Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Економічний факультет > Кафедра фінансів" та Рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Д | К | Х
Число елементів: 5.

Д

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) (2017) Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні (Ensuring financial capacity of the united territorial communities in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№6(34)). с. 42-46.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) (2017) Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати (Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). с. 90-95.

Дем’янчук, О. І. (O. I. Demianchuk) та Сипата, М. В. (M. V. Sypata) (2017) Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні (Features of formation and use of funds in the united territorial communities in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (7(35)). с. 34-39. ISSN 2311-5149

К

Кривицька, О. Р. (O. R. Kryvytska) (2017) Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні (Pension reform as a catalyst of development of life insurance in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (7(35)). с. 50-53. ISSN 2311-5149

Х

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) та Новак, A. (A. Novak) (2017) The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (7(35)). с. 115-119. ISSN 2311-5149

Цей список був створений у Thu Mar 21 18:32:05 2019 EET.