Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | К | П | Т
Number of items: 8.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України (The taxation of enterprises compensation package fund in the market economy of Ukraine). Науковий вісник Волинського національно університету імені Лесі Українки (№7). pp. 23-28. ISSN 1729-360X

К

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 3. pp. 417-421.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) АПК України: стан та шляхи реформування. Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ (1). pp. 83-89.

П

Пасічник, Я.А. (Ya. Pasichnyk) (2009) Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 375-389.

Т

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2009) Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті (Rent relations as a tool for alignment economic conditions in the regional context). Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : Збірник наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції. pp. 178-187.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2009) Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 160-171.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2009) Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 401-411.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2009) Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства (The role of corporate social responsibility in shaping enterprise’s competition policy). «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»: Матеріали міжн. наук.-практ.конф. 17-18 вересня 2009 р..НУ «Львівська політехніка» . pp. 321-323.

This list was generated on Mon Jul 22 23:36:39 2024 EEST.