Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore)

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

[thumbnail of 14.pdf] PDF - Published Version
Download (284kB)

Abstract

У статті розглянуто випадки та приклади родинного насильства

в патріархальних сім’ях болгарських і гагаузьких
переселенців півдня Бессарабії кінця XIX – початку XX століття.
Джерелом
аналізу
є
фольклорні
матеріали
(прислів’я,

приказки,
пісні) цих народностей.
Аналіз фольклорних матеріалів ілюструє, що в патріархальних
сім’ях
болгарських
і
гагаузьких
колоністів
мали
місце

випадки

застосування сімейного насильства. За традиційним,
патріархальним
звичаєм,
така
поведінка
голови
родини

була
однією
з
умов
виживання
сімей,
що
відзначалися
великою

кількістю

членів, де вимагались беззаперечна покора старшим,
дотримання
установлених
родинних
стосунків,
особливо
– підкорення і таке інше.
У цьому контексті хотілося б відзначити, що в прислів’ях,

піснях цих народностей неодноразово зазначається
принижене, зневажливе становище жінок і дітей у подібних
сім’ях. Незважаючи на те, що в патріархальній родині до
старших членів сім’ї культивується шанобливе ставлення,
фольклорні матеріали неодноразово демонструють і випадки
зневажливого ставлення до старих людей у сім’ях дорослих
дітей.
У гагаузькому та болгарському фольклорі знайшов відображення

процес послаблення традиційних норм, котрий
виявлявся в падінні авторитету старших перед молодшими,
батьків перед дітьми. Подібні зміни традиційних норм і цінностей
були
пов’язані
з
посиленням
капіталістичного
розвитку
та розпадом родинної спільності. (The article examines the incidents and the examples of violence
in patriarchal families of Bulgarian and Gagauz settlers from
the South of Bessarabia in the late-19th and early20
centuries.
The author uses folklore materials (proverbs, sayings, songs) of
these nationalities as reliable sources of information.
The analysis of folklore materials proves that there were incidents
of
domestic
violence
in
the
families
of
Bulgarian
and
Gagauz
colonists.
According
to
traditional
patriarchal
style
of
life
such

behaviour
of
the
head
of
the
family
was
one
of
the
conditions
of
the

survival
of
the
family
with
lots
of
members
when
absolute
submission

to elders, the maintenance of family relations, especially of
submission, were expected.
In this context, the author would like to mention that the songs
of these nationalities point to the humiliating status of women and
children in such families. In spite of the fact that in patriarchal
families the respect to elders is cultivated, folklore materials display
very
often
the
incidents
of
humiliating
situation
of
old
people

in
the families of their grown up children.
Bulgarian and Gagauz folklore reflects the process of traditional
norms
weakening
which
manifested

itself in the decline of
authority of the elders in the eyes of the young or of the parents to
their children. Such changes of traditional norms and values were
connected with strengthening of capitalistic development and disintegration
of a family community)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: болгарські та гагаузькі колоністи, родинне насильство, патріархальна сім’я, становище жінки, патріархальний тероризм, фольклорні джерела (Bulgarian and Gagauz colonists, domestic violence, patriarchal family, woman situation, patriarchal terrorism, folklore sources)
Subjects: by fields of science > Ethnology. Ethnography. Folklore
by fields of science > Gender Researches
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 26 Jan 2017 20:33
Last Modified: 26 Jan 2017 20:33
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5307

Actions (login required)

View Item View Item