Items where Subject is "Civil Law. Judicial arrangement"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Monograph
Number of items at this level: 25.

Article

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2017) Договір про надання медичних послуг (медичного обслуговування) в умовах реформи медичної галузі (Contract for the provision of medical services (medical care) in the context of the reform of the medical sector). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (2(17)).

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Поняття якості в праві України. (The Notion of Quality in the Ukrainian Legislation). Підприємництво, господарство і право, 3 (183). pp. 11-13.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) and Пецко, І. ( I. Petsko) (2011) Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять.(Medical Aid (Services) Quality and Medical Aid (Services) Quality Law: Notion Ratio). Підприємництво, господарство і право, 4 (184). pp. 33-36.

Жук, М. (M. Zhuk) (2011) Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві. (Historical aspects of the evaluation concepts formation in civil law.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11zmsutp.pdf (2(4)).

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2003) Право сторін на укладення договору не передбаченого законом, як один з елементів свободи договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. , Вип.11. pp. 97-103.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2003) Поняття договору в цивільному праві України. Наукові записки. Серія “Право”, Вип.4. pp. 192-201.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання відповідальності за порушення зобов’язань, що виникають із змішаних договорів. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. , Вип.24. pp. 304-309.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Особливості виконання змішаного договору. Підприємництво, господарство і право (№6). pp. 53-56.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Форма змішаних договорів. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 24-27.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2005) Поняття та зміст змішаного договору. Наукові записки. Серія “Право”, Вип.6. pp. 266-273.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2007) Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 28-30.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Недійсність змішаних договорів (Cancellation of Mixed Contracts). Наукові записки. Серія “Право”, Вип.5. pp. 199-203.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2011) Поняття вантажу за договором перевезення вантажу. (Тhe notion of cargo under a contract of carriage). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". -[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11lradpv.pdf, 2 (4).

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Основні джерела Європейського договірного права (The Main Sources of EU Contract Law ). Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, Вип.48 (Ч.2). pp. 50-52.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2005) Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси (Silens and Concludanlion Actions: Combined and Difference). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. , Вип.15. pp. 77-81.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання використання змішаних договорів (Some Questions of Using of Mixed Cjntracts). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових сатей. , Вип.13. pp. 89-93.

Оверчук, С. В. (Overchuk S. V.) (2018) Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів (Disqualification of attorney in criminal proceedings as a result of conflict of interests). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (1(17)).

Панчук, І.О. (І. Panchuk) (2013) Загальні риси професійної правосвідомості суддів (General features of legal and professional awareness of judges). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (1(7)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2016) Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України (Demesnial (Manorial, Seigniorial, Landlord) Court within the Territory of Ukraine). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (2(14)).

Філіп'єв, А. О. (A. Filipiev) (2012) Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу ЄС на прикладі І Брюсельського регламенту (Problems of formation of the international civil procedure on example of the 1st EU Brussels Regulation). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 196-202.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз (Evidence submission by the participants of civil process in the first instance court of Ukraine, France and Germany: a comparative analysis). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 145-146.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2005) Судова реформа: крок вперед – два назад. (Judicial reform: a step forward - two steps back). Юридичний вісник України, 28 (524). p. 7.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2006) Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? (Judicial system conception or continuance judicial reform). Юридичний журнал “Право України” (7). pp. 10-14.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2004) Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів. (Self-administration of judges as a constitutional guarantee judge's independence and indefeasible). Юридичний журнал “Право України” (6). pp. 18-20.

Monograph

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2006) Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні. Other. видавництво НаУОА, Острог.

This list was generated on Tue Jul 16 02:56:24 2024 EEST.