Items where Subject is "Archives"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book
Number of items at this level: 10.

Article

Баран, М. (М. Baran) (2013) Зв'язки Романа Смаль-Стоцького з Мироном Кордубою (за матеріалами листів)(The ties of Roman Smal-Stocky with Myron Korduba (based on correspondence)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 264-266.

Борисюк, З. (Z. Borysiuk) (2013) Доля архіву Ілька Борщака (The destiny of Ilko Borshchack’s Archive). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 258-263.

Бурлака, Г. (H. Burlaka) and Рипенко, А. (A. Ripenko) (2015) Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури (Materials of the Ukrainian Diaspora in the Funds of the Repository of Manuscripts of Shevchenko Institute of Literature). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 239-243. ISSN 2409­-6806

Вінтонів, Х. (Ch. Vintoniv) (2013) Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) (The Canadian experience in archive description (on the sample of electronic collections of archives of ukrainica in Canada)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 267-272.

Миронець, Н. (N. Myronets) (2015) Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (Volodymyr Vynnychenko Correspondence with His Wife during 1921–1949 (Based on the Materials of Dmytro Antonovych Museum-Archives in UVAN, USA)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 220-225. ISSN 2409­-6806

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2021) До трактування поняття «книжна культура» у міждисциплінарному українському й іноземному дискурсі (To the interpretation of the concept of “book’ culture” in the interdisciplinary Ukraine and foreign scientific discourse). Baltic Journal of Legal and Social Sciences (2). pp. 95-100. ISSN 2592-8813

Сеник, Я. (J. Senyk) (2013) Архів проф. Олександра Вороняка у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (Prof. Oleksandr Voronyak’s archive in the Manuscript Department of the Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 273-278.

Скрипка, Х. (Ch. Skrypka) (2013) Бібліотека й архів ім. Т. Шевченка у Лондоні: історія і напрями діяльності (The library and archive named after T. Shevchenko in London: history and courses of activity). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 279-285.

Book

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2023) Методичні рекомендації по проведенню музейної частини музейно-архівної практики: для здобувачів ІІ курсу освітньої професійної програми “Історія та археологія” першого (бакалаврського) рівня спеціальності 032 Історія та археологія. Вид-во НаУОА, Острог.

Калакура, Я. (Ya. Kalakura) (2018) Менеджмент в архівній справі (Management in archival affairs). ВПЦ "Київський університет", Київ.

This list was generated on Fri Jul 12 20:58:37 2024 EEST.