Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of International Relationship > The Department of History" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Д | М | Р | С | Т | Ш | Щ | Я
Number of items: 24.

А

Атаманенко, В. (Atamanenko V.) (2016) Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Descriptive and statistical historical sources of South-Eastern Towns initial history in the first half XVII c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 148-154.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких. Минуле і сучасне Волині та Полісся : науковий збірник / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. Вип. 58. pp. 228-234.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Описово-статистичні джерела у науковому доробку М.С. Грушевського (Descriptive Statistical Sources in the Scholarly Heritage of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 114-117.

Б

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2016) Професор Микола Ковальський та закордонні українці (Professor Mykola Kovalskyi and Foreign Ukrainians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 198-199.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2016) Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського (Socio-Economic Aspects of Volyn Cities Development in Scholarly Research of Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 146-148.

Бокайло, О. (Bokailo O.) (2016) Організація «Зарево»: джерельна база дослідження («Zarevo» association: the sources of the study). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 167-174.

Д

Денисюк, О. (Denysiuk O.) (2016) Формування матеріально-технічної бази відродженої Острозької академії (1994–2000 рр.) (The formation material and technical base revived Ostroh academy (1994-2000 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.25). pp. 29-34.

Дубляниця, Т. (Dublianytsia T.) (2016) Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 143-147.

М

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області). Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 200-226.

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. (Legislative regulation of guilds’ activity in Volhyn during the 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 73-81.

Матвійчук, Н. (Matviichuk N.) (2016) Праці М. Куропася в оцінках сучасників (Views of contemporary scholars on Myron Kuropas’ works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 189-194.

Р

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2016) Ранньомодерні міста Волині у науковій спадщині М.С. Грушевського (Early Modern Cities of Volyn in the Academic Legacy of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 197-200.

С

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Ставлення Української Центральної Ради до православної церкви (Attitude of the Ukrainian Central Council to the Orthodox Church). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 201-202.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Колекція отця Тимофія Міненка в архіві університету Альберти (Priest Tymofii Minenko’s Collection in the Archive of the University of Alberta). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 301-302.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 280-286.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни (The Orthodox monastery in Yablochyn during the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 100-104.

Смірнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Początek działalności arcypasterskiej władyki Hilariona Ohijenki w roku 1940. Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, Т. 1. pp. 160-170.

Сухих, А. (Sukhykh A.) (2016) Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (The commander of the Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov I. I. Shytov: moral and psychological portrait). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 105-113.

Т

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2016) Розробка М. Грушевським зовнішньополітичної концепції України в період Центральної Ради (Development of Mykhailo Hrushevskyi’s Foreign Concepts for Ukraine in the Period of the Central Council). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 164-165.

Трофимович, В. В. (Trofymovych V.) and Трофимович, Л. В. (Trofymovych L.) and Смирнов, А. І. (Smyrnov A.) (2016) Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни (Kholm events and their tragic echo on Volnynia and Galiciia during the World War II). Русин (№1). pp. 196-217.

Трофимович, В. В. (V. Trofymovych ) (2016) Українці та поляки на Холмщині в 1939 – 1943 рр. (Ukrainians an d Poles in Chelm Land in 1939-1943 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 224-233. ISSN 2409-6806

Ш

Шаправський, С. (Shapravskyi S.) (2016) Часопис «Життя і церква» як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) (A journal Life and Church as a source for studying activity of UAOC in Exile (1956–1967). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 175-182.

Щ

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. (The origin of «meteorological magic» in Slavic manuscripts XVI centery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 208-213.

Я

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2016) «Золота доба» в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин (“The Golden Age” in the History of the Soviet Ukraine in 1920: an Attempt to Conceptualize Reasons). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 206-208.

This list was generated on Wed Mar 22 20:48:04 2023 EET.