Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки)

Smyrnov, Andrii (Андрій Смирнов) and Trofymovych, Volodymyr (Володимир Трофимович) (2021) Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки). East European Historical Bulletin (№ 19). pp. 165-173. ISSN 2519-058Х (Print)

[thumbnail of 233842-539995-1-10-20210630.pdf] PDF - Published Version
Download (337kB)

Abstract

Abstract. The purpose of the research is to cover the causes, course and consequences of the
Council of Bishops of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC) in 1944 on the basis
of the source base and historiographical work. The methodology of the research is based on the
principles of historicism, systematization, scientificity, verification, authorial objectivity, moderate
narrative constructivism, as well as the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization)
and special historical (historical genetic, historical typological, historical systemic) methods.
The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that for the first time in domestic
and foreign historiography the key decisions of the UAOC Council of 1944 were analyzed, as well
as the unpublished archival documents and materials, which were introduced into the scientific
circulation. The Conclusions. Nine hierarchs took part in the work of the Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, which established the Synod and adopted the Provisional
Regulations on the Administration of the Church. The complexity of the Orthodox hierarchy position
in exile was exacerbated by several objective circumstances. First of all, the external factors were
unfavorable, which related to the German government. The UAOC episcopate in exile did not allow
anybody to organize the Orthodox Ukrainians’ church life, concentrated the clergy in one place
artificially and forced inaction for more than a year and a half. According to documents, the German
officials supported it in the struggle for leadership in the UAOC. Second of all, the Orthodox bishops’
low level of education, who were often secular or inexperienced priests, was noticeable. Furthermore,
there were diverse reasons, for example, constant internal disputes, different visions of the Church
development ways outside Ukraine, interpersonal conflicts that provoked future divisions in the
Ukrainian Orthodoxy in the diaspora. Third of all, the Warsaw Council of Bishops of the Ukrainian
Autocephalous Orthodox Church in 1944 limited itself to the half-hearted decisions on its canonical
status and postponed its settlement until the end of the war.
(Анотація. Мета дослідження – на основі джерельної бази та історіографічного доробку
висвітлити причини, перебіг і наслідки проведення Собору єпископів Української Автокефальної
Православної Церкви (УАПЦ) в 1944 р. Методологія дослідження спирається на принципи
історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого
наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез,
узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний,
історико-системний) методів. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим,
що вперше у вітчизняній і закордонній історіографії проаналізовано ключові рішення Собору
УАПЦ 1944 р., а також упроваджено до наукового обігу неопубліковані архівні документи та
матеріали. Висновки. У роботі Варшавського Собору УАПЦ взяли участь дев’ять ієрархів,
котрі створили Синод й ухвалили Тимчасове положення про управління Церквою. Складність
становища православної ієрархії в еміграції посилювалася кількома об’єктивними обставинами.
По-перше, несприятливими були зовнішні фактори, пов’язані з німецькою владою. Понад півтора
року перебування єпископату УАПЦ на еміграції вона не дозволяла йому займатися організацією
церковного життя православних українців, штучно концентрувала духовенство в одному місці
та примусовій бездіяльності. Як свідчать документи, німецькі урядовці підтримували його в
боротьбі за лідерство в УАПЦ. По-друге, давався взнаки низький рівень освіти православних
єпископів, які часто були світськими особами або недостатньо досвідченими священниками.
Постійні внутрішні суперечки, різне бачення шляхів розвитку Церкви поза межами України,
міжособистісні конфлікти провокували майбутні розколи в українському православ’ї в діаспорі.
По-третє, Варшавський Собор єпископів УАПЦ 1944 р. обмежився половинчастими рішеннями
щодо її канонічного статусу й відклав його урегулювання до завершення війни.)

Item Type: Article
Additional Information: ORCID: 0000-0002-3478-7468 Scopus ID: 57188979113
Uncontrolled Keywords: Orthodox Church, autocephaly, Council of Bishops, hierarchy (Православна Церква, автокефалія, Собор єпископів, ієрархія)
Subjects: by fields of science > Religion
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 13 Sep 2021 18:52
Last Modified: 13 Sep 2021 18:52
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8536

Actions (login required)

View Item View Item