Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | П
Number of items: 5.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2008) Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : дис. ... к.ю.н.(The Dispositiveness and its Realization by the Victim in Criminal Procedure of Ukraine). PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2008) Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами. Вісник Академії адвокатури України. (вип.12). pp. 104-107.

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи. Вісник Академії адвокатури України (12). pp. 96-98.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Вчення П.О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі (The doctrine PA Nedbaylo about the application of the law in terms of providing subjective rights of individuals in criminal procedure). Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 150-152.

Попелюшко, В. (V.Popeliushko) (2008) ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЗА ЗАКОНОМ, НА ГРАНІ ЗАКОНУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ (Presumption of Innocence According to the Law, Bordering on Law, and Beyond the Law). Часопис Академії адвокатури України (1(1)). pp. 78-82.

This list was generated on Sat Jul 13 15:52:27 2024 EEST.