Items where Subject is "General history"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items at this level: 15.

Article

Голуб, В. (V. Holub) (2010) Становище курдської меншини на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. (Kurdish minority state on Turkey, Iran, Iraq and Syria territories at the end of 20th – at the beginning of 21th centuries). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 154-164.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2010) Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою (The 1634 Peace Treaty of Polanivka and attempts to form a military union of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovite Russia). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 3-24.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2010) Адам Єжи Чорторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. ( Adam Jerzy Czartoryski and foreign policy of Russia in the early nineteenth century). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 22-32.

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) М.Василенко - міністр освіти в уряді П.Скоропадського. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія. (Вип.7). pp. 158-167.

Рудько, С. (S. Rudko) (2008) "Українська орієнтація" чи "подвійна лояльність": приклад Миколи Василенка (1866 - 1935) (Ukrainska orientacja" czy „podwojna lojalnosc": przyklad Mykoly Wasylenki (1866-1935). Historia-mentalnosc-tozsamosc. Miejsce і rola historii oraz historykow w zyciu narodu polskiego і ukrairiskiego w XIX і XX wieku.. pp. 480-490.

Рудько, С. (S. Rudko) (2006) Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія. (Вип.6). pp. 179-189.

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) Микола Василенко - один із творців Української академії наук.(Mykola Vasylenko is one of the creators OF the Ukrainian Academy of Sciences). Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки (Вип.12). pp. 77-83.

Рудько, С. (S. Rudko) (2008) Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці XIX - на початку XX cт. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія (Вип.10). pp. 106-118.

Рудько, С. (S. Rudko) (2005) Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. XX ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. (Вип.9). pp. 75-81.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Усунення Варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939–1940) (The removing of the metropolitan Dionisii Valedynskyi of Warsaw and the beginning of the reorganization of the Orthodox Church in german-occupied Poland). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 145-149. ISSN 2409-6806

Шишкін , І. (I. Shyshkin) (2010) Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939 - 1945 рр. (Ukraine in the geopolitical concepts of Polish “London camp” in the 1939-1945.). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 40-56.

Book

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Гаврилюк, Д. (D. Havruliuk) and Закотюк, Н. (N. Zakotiuk), eds. (2019) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych), eds. (2018) Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів (Topical issues of history and culture of Ukraine and the world). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.11 . Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Thesis

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2012) Регіональний туризм у Польській республіці в міжвоєнний період: Волинське воєводство (Regional Tourism in the Polish Republic in the Interbellum: Wołyń Voivodeship). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

This list was generated on Sat Feb 24 04:33:45 2024 EET.