Items where Subject is "Leisure. Tourism"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items at this level: 12.

Article

Березюк, Т. П. (Bereziuk T.) (2013) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (Government regulation as a priority of tourism development in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 4-8.

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2010) Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921-1939) (Organization of tourism on territory of Volyn province in intermilitary period (1921–1939)). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 32-39.

Кравець, О. (O. Kravets) (2013) КАЗІМЄЖ – ЦЕНТР ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. (KAZIMIERZ – JEWISH CULTURAL CENTER.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). pp. 171-181.

Пахучий , Я. (Y. Pahuchyi) (2013) РОЛЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У СУЧАСНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ СЛОВЕНІЇ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 49-55.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2010) Тенденції розвитку віртуального туризму. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 178-180.

Шершньова, О. В. (O. Shershnova) (2012) СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РІВНЕНЩИНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (Strategy of constant development of tourism in Rivne region as a component of region development). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 3). pp. 89-110.

Book

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Павлюк, В. (V. Pavliuk) and Сидорук, Т. (T. Sydoruk) and Шишкін , І. (I. Shyshkin) and Плевако, І. ( І. Plevako) and Трофимович, В. (V. Trofymovych), eds. (2012) Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. НаУОА, Острог.

Пінчук, Ірина and Велешко, Владислава and Давидів, Вікторія, eds. (2022) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Вид-во НаУОА, Острог.

Януль, Олександра and Рабчун, Олена and Капітунова, Катерина, eds. (2023) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Вид-во НаУОА, Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Лагода, О. (O. Lahoda) and Поліщук, I. (I. Polishchuk) and Годжал, C. (S. Hodzhal) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Мирончук, В. (V. Vyronchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Фомін, О. (O. Fomin), eds. (2019) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, H. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Фурман, В. (V. Furman) and Мирончук, В. (V. Myronchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk), eds. (2017) Terra incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Thesis

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2012) Регіональний туризм у Польській республіці в міжвоєнний період: Волинське воєводство (Regional Tourism in the Polish Republic in the Interbellum: Wołyń Voivodeship). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

This list was generated on Sat Feb 24 05:42:19 2024 EET.