Items where Subject is "Foreign policy"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 95.

Article

Khudoliy, A. (Худолій А.) (2014) B. Obama vs. V. Putin (comparative analysis of political discourse and foreign policy). Collection of academic works “The Peculiarity of Man” (19). pp. 199-215.

Lebediuk, Vitalii (2023) Political Dynamics in Ukraine After Russia’s Full-Scale Invasion. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2023 (4). pp. 93-107. ISSN 1428149X

Piotr, P. (2014) POWSTANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻÓWKI SOLIDARNEJ POLSKI ZBIGNIEWA ZIOBRO. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (м. Острог, 8 травня 2014 р.). pp. 3-6.

Артьомова, Є. (Ye. Artyomova) (2013) ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ ТА ГЕОПОЛІТИЧ НА ТРАДИЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОСИБІЛІЗМУ. (EUROSCEPTICISM AND GEOPOLITICAL TRADITION OF THE FRENCH POSSIBILISM.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 68-78.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти (The Role of Ukrainians Abroad in Ukrainian Public and Cultural Diplomacy: Historical and Modern Aspects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.29). pp. 54-65. ISSN 2409-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Мініч, Р. (R. Minich) (2013) СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (STRATEGIC PARTNERSHIP OF UKRAINE WITH THE RUSSIAN FEDERATION: MYTH OR REALITY?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 79-88.

Атаманенко, Алла (А. Atamanenko) (2019) Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення. Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал (1(64)). pp. 159-168. ISSN 2079-1828

Близняк, О. (O. Blyzniak) (2013) ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «ДНІПРО». (Transborder collaboration of the RepublicBelarus and Ukraine within the scope.) of euroregion «Dnepr ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 89-102.

Гуда, А. О. (A. O. Huda) (2020) Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: особливості, результати, перспективи (Сreation of a free trade zone between Ukraine and the EU: features, results, prospects). Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» (Вип.5). pp. 37-42.

Зінкевич , І. (I. Zinkevych) (2013) РОЛЬ УЧАСТІ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 35-41.

Загайна, А. (A. Zagaina) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІКОЛЯ САРКОЗІ У СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (THE FOREIGN POLICY OF NICOLAS SARKOZY IN THE MEDITERRANEAN REGION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 103-116.

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2010) Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (Ukraine and the EU towards an Association Agreement). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 144-153.

Конопка, Н. (N. Konopka) and Горбатюк, А. (A. Horbatiuk) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА «ТРЕТЬОЇ ІНІЦІАТИВИ» П’ЄРА ТРЮДО. (PIERRE TRUDEAU’S FOREIGN POLICY OF THIRD OPTION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 117-125.

Корнійчук, Л. В. (L. Korniichuk) and Матвійчук, Н. В. (N. Matviichuk) (2023) Держави Вишеградської групи в умовах нових безпекових викликів внаслідок російсько-української війни (States of the Visegrad Group in conditions of new security challenges as a result of the russian-Ukrainian war). Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (вип.11). pp. 70-90. ISSN 26167794

Корнійчук, Любов (L. Korniichuk) (2023) Ємен як приклад failed state у сучасних міжнародних відносинах (Yemen as an Example of a Failed State in Modern International Relations). Історико-політичні проблеми сучасного світу: pбірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький національний університет, (47). pp. 99-111.

Корнійчук, Любов (Liubov Korniichuk) and Фоменюк, Дар’я (Daria Fomeniuk) (2023) Позиція Сполучених Штатів Америки щодо війни в Ємені (The position of the United States of Americaregarding the war in Yemen). Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2(16)). pp. 157-168.

Кухарук, О. (O. Kukharuk) (2013) ПРИКОРДОННИЙ КОНФЛІКТ ВЕНЕСУЕЛИ З ГАЙАНОЮ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ. (THE VENEZUELA-GUYANA BORDER DISPUTE: PAST AND PRESENT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 228-240.

