Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Киримі (Human Onthology in Early Modern Crimean Sufism: School of Ibrahim alQirimi)

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2018) Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Киримі (Human Onthology in Early Modern Crimean Sufism: School of Ibrahim alQirimi). Sententiae, Volume XXXVІІ, Issue 1. pp. 19-29. ISSN 2075-6461

[thumbnail of Human_Onthology_in_Early_Modern_Crimean.pdf] PDF - Published Version
Download (303kB)

Abstract

Стаття розкриває головні особливості ранньомодерної суфійської філософії в Криму.
Базуючись на нових відкриттях арабських рукописів у Туреччині (бібліотеки в Стамбулі
й Чорумі) та Німеччині (Державна бібліотека в Берліні), дослідження вміщує аналіз суфійського підходу до онтології людини, розвинуте кримськими мислителями Ібрагімом-аль-Киримі, Абу Бакром аль-Кафаві та Хуссам aд-Діном аль-Киримі. Окрім класичного
суфійського переосмислення людини як психофізичної складової буття світу, що звершує
духовну подоріж в напрямі кінцевої Досконалої Людини (аль-інсан аль-камаль) та відродження в новій природі, кримські мислителі також визнавали можливість людської свободи, використовуючи для цього спеціальне поняття (арабською аль-істікляль, «незалежність»). На тліі досить консервативних підходів ісламської дискурсивної теології (калям) та інших напрямів ісламської філософської думки посткласичного періоду, спеціальна увага до цього поняття може розглядатися як свідчення певних «гуманістичних» тенденцій серед мислителів Кримського Ханства. У статті також відзначається, що це поняття свободи кримські мислителі вважали однією з важливих умов маніфестації Божественних Властивостей у людському існуванні, тобто антропологічного виміру утвердженої на той час пантеїстичної ідеї «єдності буття». Враховуючи той факт, що сучасне поняття «свободи» в арабомовній філософській думці ґрунтується переважно на західних
концепціях, нове прочитання рукописів суфійського посткласичного періоду дозволяє виявити автохтонний культурний потенціал цієї складної традиції.
(The article covers main features of Early Modern Sufi Philosophy in Crimea. Based on the new
discoveries of Arabic manuscripts in Turkey (libraries in Istanbul and Corum) and Germany (Berlin
library), the study provides analysis of the Sufi approach towards human onthology, developed by
Crimean thinkers Ibrahim al-Qirimi, Abu Bakr al-Kafawi and finally Hussam al-Din al-Qirimi.
Apart from the classical Sufi rethinking of a human being as the body-soul entity making spiritual
journey towards final Perfect Man (al-insan al-kamal) and approaching ultimate revival, Crimean
thinkers also paid great attention to the issue of human freedom, naming it by special term (Arabic
al-istiqlal, literary meaning “independence”). In contrast to rather conservative background of
Islamic discursive theology (kalam) and other schools of Islamic philosophical thought of the Post-Classical period, special attention to this concept can be regarded as evidence of some “humanistic”
tendencies among thinkers of the Crimean Khanate. The article also notes that this concept of
freedom was considered by Crimean thinkers as one of the important conditions for the
manifestation of Divine Attributes in human existence; that is, the anthropologic measurement of
the pantheistic idea of “unity of being”, widely poplular among Sufis of those times. Taking into
account the fact that the modern notion of “freedom” in the Arabic philosophical thought is based
predominantly on Western concepts, the new reading of Sufi Post-Classical manuscripts reveals
autochthonous cultural potential of this tradition.)

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.22240/sent37.01.019
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 14 Apr 2020 19:24
Last Modified: 14 Apr 2020 19:24
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8216

Actions (login required)

View Item View Item