ФС), що дає можливість вільно маневрувати коштами відповідно до змін пріоритетності напрямів статутної діяльності. За умови залежності ДВНЗ від асигнувань з Державного та/або місцевих бюджетів (що лише частково забезпечують їхню діяльність) постає проблема створення якісного та інформативного обліково-аналітичного забезпечення ФС таких закладів.
Дослідженнями організаційно-фінансових аспектів діяльності бюджетних установ України (в тому числі ДВНЗ), особливостей обліку й аналізу результатів їх
діяльності займалося багато науковців, зокрема: В. Александров, В. Андрієнко, Й. Бескид, Т. Боголіб, О. Ворона, П. Германчук, Л. Гуцайлюк, Т. Єфименко,
М. Згуровський, І. Каленюк, М. Карлін, Л. Кіндрацька, І. Кондратюк, К. Корсак, В. Куценко, С. Левицька, Л. Ловінська, М. Матвіїв, П. Петрашко, В. Сафонова,
С. Свірко, І. Стефанюк, В. Студінський, Н. Сушко, О. Устенко, В. Яблонський, Ф. Ярошенко. Питання ресурсного забезпечення та управління ДВНЗ, стратегії та
оцінки їх стійкості розглянуто у роботах російських вчених: О. Арзякової, А. Белякова, Н. Кельчевської, Е. Князєва, Т. Личагіної, О. Пахомової, Е. Попова, Д. Пузанкова.
Серед західних економістів, які досліджували питання теорії та практики господарської діяльності ДВНЗ та фінансового забезпечення вищої освіти, слід виділити праці Б. Джоунстона, П. Друкера, Н. Маркуччі, Е. Моргана.
Водночас питання удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості ДВНЗ для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень щодо використання фінансових ресурсів та оптимізації джерел їх залучення недостатньо вивченні на сучасному етапі розвитку України, що підтверджує актуальність, вибір теми й цільове спрямування дослідження.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: by fields of science > Management of enterprises. Management > Accountancy. Accounting
by fields of science > Economics > Finance
Divisions: Scientific library of Ostroh Academy National University > Abstracts
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 04 Nov 2016 10:38
Last Modified: 04 Nov 2016 10:40
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4910

Actions (login required)

View Item View Item