Мініч, Р. (R. Minich) (2013) ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЇХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИНАХ ІЗ СИРІЄЮ У ПЕРІОД ПОВСТАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 2011-2012 PP. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 42-49.

Малиновська, Н. В. (N. Malynovska) (2017) Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) (Francophonie as the process of integration of French foreign policy (for example the African countries)). Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (1). pp. 22-34. ISSN 25221663

Малиновська, Наталія (2016) Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23 (2)). pp. 50-57. ISSN 2519-2213 (print)

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2020) Напрямки публічної дипломатії екзильного уряду Української Народної Республіки (1924-1940 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 112-116.

Матвійчук, Н. (Nataliia Matviichuk) and Атаманенко, А. (Alla Atamanenko) (2023) Вплив російсько-української війни на сучасний світовий порядок (The influence of the russian-Ukrainian war on the modern world order). Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 15 (1). pp. 158-169. ISSN 26630273

Ногас, Ю. (Yu. Nohas) (2013) РОСІЙСЬКО-ВЕНЕСУЕЛЬСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧ НОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. (RUSSIAN-VENEZUELAN PARTNERSHIP THROUGH THE PRISM OF ENERGY COOPERATION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 241-252.

Поліщук, І. (I. Polishchuk) (2020) Діяльність "Об'єднання Мистців Українців в Америці" як явище культурної дипломатії закордонного українства: історичний аспект (1952-1991 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 120-123.

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2019) Основні етапи дипломатичної діяльності гетьманича Григора Орлика з інтеграції козацького чинника до зовнішньої політики Франції у 1729–1759 рр. (The main trends of the diplomatic activity of hetmanych Grygor Orlyk in the framework of integration of the cossack factor to foreign policy of the Kingdom of France in 1729–1759). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 6-14. ISSN 2409-6806

Рута , Я. (Y. Ruta) (2013) НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ В ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 56-63.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2011) Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 413-419.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2013) ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМИНИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА НАТО В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. (MILITARY POLICY NATO – BELARUS COOPERATION IN THE FIRST HALF OF THE 1990-S). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 137-146.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі. Науковий вісник, №16 ((17)). pp. 183-192.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2011) Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки" (Вип.11). pp. 234-238.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2010) Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (The positions and interests of Member States in creating a modern EU Eastern policy). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 66-76.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2017) Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (Russian aggression against Ukraine as a threat to global security ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 135-142.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Протинацистська діяльність СБ ОУН(Б) (1941–1944) (Anti-nazi activity of the SB OUN(B) (1941-1944)). Військово-науковий вісник (32). pp. 87-110. ISSN Галузевий державний архів СБУ

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) (Foreign policy activities of the UNR emigration government in countries of Europe and North America (1924-1940)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 15-24. ISSN 2409-6806

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи (1938–1939 рр.). Русин (57). pp. 251-270.

