Українське історичне товариство в контексті української історіографії ХХ ст. (нотатки з нагоди ювілею) (Ukrainian Historical Association in the Context of Ukrainian Historiography of the 20th Century) (Anniversary Notes)

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2020) Українське історичне товариство в контексті української історіографії ХХ ст. (нотатки з нагоди ювілею) (Ukrainian Historical Association in the Context of Ukrainian Historiography of the 20th Century) (Anniversary Notes). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 115-126. ISSN 2409­-6806

[thumbnail of Атаманенко А__Атаманенко В__Вип_31_2020.pdf] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

В статті зроблено спробу аналізу та узагальнення наукового доробку членів Українського історичного товариства, переважно оприлюдненого на сторінках журналу «Український історик» у 1965–1991 рр.
та в книжковому форматі. При цьому основну увагу приділено не лише проблематиці досліджень, а й
дослідницькому інструментарію окремих членів товариства, сформованого як в силу фахової підготовки, так і соціокультурним середовищем їх життя та наукової творчості, що визначало рівень реалізації
дослідницьких можливостей.
Товариство було засноване у 1965 р. з ініціативи відомого дослідника та організатора науки
Любомира Романа Винара (1932–2017), підтриманої іншими вченими. Журнал «Український історик»,
навколо якого відбулось об’єднання, був заснований вченим у 1963 р. Товариство об’єднало дослідників
різних періодів українського історичного процесу, які належали до кількох наукових поколінь, жили не
лише в різних країнах, а й на різних континентах і, в силу реалізованих життєвих сценаріїв, не завжди
належали до західного університетського середовища, створювали, переважно, українськомовний, так
і іншомовний науковий продукт.
Автори намагаються на основі листування та публікацій простежити рецепцію членами товариства західної та української радянської науки, підходи до постановки та висвітлення наукових проблем.
В статті звернено увагу на можливість використання вченими українського закордоння джерельних матеріалів з історії України, підходи до опрацювання джерел, створення джерельної бази для дослідження
подій ХХ століття. Окрему увагу приділено питанню значення української мови публікацій, можливості
взаємодії із західним науковим світом.
(The authors attempt to analyze and summarize the scientific contributions of the members of the Ukrainian Historical Association, mostly published in The Ukrainian Historian journal in 1965–1991 and in the book format. At the same time, the main attention is paid not only to research issues but also to research tools of individual members of society, formed both by their professional training and socio-cultural environment of their lives and scientific creativity, which determined the level of research opportunities. The society was founded in 1965 on the initiative of the eminent researcher and organizer of science Lubomyr Roman Wynar (1932–2017), with the support of other scientists. The Ukrainian Historian journal, around which the unification took place, was founded by the scientist in 1963. The Association brought together researchers from different periods of the Ukrainian historical process, who belonged to several scientific generations, lived on different continents and, due to different life scenarios, did not always belong to the Western university environment, yet created the scientific product in Ukrainian and foreign languages. Based on correspondence and publications, the authors attempt to trace the reception of approaches to the formulation and elucidation of scientific problems, by members of the Western and Ukrainian Soviet Science. The article draws attention to the possibility of using source materials on the history of Ukraine, approaches to the study of sources, the creation of a source base for the study of events of the twentieth century by the Ukrainian scholars abroad. Particular attention is paid to the importance of the Ukrainian language in publications, and the possibility of interaction with the Western scientific world).

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.25264/2409-6806-2020-31-115-126
Uncontrolled Keywords: Українське історичне товариство, «Український історик», Любомир Винар, історія України, соціокультурне середовище (Ukrainian Historical Association, The Ukrainian Historian, Lubomyr Wynar, history of Ukraine, socio-cultural environment)
Subjects: by fields of science > History
Наукові збірники НаУОА
Divisions: Інститут дослідження української діаспори
Depositing User: Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА
Date Deposited: 25 Apr 2021 20:18
Last Modified: 25 Apr 2021 20:18
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8454

Actions (login required)

View Item View Item