Items where Subject is "Ecology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 34.

Article

Atynian, A. and Bukhanova, K. and Beketov, O. M. (2017) Studies of changes in the structure of vermiculite as a filler of building materials by the method of electron microscopy. Technical Sciences, Construction and Architecture. pp. 189-191.

Senenko, N. and Senenko, A. and Avramenko, Yu. (2017) Analysis of the recultivation effectivity performed after gas industrial complex accidental impact. Physics, Mathematics and Chemistry. pp. 255-258.

Senenko, N. and Storozhenko, D. and Senenko, A. (2017) Analysis of technogenic impact (gas-industrial complex) on the state of soil and groundwater. Physics, Mathematics and Chemistry. pp. 258-260.

Іванченко, Н. О. and Кулітка, Ю. Е. and Старинчук, Л. С. (2017) Лабораторна діагностика кашлюку на сучасному етапі. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. p. 121.

Вітлінський, Вальдемар (Valdemar Vitlinskyi) and Катуніна, Ольга (Olga Katunina) (2019) Моделювання динамічних факторних систем макроекономічних показників деяких країн (Modeling of dynamic factor systems of macroeconomic indicators of some countries). Серія «Економіка» : науковий журнал (13(41)). pp. 88-97. ISSN 2311-5149

Васильчук, Ірина (Iryna Vasylchuk) (2019) Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку (Finances transformative possibilities in transition towards a sustainable development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 81-85. ISSN 2311-5149

Гнатишин, Л. (L. Hnatyshyn) (2019) Діагностика доданої вартості продукції фермерських господарств (Diagnostics of the added value of products of farming enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 33-37. ISSN 2311-5149

Гушук, I. В. (I. Hushuk) (2017) Розбудова системи громадського здоровʼя в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. pp. 53-55.

Гущук, І. (Guschuk I.) and Мамчур, Т. (2013) Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Довідник головної медичної сестри (7). pp. 24-32.

Гущук, І. (I. Guschuk) (2015) Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків, як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій (The certification of settlements for the purpose of assessing health and environmental risks as an integral part of the balanced development of rural areas). Екологічний вісник (№3(90)). pp. 13-14.

Гущук, І. (I. Guschuk) and Шугай, М. (М. Shugay) (2013) Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій. Матеріали науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я”. pp. 59-60.

Гущук, І. (І. Guschuk) and Лико, Д. (D. Lyko ) (2010) До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС (On the issue of study of health and environmental risks for the population after the Chernobyl accident). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(520). pp. 126-135.

Гущук, І. В. and Бялковський, О. В. and Сафонов, Р. В. and Д рав, Р. Р. (2017) Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. pp. 211-212.

Гущук, І. В. and Драб, Р. Р. and Гільман, А. Ю. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. (2017) Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м, Дніпро, 6-7 червня 2017 року. pp. 149-151.

Гущук, І. В. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. and Драб, Р. Р. (2017) Паразитори та арахноентомози, що впливають на психічне здоров'я людей. “Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 20 квітня 2017 р.. pp. 78-79.

Гущук, І. В. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. and Драб, Р. Р. and Гущук, В. І. (2017) Екологічні передумови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області. Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27-28 квітня 2017 року). pp. 174-176.

Гущук, І. В. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. and Шелевицька, Л. В. and Гущук, В. І. and Драб, Р. Р. (2017) Моніторинг за природно-вогнищевою ситуацією з опісторхозу в Рівненській області. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції. pp. 83-85.

Гущук, І. В. and Сафонов, Р. В. and Драб, Р. Р. (2017) Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (тринадцяті марзєєвські читання) (Вип.17). pp. 79-81.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2006) Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини (Hygienic assessment of the water resources of the Rivne region). СЕС. Профілактична медицина (4). pp. 42-45.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області (Monitoring and hyhienyc assessing the quality of drinking water with centralzed water supply in Rivne region). Гігієна населених місць (59). pp. 91-95.

Гущук, І. В. (Gushcuk I.) and Антомонов, М. Ю. (Antomonov M.) (2011) Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти (Riskology: informational and medical-ecological aspects). Conference with international participation "MEDICAL AND BIOLOGICAL INFORMATICS AND CYBERNETICS: STAGES OF DEVELOPMENT". pp. 53-54. ISSN 978-966-391-065-9

Гущук, І. В. (I. Guschuk / I. Hushchuk) and Брезецька, О. (O. Brezetska ) and Гущук, В. І. (V. Hushchuk ) and Драб, Р. (R. Drab) (2017) Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999-2015 роки (Monitoring for the state of water supply of the urban supply of the urban population of the Rivne oblast for 1999-2015). Довкілля і здоров`я (4(84)). pp. 31-37. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, І. В. (I. Guschuk) (2010) Еколого-гігієнічна оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 115-125.

Гущук, Ігор (I. Guschuk/Hushchuk) and Брезецька, О. and Драб, Р. and Гущук, В. (2018) Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки (Monitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in rivne region for 2004-2015). "Довкілля та здоров`я" (№1(85)). pp. 41-46. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, В. І. and Полюхович, Д. А. and Потапчук, І. А. and Гущук, І. В. (2017) До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (тринадцяті марзєєвські читання) (Вип.17). pp. 31-32.

Драб, Р. ( R. Drab) and Гущук, І. (I. Guschuk) and Cафонов, Р. (R. Safonov) and Бялковський, О. (O. Bialkovskyi) (2017) Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області (Monitoring the epidemic process at geohelminthism among children in Rivne region). Здоров'я дитини, 12 (3). pp. 64-69. ISSN p-ISSN 2224-0551, e-ISSN 2307-1168

Драб, Р. Р. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області (Biology of the vector of a malaria and its relationship with a person in the conditions of the Rivne region). Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць. pp. 339-340.

Драб, Р. Р. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. and Гущук, І. В. (2017) Актуальність ентомологічного моніторингу як одної зі складових біобезпеки в Рівненській області. Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. pp. 66-68.

Квік, Л. (L. Kvik) (2017) Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (Ecological imperative in the context of global challenges of today in the doctrine of pope Benedict XVI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 107-111. ISSN 2312-7112

Рєзніков, А. and Бялковський, О. and Гущук, І. (Guschuk I.) and Кулакова, О. and Шевчук, Т. (2013) Про актуальні проблеми шигельозу. Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)” Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 82-83.

Сердюк, А. М. ( A. M. Serdyuk) and Гущук, І. В. (І. V. Hushcuk) and Черниченко, І. О. (І. О. Chernychenko ) and Литвиченко, О. М. (O. M. Lytvychenko) (2019) Особливості забруднення атмосферного повітря непромислового міста: ризик для населення (Features of atmospheric air pollution in a non-industrial city: risk for the population). Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 154-159.

Book Section

Гущук, І. (I. Guschuk) and Мамчур, Т. and Шевчук, Т. and Хоронжевська, І. and Андрєєв, В. and Лепеха, В. (2012) Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій). In: Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В. Поліщука, Рівне, pp. 1-42.

Monograph

Комов, О. Д. (O. D Komov) and Гущук, І. В. (I. Guschuk/Hushchuk) (2016) Pівненщина та чорнобильська аварія. 30 років потому (Rivnenschina and the chernobyl accident. 30 years later). Other. СПД Свинарчук Р.В., м. Острог.

Conference or Workshop Item

Гущук, І. (2015) Про реформу охорони здоров'я в Україні. In: Парламентські Слухання, 16 грудня 2015 року, Верховна Рада України.

This list was generated on Tue Jul 16 02:54:46 2024 EEST.