Екзистенційні мотиви у наративах учасників російсько-української війни (Existential motives in the narratives of the participants of the Russian-Ukrainian war)

Петрушкевич, М. (Petrushkevych M.) (2023) Екзистенційні мотиви у наративах учасників російсько-української війни (Existential motives in the narratives of the participants of the Russian-Ukrainian war). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" (№ 25). pp. 9-14. ISSN 2312-7112

[thumbnail of Existential motives in the narratives of the participants of the Russian-Ukrainian war.pdf] PDF - Published Version
Download (384kB)

Abstract

Потреба дослідити особливості екзистенційних категорій в активних та пасивних учасників війни зумовлена базовим постулатом екзистенціалізму, в якому екзистенція передує есенції, тобто сутності. Це вимагає використання специфічної методології, що не вписується у філософську методологічну базу. Для вивчення досвіду особистості та її життєвого простору застосовується наративний підхід. Стаття присвячена аналізу ситуації російсько-української війни, світоглядним розмірковуванням її учасників. Використовуючи наратив, як основний метод дослідження, розглядаються основні екзистенційні категорії. На перше місце висуваються категорії абсурдності буття, зла, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті. Також звертається увага на категорії свободи вибору, ризику, спілкування та комунікації, травми, відповідальності, втоми, сенсу, цінностей та інші. Акцентується увага на важливості для екзистенції учасників війни пріоритетів на нематеріальному. Аналізується феномен пам’яті в умовах війни, як один із рушіїв до дій. Екзистенційні наративи характеризуються з «класичної» позиції французького філософа та письменника Альбера Камю та «некласичної» позиції психіатра та філософа Віктора Франкла. Вибір мислителів зумовлений потребою відкрити різні екзистенційні категорії та їх осмислення у світогляді воєнного часу. Стаття звертається до інтерв’ю та роздумів 2022-2023 років українських військових, волонтерів, медичних інструкторів, підприємців, журналістів, менеджерів, керівників благодійних організацій, переважно жінок. Загалом аналізується 21 інтерв’ю. (The need to investigate the peculiarities of existential categories in active and passive participants in the war is determined by the basic postulate of existentialism, in which existence precedes essence. Such a situation requires the use of a specific methodology that does not belong to the philosophical methodological base. The narrative approach is used to study the experience of an individual and his life space. The article is devoted to the analysis of the situation of the Russian-Ukrainian war, worldview reflections of its participants. The main existential categories are considered. The narrative is used as the main research method. In the first place are the categories of absurdity of existence, evil, fear, despair, loneliness, suffering, death. Attention is also paid to the categories of freedom of choice, risk, communication and trauma, responsibility, fatigue, sense, values, and others. Emphasis is placed on the importance of non-material priorities for the existence of war participants. The phenomenon of memory in the conditions of war is analyzed as one of the driving forces for actions. Existential narratives are characterized from the «classical» position of the French philosopher and writer Albert Camus and the «non-classical» position of the psychiatrist and philosopher Viktor Frankl. The choice of thinkers is determined by the need to discover different existential categories and their interpretation in the wartime worldview. The article refers to the interviews and reflections of 2022-2023 Ukrainian soldiers, volunteers, medical instructors, entrepreneurs, journalists, managers, heads of charitable organizations, mostly women. A total of twenty one interviews are analyzed.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: російсько-українська війна, екзистенціалізм, наратив, вибір, страх, смерть, сенс (Russian-Ukrainian war, existentialism, narrative, choice, fear, death, sense)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 13 Feb 2024 08:25
Last Modified: 13 Feb 2024 08:25
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8900

Actions (login required)

View Item View Item