Український національний рух у Маньчжурії (на основі праці Івана Світа) (Ukrainian National Movement in Manchuria) (based on Ivan Svit's works)

Окабе, Йошіхіко (Okabe Yoshihiko) (2020) Український національний рух у Маньчжурії (на основі праці Івана Світа) (Ukrainian National Movement in Manchuria) (based on Ivan Svit's works). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 51-60. ISSN 2409­-6806

[thumbnail of Окабе Йошіхіко_Вип_31_2020.pdf] PDF - Published Version
Download (2MB)

Abstract

У маньчжурському дипломатичному багатотомному виданні «Політична ситуація у Східній Азії»
знаходимо доволі детальний аналіз становища у тогочасному Китаї, Радянському Союзі та у країнах Європи, а також огляд та аналіз зв’язків цих країн із нацистською Німеччиною. У п’ятому томі видання одна із частин називалася «Огляд українських національних рухів», на основі аналізу якої, зрозуміло, що у цій публікації подавалась достовірна інформація про Україну та її діаспору, а також об’єктивна оцінка ситуації, в якій опинилась українська громада в Маньчжурії. Автором проведено аналіз цієї праці. Відомо, що з початком японсько-китайської війни відбулися зміни не лише в політичному курсі Японії, але й в японському чиновницькому апараті Маньчжурії. Так, більшість із тогочасних японських чиновників, які підтримували і сприяли українській громаді, покинули Маньчжурію. У 1937 році було припинено видання української газети «Маньджурський Вістник». Протягом тривалого періоду японська влада всіляко сприяла і підтримувала редакцію «Маньджурського Вістника», але несподівано змінила свій протекторат на цензуру, а зрештою і на заборону виходу української газети. Так, на фоні тогочасної розбурханої політичної ситуації в світі, українська громада втратила важливий канал поширення інформації, зокрема і про український національний рух в Маньчжурії. Автором показано життєвий шлях відомого українського журналіста, історика та громадсько-політичного діяча на Далекому Сході Івана Світа. Проаналізовано його відносини та контакти із японськими колегами, а саме з Кітаґава Шікадзо та Хоріе Кадзумаса. На основі опрацьованих джерельних матеріалів та літератури комплексно висвітлено особливості українського національного руху в Маньчжурії, його успіхи, здобутки та основні невдачі, причини занепаду. Розповідається про роль екзильного уряду УНР в українсько-японських відносинах.
(In the Manchurian diplomatic journal “The Political Situation in East Asia”, we find a fairly detailed analysis of the situation in China, the Soviet Union, and the European countries, as well as an overview and analysis of these countries’ ties with Nazi Germany. In the fifth volume of the publication, one of the sections was entitled “Review of Ukrainian National Movements”. From the aforementioned facts, it is clear that the section provided reliable information about Ukraine and its diaspora, as well as gave an objective assessment of the situation in which the Ukrainian community found itself in Manchuria. The author has analyzed this work. With the beginning of the Sino-Japanese war, there were changes not only in the political course of Japan, but also in the bureaucracy of Manchuria. Most Japanese officials had left Manchuria. In 1937, the publication of the Ukrainian newspaper “Manchurian Herald” was stopped. For a long time, the Japanese authorities had greatly supported the editorial board of the “Manchurian Herald”, but suddenly changed their protectorate to censorship, and eventually banned the publication of the Ukrainian newspaper. Against the background of the then turbulent political situation worldwide, the Ukrainian community had lost a rather important channel of information dissemination. Consequently, there were fewer mentions and testimonies of Ukrainian national movements in Manchuria. The author describes the life of the famous Ukrainian journalist, historian, and public and political figure in the Far East Ivan Svit. His relations and contacts with the Japanese colleagues Kitagawa Shikazo and Horie Kazumasa were analyzed. On the basis of the processed source materials and literature, the peculiarities of the Ukrainian national movement in Manchuria, its successes, achievements, main failures, and the reasons of the decline are comprehensively covered. The author explains the role of the exile government of the Ukrainian People’s Republic in Ukrainian-Japanese relations).

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.25264/2409-6806-2020-31-51-60
Uncontrolled Keywords: Зелена Україна (Зелений Клин), японсько-українські відносини у Маньчжурії, Іван Світ, Хоріе Кадзумаса, «Маньджурський Вістник» (Green Ukraine (Green Wedge), relationship between the Japanese and Ukrainians in Manchuria, Ivan Svit, Horie Kazumasa, “Manchurian Herald”)
Subjects: by fields of science > History
Наукові збірники НаУОА
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА
Date Deposited: 25 Apr 2021 20:14
Last Modified: 25 Apr 2021 20:14
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8453

Actions (login required)

View Item View Item