Фоменюк, Д. В. (D. V. Fomeniuk) (2020) Близькосхідний регіон у зовнішній політиці США за президентства Дональда Трампа (Middle eastern region in the USA foreign policy under the presidency of Donald Trump). Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» (Вип.5). pp. 7-16.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Образ ворога як один із провідних стереотипів у свідомості американських політиків. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2(64)). pp. 133-137.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Риторика та нова зовнішньополітична доктрина американського президента США Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 р.(Rytoryka ta nova zovnishnopolitychna doktryna amerykanskoho prezydenta SShA Dzh. Busha pislia podii 11 veresnia 2001 r.). Політичний менеджмент : спецвипуск.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2010) Підготовка до війни в Афганістані та зовнішня політика американського президента Дж. Буша після подій 11 вересня 2010 року (Preparation to the War in Afghanistan and Foreign Policy of American President George Bush after September 11, 2001). Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць, Том ІХ. pp. 486-495.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Еволюція стереотипів американських президентів з 1964 по 2000 рік (Evoliutsiia stereotypiv amerykanskykh prezydentiv z 1964 po 2000 rik). Ѓілея : збірник наукових праць (24). pp. 411-420.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Україна в зовнішньополітичному вимірі США (огляд зовнішньої політики з 1993 по 2006 рр.) (Ukraina v zovnishnopolitychnomu vymiri SShA (ohliad zovnishnoi polityky z 1993 po 2006 rr.)). Вісник Дніпропетровського університету, 17 (9/2). pp. 372-377.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Українсько-американські відносини на початку 90-х років ХХ століття (Ukrainsko-amerykanski vidnosyny na pochatku 90-kh rokiv KhKh stolittia). Ѓілея : збірник наукових праць (21). pp. 397-404.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Зовнішня політика США у Східній Європі та перспективи розвитку України в 90-х роках ХХ століття (Zovnishnia polityka SShA u Skhidnii Yevropi ta perspektyvy rozvytku Ukrainy v 90-kh rokakh KhKh stolittia). Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія (12). pp. 194-198.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2017) Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття (American-Turkish relationships at the beginning of the XXI century). Американська історія та політика : науковий журнал. (3). pp. 103-113.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2010) Аналіз зовнішньополітичного курсу Б. Клінтона (Analiz zovnishnopolitychnoho kursu B. Klintona). Ѓілея : збірник наукових праць (36). pp. 485-493.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2007) Аналіз зовнішньої політики колишнього американського президента Дж. Форда крізь призму ідеологічних стереотипів (Analysis of Foreign Policy of the Former American President G. Ford in the Light of Ideological Stereotypes). Перспективи. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія, 2 (38). pp. 107-113.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2014) Стереотипи «холодної війни» та відносини між США та Україною (‘Cold War’ Stereotypes and the Relationships between the USA and Ukraine). Гілея : науковий вісник, 81 (2). pp. 304-309.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2007) Конфлікт інтересів, стереотипні уявлення та їхній вплив на зовнішню політику періоду правління екс-президента США Джона Ф. Кеннеді (Conflict of Interests, Stereotypes and Their Influence on Foreign Policy of the USA during the Period of Presidency of John F. Kennedy). Наукове пізнання: методологія та технологія, 2 (20). pp. 144-148.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2011) Дихотомія зовнішньої політики США (Dichotomy of the USA Foreign Policy). Ѓілея : збірник наукових праць (44 (2)). pp. 742-749.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Зовнішньополітичний курс Р.М. Ніксона. Стереотипи сприйняття комунізму (Foreign Policy of R.M. Nixon and Stereotypes of Communism Perception). Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини» (25). pp. 111-119.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2014) Зовнішня політика США в світлі сирійського конфлікту (Foreign Policy of the USA in the Light of Syrian Conflict). Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили, 228 (216). pp. 52-55.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Філософія зовнішньої політики екс-президента США Д. Ейзенхауера (Foreign Policy Philosophy of Ex-President of the USA Dwight Eisenhower ). Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 4 (60). pp. 124-132.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Імперські амбіції, зовнішня політика та риторика американських президентів (Imperski ambitsii, zovnishnia polityka ta rytoryka amerykanskykh prezydentiv). Наукове Пізнання: Методологія та Технологія (1 (23)). pp. 123-130.