Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Project approach to enterprise’s competitiveness management)

Акіліна, О. В. (О. Аkilina) and Кислицька, І. І. (І. Kyslytska) (2019) Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Project approach to enterprise’s competitiveness management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 29-36. ISSN 2311-5149

[thumbnail of 7.pdf] PDF - Published Version
Download (914kB)

Abstract

У статті описано результати дослідження проектного підходу до управління конкурентоспроможністю. Незважаючи на тривалі дослідження у сфері проектного підходу до управління підприємствами та його поширення в світі, у вітчизняній практиці цей підхід не набув достатнього поширення, зокрема у будівельній галузі. Тому метою дослідження було розкриття сутності проектного підходу як засобу підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства будівельної галузі. Навіть на підприємстві, що не є проектно-орієнтованим, існує багато інших видів діяльності всередині нього або у зовнішньому середовищі, якими можна управляти, як проектами. Одним з визначальних факторів, що впливає на успіх в управлінні проектами, є правильне встановлення цілей. Будьякий проект, як і кожна змістовна діяльність, завжди має принаймні одну ціль. Однак набагато частіше в проекті задається декілька цілей з відповідними пріоритетами, які мають бути усвідомленими всіма учасниками проекту. Отже, в процесі аналізу та вибору необхідної стратегії було виявлено, що для досліджуваного підприємства ТОВ «Валькірія» є найбільш актуальною стратегія концентрованого зростання (на ринку Київської області з подальшим виходом у інші регіони країни) з маркетинговим спрямуванням. Розроблена концепція забезпечить підвищення рівня конкурентоздатності продукції та, як наслідок, необхідні конкурентні переваги ТОВ «Валькірія» у конкурентному середовищі. (The article presents the results of a study of the project approach to competitiveness management. In domestic practice, the project approach is not widespread, despite lengthy research in this area in the world. Therefore, the aim of the study was to reveal the essence of the project approach as a mean of increasing the competitiveness of an industrial enterprise in the construction industry. Even in an enterprise that is not project oriented, there are many other activities that can be managed as projects. They are located inside it or in the external environment. One of the determining factors affecting success in project management is the correct setting of goals. Any project, like any substantial activity, always has at least one goal. However, more often several goals are set in the project with the corresponding priorities. These priorities should be recognized by all project participants.
So, in the process of analyzing and choosing the necessary strategy, it was found that for the enterprise under study Valkyria LLC, a strategy of concentrated growth with a marketing direction is relevant (in the market of the Kiev region with subsequent access to other regions of the country). The developed concept will provide an increase in the products’ competitiveness level and, as a result, the necessary competitive advantages of Valkyria LLC in a competitive environment.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: проектний підхід, будівельне підприємство, конкурентоспроможність, цілі (project approach, Construction Company, competitiveness, goals)
Subjects: by fields of science > Management of enterprises. Management > Management. Economy of information
Наукові збірники НаУОА
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 16 Jan 2020 20:50
Last Modified: 16 Jan 2020 20:50
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8029

Actions (login required)

View Item View Item