Items where Subject is "Accountancy. Accounting"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items at this level: 29.

Article

Ambarchian, V. (В. Амбарчян) (2015) Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution аnd transparency of economy as a whole. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 128-132.

Іващенко, К. О. (K. Ivashchenko) (2013) ОБЛІКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС СУБ’ЄКТІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ (Accounting information resource of water-economic complex subjects). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 106-109.

Борсук, Є. В. (2013) АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 6-8.

Волошин, В. (V. Voloshin) (2016) Інформаційна система обліку як спосіб зменшення невизначеності на ринку будівельних послуг (Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 200-203.

Григоревська, О. (E. Hryhorevska) and Христос, І. (I. Hristos) (2016) Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві (Ways to improve accounting calculations of wages in the enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 146-149.

Дядюн, О. О. (О. Diadiun) (2019) Використання аудиторських процедур при аудиті нематеріальних активів (Using of audit procedures in the audit of intangible assets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 146-152. ISSN 2311-5149

Левицька, C. (S. Levytska) (2017) Креативність у бухгалтерському обліку на етапах формування збалансованості соціально-економічного розвитку (Creativity in accounting at the stage of social-economic development sustainability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№6(34)). pp. 89-94.

Левицька, С. (S. Levytska) (2016) Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту (Organization of accounting activities as process their information provision management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 133-139.

Левицька , І. О.(І. Levytska) (2013) УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ “ВИТРАТИ” В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ (Management accounting by the responsibility centres “Expenses” in the energy supply companies). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 110-114.

Левицька , С. О. (2008) Облікові формати: характеристика, перспективи розвитку. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 2). pp. 189-200.

Левицька , С. О.(S. Levytska) (2010) Оцінювання ризиків при впровадженні інноваційних проектів. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 121-129.

Левицька , С. О.(S. Levytska) (2010) Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 230-238.

Левицька , С. О.(S. Levytska) and Андрєєва, А.О. (A. Andrіeіeva) (2011) Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 608-614.

Маліновська, К. (K. Malinovska) (2016) Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин (Accounting and reporting as an integral part of the activities of public organizations is subject of civil legal relations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 174-179.

Мамонтова, Н. А. (Mamontova N.) and Глущик, М. М. (Hluschyk M.) (2023) Особливості обліку та управління дебіторської заборгованості підприємства в сучасних умовах (Specifics of Accounting for Accounts Receivable of Enterprises in Modern Conditions). Modern Economics (№39). pp. 112-117. ISSN 2521-6392

Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Луцишина, В. М. (V. Lutsyshyna) (2023) Інтегрована фінансова звітність: особливості формування та перспективи впровадження (Integrated financial reporting: peculiarities of formation and prospects for implementation). Економіка та підприємництво (№50). pp. 163-172.

Осадча, О. О. (О. Osadcha) (2014) РЕФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. (REFORM OF THE INFORMATION SOFTWARE ACCORDING TO THE ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.26). pp. 119-123.

Панчук, І. П. (І. Panchuk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ (Features of the financial expenses accounting in accordance with national accounting standards). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 119-122.

Проскуріна, Н. М. (N. Proskurina) (2014) РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ. (DOUBTFUL DEBTS RESERVE: CALCULATION IMPROVEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 195-199.

Рура, І. В. (І. Rura) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (Peculiarities of the medical services accounting structure in state-financed organisations). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 123-127.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2019) Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень (Accounting and analytical provision of economic security of higher education in Ukraine in the context of limitation theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 153-160. ISSN 2311-5149

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) and Танчин, А. (A. Tanchyn) (2016) Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (The prospects of small businesses’ development of Ukraine in the context of innovations in the simplified system of taxation, accounting and reporting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 140-145.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції). pp. 432-436.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. (ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF PUBLIC AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ON THE BASE OF FUZZY LOGIC). Аналітично-інформаційний журнал «Схід», №5 (125). pp. 107-112. ISSN 1728-9343

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2012) Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (Features of accounting of base financial stability constituents of state higher educational establishments in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 237-241.

Чебанова, Н. (N. Сhebanova) and Єфіменко, Т. (T. Iefimenko) and Орлова, В. (V. Orlova) (2016) Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями (Methodical going is near authentication of risks of record-keeping after tax differences). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 193-198.

Book

Іванчук, Н. В. (2021) Звітність підприємств: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Іванчук, Н. В. (2021) Гроші і кредит: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Thesis

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

This list was generated on Tue Jul 16 02:07:10 2024 EEST.