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Вплив політичних стереотипів на зовнішньополітичний курс адміністрації Рейгана (Influence of Political Stereotypes on the Foreign Policy Course of Reagan’s Administration). Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : збірник наукових статей (486-48). pp. 158-161.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (International policy of Unated States and Russia — Ukraine relations). Вісник Одеського національного університету, т. 13 (вип. 5). pp. 867-873.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Кореляція стереотипів СВОБОДА / ТИРАНІЯ з зовнішньополітичною діяльністю американських президентів (від Г. Трумена до Дж. Кеннеді) (Koreliatsiia stereotypiv SVOBODA / TYRANIIa z zovnishnopolitychnoiu diialnistiu amerykanskykh prezydentiv (vid H. Trumena do Dzh. Kennedi). Вісник Одеського Національного Університету, 14 (13). pp. 673-681.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2018) Сучасні виклики в АТР (Modern challenges in the Asia-Pacific). Американська історія та політика: науковий журнал. (6). pp. 72-81.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Наслідки холодної війни та зовнішньополітичний курс американського президента Дж. Г. Буша (Naslidky kholodnoi viiny ta zovnishnopolitychnyi kurs amerykanskoho prezydenta Dzh. H. Busha). Політологічний вісник : зб-к наук. праць (45). pp. 543-552.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2011) Особливості влади та риторики американських президентів (Osoblyvosti vlady ta rytoryky amerykanskykh prezydentiv). Ѓілея : збірник наукових праць (55 (2)). pp. 614-619.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2016) Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні (Rehionalni ta hlobalni vyklyky v Aziisko-Tykhookeanskomu Rehioni). Politicus (1). pp. 237-241.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2011) Роль стереотипів у політичному дискурсі американських президентів (Rol stereotypiv u politychnomu dyskursi amerykanskykh prezydentiv). Політологічний вісник : зб-к наук. праць (51). pp. 303-312.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2012) Риторика американських президентів та способи утвердження американізму (Rytoryka amerykanskykh prezydentiv ta sposoby utverdzhennia amerykanizmu). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (1 (81)). pp. 150-155.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2012) Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв’язання «холодної війни» (Rytoryka ta zovnishnia polityka prezydenta Trumena periodu rozviazannia «kholodnoi viiny»). Ѓілея : збірник наукових праць (57 (2)). pp. 646-652.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Стереотип ворога та підготовка до війни Дж. Буша в Іраку (Stereotyp voroha ta pidhotovka do viiny Dzh. Busha v Iraku). Нова парадигма : журнал наукових праць (86). pp. 201-211.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Стереотипи холодної війни та зовнішня політика Ричарда М. Ніксона (Stereotypy kholodnoi viiny ta zovnishnia polityka Rycharda M. Niksona). Нова парадигма : журнал наукових праць (83). pp. 199-208.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2016) Американо-українські відносин в світлі викликів ХХІ століття (US-Ukraine relationships in the light of the XXI century challenges). Американська історія та політика (1). pp. 115-122.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Актуальні питання дослідження стереотипів (Vital Issues in the Process of Stereotype Studying). Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 6 (62). pp. 131-136.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив стереотипів холодної війни на зовнішню політику Л. Джонсона (Vplyv stereotypiv kholodnoi viiny na zovnishniu polityku L. Dzhonsona). Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць, 77 (1). pp. 46-52.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив стереотипів на зовнішню політику Б. Клінтона у вирішенні конфлікту в Югославії (Vplyv stereotypiv na zovnishniu polityku B. Klintona u vyrishenni konfliktu v Yuhoslavii). Ученые Записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Политические науки, 21(60) (2). pp. 75-82.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (Vplyv zovnishnoi polityky SShA na rozvytok vidnosyn z Rosiieiu ta Ukrainoiu). Вісник Одеського Національного Університету, 13 (5). pp. 867-873.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Взаємозумовленість стереотипного мислення та зовнішньої політики колишнього американського президента Р. Рейгана (Vzaiemozumovlenist stereotypnoho myslennia ta zovnishnoi polityky kolyshnoho amerykanskoho prezydenta R. Reihana). Ѓілея : збірник наукових праць (18). pp. 356-364.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2009) Зовнішня політика Дж. Ф. Кеннеді та протистояння з СРСР (Zovnishnia polityka Dzh. F. Kennedi ta protystoiannia z SRSR). Ѓілея : збірник наукових праць (22). pp. 422-430.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2010) Зовнішня політика Трумена та «синдром антирадянщини» (Zovnishnia polityka Trumena ta «syndrom antyradianshchyny»). Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (1 (69)). pp. 137-142.

