Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of International Relationship > The Department of History" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | М | Н | П | Р | С | Ф | Х | Я
Number of items: 17.

А

Антонюк, Я. (Ya. Antoniuk) and Трофимович, В.(V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L.Trofymovych) (2020) Органи безпеки ОУН(М) у період Другої світової війни (1940 – 1944) (OUN(M) security bodies during the Second World War (1940 – 1944)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 29-35.

Антонюк, Ярослав (Yaroslav Antoniuk) and Трофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2020) Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943–1944 рр.) (OUN and UIA Undergroundin the "Front Period" (1943–1944)). Український історичний журнал (3). pp. 27-39.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2020) Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини ХVI ст.) (Primary taxes registers as a historical source (on the example of the Volynian cities in the middle of the xvi century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 67-77.

Б

Бенчук, В. (V. Benchuk) (2020) Суспільно-політичні події в Україні у дискурсі донецьких мас-медіа грецьких національних меншин (2014–2015 рр.) (Socio-political events in Ukraine in the discourse of donetsk mass media of greek national minorities (2014–2015). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 61-65.

Бенчук, В. О. (V. Benchuk) and Трофимович, В. В. (V. Trofymovych) (2020) Реакція жителів Донецької області на збройну агресію Росії проти України у 2014 р. (Reaction of Donetsk Region Residents to Russia's Armed Aggression Against Ukraine: 2014 year). Військово-науковий вісник (Вип.34). pp. 172-199.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2020) Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII ст. (на прикладі міста Дубна) Fire safety measures in the cities of Volyn in the 18th century (the case study of Dubno). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 5-13.

М

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2020) Напрямки публічної дипломатії екзильного уряду Української Народної Республіки (1924-1940 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 112-116.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Приймак, Т. and Штаба, О. and Розумовська, О. and Фелонюк, А. and Рижук, Ю. and Нікончук, Н. and Приймак, Н. and Вельгас, О. (2020) Митці рідного краю: ART-зустрічі : навчально-методичний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог ; Полонне.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2020) Нелегальний товарообіг на «волинській» ділянці польсько-радянського кордону в 1920–1924 роках (The illegal trade on the volhyn’ section of the polish-soviet border during 1920–1924). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 14-20.

Н

Новак, Б. (B. Novak) (2020) Василь Іванис та його погляди на минуле і майбутнє Кавказу (Vasyl Ivanys and his views on the past and future of the Caucasus). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 78-83.

П

Поліщук, І. (I. Polishchuk) (2020) Діяльність "Об'єднання Мистців Українців в Америці" як явище культурної дипломатії закордонного українства: історичний аспект (1952-1991 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" : зб. наук. праць / гол. ред. В. Коцур. Переяслав, 2020. Вип. 59. pp. 120-123.

Р

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2020) Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни: шляхи потрапляння та соціальні категорії (Ukrainian Refugee Children in Western Germany After World War II: Ways of Affection and Social Categories). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 86-96. ISSN 2409­-6806

С

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2020) Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії в період Другої світової війни (The establishment of the Cracow-Lemko region orthodox eparchy during the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 92-97.

Ф

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2020) Участь Данила Шумука у Норильському повстанні 1953 року (Рarticipation of Danylo Shumuk in the Norilsk uprising). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 98-104.

Х

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2020) Колекція Міртали Пилипенко в Музеї історії Національного університету «Острозька академія» (Mirtala Pylypenko's Collection in the Museum of History of the National University of Ostroh Academy). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 232-239. ISSN 2409­-6806

Я

Яремчук, Віталій (Vitalii Yaremchuk) (2020) Ревізіоністська критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини (Criticism of National History from Revisionist Positions in Modern Ukraine: Methodological Gaps). Український історичний журнал. 2020. (№ 5). pp. 159-175. ISSN 0130-5237

Яремчук, Віталій (Vitalii Yaremchuk) (2020) Чи була "грушевськіана" в українській радянській історіографії? (Did "Hrushevskiana" Exist in Ukrainian Soviet Historiography?). Український історичний журнал (№ 2). pp. 152-168. ISSN 0130-5247

This list was generated on Thu Dec 2 14:47:59 2021 EET.