Професійно-орієнтоване вивчення англійської мови студентами ЗВО немовних спеціальностей (The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties)

Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Професійно-орієнтоване вивчення англійської мови студентами ЗВО немовних спеціальностей (The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (19(87)). pp. 116-118. ISSN 2519-2558

[thumbnail of The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties.pdf] PDF - Published Version
Download (482kB)

Abstract

Здійснено теоретичний аналіз різних підходів, що стосуються професійно-орієнтованого вивчення англійської мови. Розкрито особливості здійснення ефективної навчальної діяльності студентів немовних спеціальностей. Увагу розвідки зосереджено на принципах, критеріях, підходах присвячених проблеміпрофесійно-орієнтованого навчання англійської мови. Зроблено акцент на ключовій ролі мотивації. Здійснено аналіз різних освітньо-професійних програм, з точки зору набутих компетентностей та результатів навчання, що пов'язано із вивченням англійської мови. Розглянуто різні стилі навчання та навчальні технології. Дійшли висновку, що ключовими векторами сучасного навчання є студентоцентроване, проблемно- орієнтоване, навчання, самонавчання, згідно опису освітньо-професійних програм. Для немовних спеціальностей основна увага приділяється роботі з професійними автентичними текстами, які надають ключовий матеріал для організації навчального спілкування. Розглянули різні види навчальних текстів.
(Theoretical analysis of various approaches related to professionally oriented learning of English is carried out. Particular features of providing practical learning activities for students of non-linguistic specialities are highlighted. The research attention is focused the principles, criteria, and approaches dedicated to the problem of professionally oriented English language learning. The emphasis placed on the key role of motivation. Various educational and professional programs are analyzed in terms of acquired competencies and learning outcomes related to English language learning. Different learning styles and learning technologies are considered. According to the description of educational and professional programs, the key vectors of modern learning are student-centered, problem-oriented, and self-study. For non-linguistic specialities, the focus lies on working with professional, authentic texts that provide vital material organizing educational communication. Different types of educational texts were considered.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: проблемно-орієнтоване навчання, професійно-орієнтоване навчання, немовні спеціальності, освітньо-професійні програми, стилі навчання. (the problem-oriented studies, professionally-oriented studies, unlanguage specialities, educationally-professional programs, styles of studies)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Linguistics. Philology
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 23 Feb 2024 20:42
Last Modified: 23 Feb 2024 20:48
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8928

Actions (login required)

View Item View Item