Items where Subject is "Foreign policy"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | Є | А | Б | Г | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 34.

P

Piotr, P. (2014) POWSTANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻÓWKI SOLIDARNEJ POLSKI ZBIGNIEWA ZIOBRO. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (м. Острог, 8 травня 2014 р.). pp. 3-6.

Є

Євтушок, Сергій Олегович (2020) Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

А

Артьомова, Є. (Ye. Artyomova) (2013) ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ ТА ГЕОПОЛІТИЧ НА ТРАДИЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОСИБІЛІЗМУ. (EUROSCEPTICISM AND GEOPOLITICAL TRADITION OF THE FRENCH POSSIBILISM.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 68-78.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти (The Role of Ukrainians Abroad in Ukrainian Public and Cultural Diplomacy: Historical and Modern Aspects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.29). pp. 54-65. ISSN 2409-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Мініч, Р. (R. Minich) (2013) СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (STRATEGIC PARTNERSHIP OF UKRAINE WITH THE RUSSIAN FEDERATION: MYTH OR REALITY?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 79-88.

Атаманенко, Алла (А. Atamanenko) (2019) Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення. Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал (1(64)). pp. 159-168. ISSN 2079-1828

Б

Близняк, О. (O. Blyzniak) (2013) ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «ДНІПРО». (Transborder collaboration of the RepublicBelarus and Ukraine within the scope.) of euroregion «Dnepr ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 89-102.

Г

Гуда, А. О. (A. O. Huda) (2020) Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: особливості, результати, перспективи (Сreation of a free trade zone between Ukraine and the EU: features, results, prospects). Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» (Вип.5). pp. 37-42.

З

Зінкевич , І. (I. Zinkevych) (2013) РОЛЬ УЧАСТІ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 35-41.

Загайна, А. (A. Zagaina) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІКОЛЯ САРКОЗІ У СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (THE FOREIGN POLICY OF NICOLAS SARKOZY IN THE MEDITERRANEAN REGION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 103-116.

К

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2010) Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (Ukraine and the EU towards an Association Agreement). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 144-153.

Конопка, Н. (N. Konopka) and Горбатюк, А. (A. Horbatiuk) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА «ТРЕТЬОЇ ІНІЦІАТИВИ» П’ЄРА ТРЮДО. (PIERRE TRUDEAU’S FOREIGN POLICY OF THIRD OPTION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 117-125.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2021) Країни світу: державний устрій. Навчально-наочний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кухарук, О. (O. Kukharuk) (2013) ПРИКОРДОННИЙ КОНФЛІКТ ВЕНЕСУЕЛИ З ГАЙАНОЮ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ. (THE VENEZUELA-GUYANA BORDER DISPUTE: PAST AND PRESENT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 228-240.

М

Мініч, Р. (R. Minich) (2013) ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЇХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИНАХ ІЗ СИРІЄЮ У ПЕРІОД ПОВСТАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 2011-2012 PP. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 42-49.

Малиновська, Наталія (2016) Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23 (2)). pp. 50-57. ISSN 2519-2213 (print)

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2020) Напрямки публічної дипломатії екзильного уряду Української Народної Республіки (1924-1940 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 112-116.

Н

Ногас, Ю. (Yu. Nohas) (2013) РОСІЙСЬКО-ВЕНЕСУЕЛЬСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧ НОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. (RUSSIAN-VENEZUELAN PARTNERSHIP THROUGH THE PRISM OF ENERGY COOPERATION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 241-252.

П

Поліщук, І. (I. Polishchuk) (2020) Діяльність "Об'єднання Мистців Українців в Америці" як явище культурної дипломатії закордонного українства: історичний аспект (1952-1991 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 120-123.

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2019) Основні етапи дипломатичної діяльності гетьманича Григора Орлика з інтеграції козацького чинника до зовнішньої політики Франції у 1729–1759 рр. (The main trends of the diplomatic activity of hetmanych Grygor Orlyk in the framework of integration of the cossack factor to foreign policy of the Kingdom of France in 1729–1759). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 6-14. ISSN 2409-6806

Р

Рута , Я. (Y. Ruta) (2013) НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ В ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 56-63.

С

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2011) Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 413-419.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2013) ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМИНИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА НАТО В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. (MILITARY POLICY NATO – BELARUS COOPERATION IN THE FIRST HALF OF THE 1990-S). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 137-146.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2011) Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки" (Вип.11). pp. 234-238.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі. Науковий вісник, №16 ((17)). pp. 183-192.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2010) Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (The positions and interests of Member States in creating a modern EU Eastern policy). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 66-76.

Т

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2017) Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (Russian aggression against Ukraine as a threat to global security ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 135-142.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Протинацистська діяльність СБ ОУН(Б) (1941–1944) (Anti-nazi activity of the SB OUN(B) (1941-1944)). Військово-науковий вісник (32). pp. 87-110. ISSN Галузевий державний архів СБУ

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) (Foreign policy activities of the UNR emigration government in countries of Europe and North America (1924-1940)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 15-24. ISSN 2409-6806

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи (1938–1939 рр.). Русин (57). pp. 251-270.

Ф

Фоменюк, Д. В. (D. V. Fomeniuk) (2020) Близькосхідний регіон у зовнішній політиці США за президентства Дональда Трампа (Middle eastern region in the USA foreign policy under the presidency of Donald Trump). Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» (Вип.5). pp. 7-16.

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (International policy of Unated States and Russia — Ukraine relations). Вісник Одеського національного університету, т. 13 (вип. 5). pp. 867-873.

Ш

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2018) Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти (Democratic Transition іn the V4 Countries and Ukraine: Selected Issues). Вид-во НаУОА, м. Острог.

Я

Ярмоленко, В. (V. Yarmolenko) (2013) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД. (DEVELOPEMENT OF CONCEPTIONS OF CHINESE FOREIGN POLICY IN POST-BIPOLAR PERIOD.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 279-288.

This list was generated on Sat Feb 24 05:27:49 2024 EET.