Імміграція в Португалію в ХХІ столітті (Immigration to Portugal in the 21st Century)

Худолій, А. О. (Khudoliy A. O.) (2018) Імміграція в Португалію в ХХІ столітті (Immigration to Portugal in the 21st Century). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». (3). pp. 42-47.

[thumbnail of Immigration to Portugal in the 21st Century.pdf] PDF - Published Version
Download (379kB)

Abstract

У статті автор здійснив огляд міграційних процесів у Європі на початку ХХІ століття. Європейський Союз, як в цілому, так і кожна країна-член ЄС, опинилися в складному становищі, майже на межі своїх можливостей в плані прийому та розміщення мігрантів. За останні роки ХХІ століття цей процес призвів не лише до нових проблем, але й загострив існуючі протиріччя, що виникли серед країн-членів Дублінської угоди в сфері розподілу переселенців з гарячих точок планети.
Здійснено спробу проаналізувати міграційні процеси в Португальській Республіці на початку ХХІ століття. Міграція є досить складним і неоднозначним явищем, яке слід розглядати в кількох площинах: економічній, політичній, соціальній тощо. Серед кількох груп мігрантів домінуючими є бразильці та українці. Окрім вимушеним мігрантів, Португалія, значною мірою, приваблює трудових мігрантів. Домінуючими країнами-постачальними іммігрантів та, відповідно, робочої сили виступають Бразилія, Республіка Кабо-Верде та Україна. Слід зазначити, що в Португалії нараховують 412 тисяч іммігрантів, серед яких більше 100 тисяч бразильців і 42 тисячі українців. Щодо Бразилії, то міграція з цієї країни коріниться в історичних відносинах та двосторонніх зв’язках. З українцями ситуація інша, оскільки міграція до Португалії з України зумовлена економічними, політичними та соціальними чинниками.
У даній статті увага автора прикута до особливостей імміграції бразильців та українців до Португалії упродовж останніх п’ятнадцяти років. Виявлено та описано причини міграції двох найбільших груп іммігрантів. Виокремлено етапи імміграції в Португалію, починаючи з кінця ХХ століття. Автор виявив та описав типові проблеми іммігрантів, незалежно від етнічної приналежності. Окреслено перспективи українських іммігрантів у Португалії з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.
(The author made an observation of migration processes in Europe in the beginning of the 21st century. The European Union, in general and every state‐member, in particular, is in dire straits, almost beyond their limits in terms of reception and deployment of migrants. Over the last years of the 21st century this process led not only to new problems, but also to certain contradictions among countries‐members of the Dublin Regulation in the sphere of redistribution of migrants and asylum seekers from hot spots of the world. The author of the article has made attempts to analyze migration processes in the Portuguese Republic in the beginning of the 21st century. Migration is rather complex and not trivial phenomenon which should be analyzed from different angles: economic, political, social etc. Among a few groups of migrants in Portugal the dominant ones are Brazilians and Ukrainians. Among forced migrants, Portugal attracts attention of labor immigrants. Among the dominant countries‐sources of labor migrants are Brazil, the Republic of Cape Verde and Ukraine. It should be noted that, among 412 thousand immigrants living in Portugal, there are more than 100 thousand of Brazilians and 42 thousand of Ukrainians. Regarding Brazil, migration from this country is explained by historic development of the country and bilateral relations. With Ukrainians the situation is absolutely different, because migration to Portugal from Ukraine is due to economic, political and social factors. The article deals with characteristic features of immigration processes of Brazilians an Ukrainians in the Portuguese Republic in the last fifteen years of the twenty first century. The reasons for migration of the two most numerous groups of immigrants in Portugal are analyzed. Stages of migration to the Portuguese Republic since the end of the 20th century are identified and described. The author highlighted typical problems of immigrants despite the ethnic identification. Analysis of migration processes in Europe in the beginning of the twenty first century is being done. Perspectives of Ukrainian immigrants in Portugal along with inner and outer factors are depicted.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: міграція, імміграція, Португалія, ЄС, українські іммігранти, бразильські іммігранти (migration, immigration, Portugal, the EU, Ukrainian immigrants, Brazilian immigrants)
Subjects: by fields of science > Politics > Foreign policy
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics > The Department of Linguistics
Depositing User: професор Анатолій Худолій
Date Deposited: 08 May 2024 13:35
Last Modified: 08 May 2024 13:35
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/9180

Actions (login required)

View Item View Item