Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions)

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

[thumbnail of 19.pdf] PDF - Published Version
Download (300kB)

Abstract

У статті проведено аналіз культурних архетипів анімуса
та аніми. Автор робить спробу назвати найбільш загальні
ознаки цих архетипів та на їх фоні вирізнити архетип гендеру.
Проблематизується
поняття
«гендеру»
як
архетипу,
що

вкорінений
у
свідомості
людини
у
відтворені
індивідуального

позасвідомого
образу.
Відбувається
теоретичне
осмислення

понять
«гендер»
та
«архетип».
Спільні
особливості
між
західними
та
східними
релігійними
вченнями
дозволяють
робити
висновок
про
архаїчність
природи
гендеру
та
його
місце

серед
інших
архетипів.
Автор
пов’язує
різноманітність
теорій

гендеру через неоднорідний процес усвідомлення, вплив
навколишнього середовища. Ідея гендерної теорії постає
як утопія, яку ніколи не можна буде реалізувати. Існування
спільної мети у представників протилежних статей дає
можливість розширити можливості для гармонійного існування
статей.
Таким
чином,
автор
намагається
осмислити

гендер
як
архетип
та
розширити
горизонт
розуміння
гендерних
студій. (The article made an analysis of cultural archetypes Animus and
Anima. The author makes an attempt to identify the most common
signs of these archetypes and how they are reflected in the world’s
religions. Problematize the notion of «gender» as an archetype,
which is imprinted in human consciousness in the individual playing

the subconscious image. Common features between Western
and Eastern religious traditions allow concluding that the archaic
nature
of
gender
and
its
place
among
the
other
archetypes.

The

author connects the variety of gender theories through his
patchy awareness of the process, the influence of the environment.
The idea of gender theory is understood as a utopia that can never
be realized. The existence of a common purpose among representatives

of opposite sexes allows you to expand opportunities for
their harmonious existence. Thus, the author tries to understand
gender as an archetype and expand the horizon of the understanding
of gender studies in general)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: архетип, свідомість, релігія, міф, гендер (archetype, consciousness, religion, myth, gender)
Subjects: by fields of science > General section > Культурологія
by fields of science > Gender Researches
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 27 Jan 2017 17:27
Last Modified: 27 Jan 2017 17:27
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5316

Actions (login required)

View Item View Item