Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення

Атаманенко, Алла (А. Atamanenko) (2019) Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення. Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал (1(64)). pp. 159-168. ISSN 2079-1828

[thumbnail of Атаманенко_Алла_Етнічно строкатий світ_меншини від Версалю до сьогодення.pdf] PDF - Published Version
Download (458kB)

Abstract

Одним із визначальних положень ліберального світоустрою, що були озвучені на Паризькій мирній конференції, було право націй на самовизначення. Через сто років, що минули
від Паризької мирної конференції, проблема права на самовизначення залишається актуальною. Водночас реалізація права національного самовизначення вступає у протиріччя з правом держав на збереження територіальної цілісності та непорушності кордонів. В умовах поліетнічності багатьох країн світу, з метою етнічної політичної мобілізації меншин політичні сили використовують ряд механізмів, частина яких для держави може бути деструктивною. У такий спосіб етнічний фактор перетворюється на фактор потенційної небезпеки для держави в умовах його недостатнього регулювання, стає причиною міжетнічного, а часом і міждержавного протистояння, проявів сепаратизму чи іредентизму.
Тому держави самостійно обирають підходи до власної етнополітики, тип етнополітичного режиму, що застосовується практично, та модель етнонаціональної політики. Етнополітичні режими як форма наявних у державі відносин між владою / державою та етнонаціональними спільнотами впливають на конфліктогенність етнонаціонального чинника та підходи держави до розв’язання етнонаціональних конфліктів.
(One of the determinant provisions of liberal world order that were announced at the Paris Peace Conference was the right of nations to self-determination of also known as the right to the national self-determination. Even a century after the Paris Peace Conference the problem of the right to self-determination remains relevant. Meanwhile, the implementation of the right to national
determination contradicts the right of the state to maintain its territorial integrity and inviolability
of its borders. Given the polyethnicity of many countries of the world, the political forces refer to
an array of mechanisms (some of them can be destructive for the state) aiming at ethnical political
mobilization of the minorities. The ethnic factor, therefore, becomes a factor of potential danger
for the state and becomes a reason for interethnic and sometimes international clashes, acts of
separatism or irredentism. Therefore, the states may single-handedly select the approaches to their
ethnopolicies and ethnopolitical regimes to be applied practically and their state ethnopolitical models. The ethnopolitical regimes, as a form of already existing relations between the authority / state ethnonational communities, influence the conflict potential of the ethnonational factor and the states approach to setting ethnonational conflicts. Furthermore, specific types of the concepts of nations right to self-determination are theoretically substantiated.)

Item Type: Article
Additional Information: DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.19
Uncontrolled Keywords: право націй на самовизначення / право на національне самовизначення, етнополітичний режим, модель етнополітики держави, сепаратизм, іредентизм (right to national self-determination / nations right to self-determination, ethnopolitical regime, state ethnopolitical model, separatism, irredentism)
Subjects: by fields of science > Politics > Foreign policy
by fields of science > History
by fields of science > Politics > Internal policy
by fields of science > Politics
by fields of science > Politics > Politology
Divisions: The College of International Relationship
Інститут дослідження української діаспори
Depositing User: Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА
Date Deposited: 21 Jan 2020 14:40
Last Modified: 21 Jan 2020 14:40
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8065

Actions (login required)

View Item View Item