Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Економічний факультет > Кафедра фінансів" та Рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | Г | Д | К | Н | Х
Число елементів: 16.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. с. 30-38.

Б

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. с. 331-341.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб'єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (Вип.4). с. 65-72.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (1(45)). с. 14-21.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Взаємозв’язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг, які він надає. Науково-методичний журнал „Нова педагогічна думка” за матеріалами ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір» (1). с. 71-78.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Особливості розвитку вищої освіти в Україні. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, викладачів та студентів „Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку ” , м. Київ, 16 листопада 2009 року..

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні. (Conditions and tendencies of high education’s financing in Ukraine.). Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Економічні науки. (Вип.7). с. 11-17.

Г

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2009) Методика оцінки ефективності інвестиційних лізінгових проектів. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. с. 454-469.

Д

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2009) Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи (Formation of social employment relationships and social capital under the financial crisis). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування , Вип.4. с. 105-111.

К

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. с. 266-273.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Моделі взаємозв'язку у формуванні цінового механізму в АПК. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. с. 39-45.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2009) Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. с. 281-288.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Х

Хмарук, Ю.В. (Y. Khmaruk) (2009) Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. с. 181-191.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2009) Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України (The necessity and way of Ukraine State budget’s incomes perfection). Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки (№ 7). с. 37-45. ISSN ISSN 1729-360X

Цей список був створений у Wed Mar 20 19:13:45 2019 EET.