Худолій, А. О. (A. O. Khudoliy) (2018) Регіональна політика Ізраїлю та Туреччини (Regional policy of Israel and Turkey). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» (2). pp. 48-66.

Худолій, А. О. (Khudoliy A. O.) (2018) Імміграція в Португалію в ХХІ столітті (Immigration to Portugal in the 21st Century). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». (3). pp. 42-47.

Худолій, А. О. (Khudoliy A. O.) (2017) США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) (The USA and the IRP at the Beginning of the 21st century: cooperation or confrontation?). Гілея: науковий вісник, 118 (3). pp. 329-334.

Худолій, А. О. (Khudoliy A.) (2016) Американо-пакистанські відносини на початку ХХІ століття (2000-2008 рр.)(American and Pakistan Relationships At the Beginning of the 21st Century (2000‐2008)). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». (1). pp. 57-62.

Худолій, А. О. (Khudoliy A.) (2018) Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті (Rises and Falls of Israeli-Turkish Relations in the 21st Century). S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. (8). pp. 50-53.

Худолій, А. О. (Khudoliy A.) (2017) Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході (Turkish Foreign Policy in the Middle East). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». (2). pp. 34-41.

Худолій, Анатолій (A. Khudoliy) (2023) Гібридна війна проти України та виклики для ЄС (Hybrid war against Ukraine and challenges for the EU). Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : IV Міжнародна науково-практична конференція. pp. 118-120.

Худолій, Анатолій (A. Khudoliy) (2022) Migration along the Balkan route. Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI,, 3. pp. 69-81.

Ярмоленко, В. (V. Yarmolenko) (2013) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД. (DEVELOPEMENT OF CONCEPTIONS OF CHINESE FOREIGN POLICY IN POST-BIPOLAR PERIOD.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 279-288.

Monograph

Худолій, Анатолій (A. Khudoliy) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США (Politychni stereotypy u heostratehii SShA). Manual. Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Conference or Workshop Item

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2014) Американо-російські відносини в постбіполярному світі (American and Russian relations in post bipolar world). In: Слинкинские чтения: материалы II Международной научно-практической конференции памяти профессора М. Ф. Слинкина. Т. І, 14 февраля, Симферополь.

Book

Фомін, Олександра and Верховецька, Анастасія and Колдомасов, Артур, eds. (2019) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Фомін, Олександра and Верховецька, Анастасія and Колдомасов, Артур, eds. (2019) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Васильєва, Діана (відповідальний секретар) and Фоменюк, Дар’я and Ткачова, Вікторія, eds. (2021) Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». Вип. 6. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Ishchuk, S. and Sydoruk, T. and Shevchuk, D. and Shershnova, O. and Yakunina, K., eds. (2023) Hybrid conflicts as a threat to security system: didactic materials. -, Ostroh.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Лагода, О. (O. Lagoda) and Годжал, С. (S. Hodzhal), eds. (2018) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, H. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Фурман, В. (V. Furman) and Мирончук, В. (V. Myronchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk), eds. (2017) Terra incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Лагода, О. (O. Lahoda) and Поліщук, I. (I. Polishchuk) and Годжал, C. (S. Hodzhal) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Мирончук, В. (V. Vyronchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Фомін, О. (O. Fomin), eds. (2019) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Симонович, Д. (D. Semonovych) and Мирончук, В. (V. Myronchuk) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Годжал, С. (S. Hodzhal), eds. (2018) Terra Іncognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2021) Країни світу: державний устрій. Навчально-наочний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Thesis

Євтушок, Сергій Олегович (2020) Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Other

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2018) Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти (Democratic Transition іn the V4 Countries and Ukraine: Selected Issues). Вид-во НаУОА, м. Острог.

This list was generated on Mon Jul 15 05:49:04 2024 EEST.