Український рух опору на окупованих територіях (Ukrainian resistance movement in the occupied territories)

Мацієвський, Юрій (Matsiyevsky Yu.) and Кардаш, Сергій (Kardash S.) (2022) Український рух опору на окупованих територіях (Ukrainian resistance movement in the occupied territories). Політичне життя (4). pp. 5-17. ISSN 2519-2949

[thumbnail of Ukrainian resistance movement in the occupied territories.pdf] PDF - Published Version
Download (4MB)

Abstract

Однією з ідеологічних тез, які РФ використовувала для виправдання свого вторгнення в Україну, була нібито налаштованість мешканців Сходу та Півдня України на співпрацю з окупантами. Майже рік війни показав відсутність масової підтримки українцями окупаційних військ та їхніх «адміністрацій». Натомість ми стали свідками добре організованого спротиву російській окупації. Ця стаття зосереджена на аналізі двох форм українського руху опору – цивільного і військового. Нашою метою є почати дискусію про динаміку, масштаби та різновиди українського спротиву на окупованих територіях. Ми спираємося на дані американського Інституту вивчення війни, окремі експертні дослідження та журналістські розслідування, які є у відкритому доступі. На прикладі тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Луганської областей та анексованого Криму ми демонструємо, що зміна форм цивільного спротиву – від відкритих, мирних протестів до «тихої непокори», саботажу чи бойкоту «референдумів» була зумовлена репресивною реакцією окупаційної влади. Найбіліше це помітно в акціях руку «Жовта стрічка», який з’явився у Херсоні і поширився у сусідніх регіонах. Військовий, або збройний опір координують сили спеціальних операцій, а реалізують партизанські загони. На відміну від 2014 року, станом на 2022 рік військовий опір має достатню нормативну базу, добре організовану структуру та розгалужену мережу партизанських груп, що демонструє свою ефективність. Наш аналіз свідчить, що обидві форми спротиву мають організований, але децентралізований характер і здійснюються переважно малими групами. Вплив різних акцій руху суттєво впливає на логістичні можливості окупаційної армії, її морально-психологічний дух та бажання окремих колаборантів продовжувати співпрацю з окупантами. Все разом суттєво підриває можливості РФ з встановлення адміністративного контролю над захопленими територіями та їх поглинання до складу РФ. (Опе ideological thesis the Russian Federation used to justify its invasion of Ukraine was the alleged readiness of the residents of the East and South of Ukraine to cooperate with the occupiers. Almost а year ofwar has shown the lack ofmass Ukrainian supportfor the occupyingforces and their "administrations". What we saw was а well-organized resistance to the Russian оссираtiоп. This article explores two forms of the Ukrainian resistance movement - civil and military. Our goal is to launch а discussion studying the dynamics, scope, and varieties of Ukrainian resistance in the occupied territories. We rely оп data from the American Institute for the Study of War, separate expert studies, and journalistic investigations availaЫe in the puЬlic domain. Drawing оп the example of the temporarily occupied regions of Kherson, Zaporizhzhia, and Luhansk and the annexed Crimea, we demonstrate that the change in the forms of civil resistance - from ореп, peaceful protests to "quiet disobedience ", sabotage or boycott of "referendums" - was caused Ьу the repressive reaction of the occupying authorities. The latter is most visiЬle in the actions of the "Yellow Ribbon" movement. Military or armed resistance is coordinated Ьу special operations forces and implemented Ьу partisan units. Unlike in 2014, as of 2022, the military resistance has а suificient normative foundation, а well­organized structure, and ап extensive network of partisan groups demonstrating its ejfectiveness. Our analysis shows that both forms of resistance have ап organized but decentralized nature and are carried out mainly Ьу relatively small groups. The injluence of various actions of the movement significantly afficts the logistical capabllities of the occupying army, its morale, and the desire ofindividual collaborators to continue cooperation with the occupiers. As such, the movement significantly undermines the Russian Federation's abllity to estaЬlish administrative control over the captured territories and their absorption into the Russian Federation.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: російсько-українська війна, рух опору, цивільний протест, «жовта стрічка», партизанські дії, окупація, анексія (Russian-Ukrainian war, resistance movement, civil protest, partisan actions, "yellow ribbon movement", occupation, annexation)
Subjects: by fields of science > Politics
Документи Національного університету «Острозька академія» > Звіти з наукових досліджень
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Political Science
Depositing User: проф. Мацієвський Ю.В.
Date Deposited: 09 Feb 2024 10:16
Last Modified: 09 Feb 2024 10:16
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8818

Actions (login required)

View Item View Item