Items where Subject is "Загальна теорія комунікацій і управління"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | К | М | П | Ф | Ш
Number of items at this level: 9.

Г

Гаталяк, М. (M. Hataliak) (2017) Особливості блогу як інтернет-жанру (Paculiarities of blogs as an online-genre). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). pp. 29-35.

Д

Дячок, Н. В. (N. Diachok) and Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2019) Теоретико-методологічні засади корпоративної культури університетів (Theoretical and methodological foundations of corporate culture of universities). ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal (1). ISSN 2663-4139

К

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2010) Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). 186-193 .

М

Марчук, О. (O. Marchuk) (2010) Психолінгвістичні особливості прийомів сугестії (на матеріалі українських телепередач). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 104-111.

П

Павлюк, М. (M. Pavliuk) (2010) 3D формат як новітня інформаційна технологія. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 49-54.

Ф

Федорчук , Ю. М. (Y. Fedorchuk) (2012) Роль та значення інформаційної безпеки України. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 341-345.

Ш

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Політика в часи нетократії: проблема реалізації влади в інформаційному суспільстві. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 73-83.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2014) Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку. Матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І., 27 листопада 2014 р., Київський національний лінгвістичний університет. pp. 206-208.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2015) Інформаційно-комунікаційні технологій та цілі в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 04 листопада 2015 р. / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г. І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2015. – 220 с.. pp. 184-185.

This list was generated on Sun Jun 23 05:39:28 2024 EEST.