Items where Subject is "Information technology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 24.

Д

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Віртуальна організаційна структура ІТ-компанії: маркетинговий та управлінський аспекти (Virtual Organizational Structure of it Company: Marketing and Management Aspects ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (24(52)). pp. 20-25. ISSN 2311-5149

З

Зубарєва, М. (M. Zubareva) (2015) Пропаганда європейських цінностей в соціальних мережах: лобіювання теми гендерної рівності в Україні (Promotion of European values in social networks: lobbying the theme of gender equality in Ukraine). Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 14-19.

К

Кирийчук, В. В. (V. Kyryichuk) (2010) Використання Інтернету в комукативній методиці вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 51-53.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2010) ТРЕНІНГ З КРИПТОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.16). pp. 139-148.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

Коцюк, Юрій (Yu. Kotsyuk) (2018) Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» (Information and Communication Dimension of Modern Libraries Activity (the Practices Scientific Library of the National University of Ostroh Academy)). In: IV Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи», 21 листопада - 3 грудня 2018, On-line.

Коцюк , Ю. (Yu.Kotsyuk) (2012) Робота із сертифікатом від Globalsign. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лукавська, Е. В. (Е. Lukavska) (2010) Актуальність методики навчання швидкому читанню іноземною мовою з використанням комп'ютерних технологій у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 75-76.

М

Мединська, Тетяна (Tetyana Medynska) and Ногінова, Наталія (Natalia Noginova) (2022) Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз (Digitalization of Tax administration bodies in the context of current challenges and threats). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (24(52)). pp. 90-96. ISSN 2311-5149

Микитенко, Неля (Nelia Mykytenko) (2019) Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації (Electronic document circulation systems as an imperative in terms of modern іnformatisation tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 213-217. ISSN 2311-5149

Н

Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Якубець, О. В. (О. Yakubets) (2013) ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПОЗИЧАЛЬНИКА КАПІТАЛУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ (Assessment of the individual bank borrower creditworthiness on basis of fuzzy multiple-approach). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 167-172.

О

Охріменко, Г. (2009) Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.1. pp. 300-307.

П

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2011) До питання про створення міжнародного англомовного корпусу есе студентів (ICLE). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 151-152.

Петрук, В.В. (V. Petruk) (2011) Використання медіа технологій в комунікативній методиці вивчення англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 157-159.

С

Сірачук, С. (S. Sirachuk) (2010) Основні характеристики Інтернет-ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 220-225.

Савич, В. О. (V. Savych) and Білан, Б. С. (B. Bilan) (2013) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ (Automated system for calculating models of forecasting the probability of enterprise bankruptcy). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 173-176.

Савченко, О. Р. (O. Savchenko) (2013) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ (Information support of the organization management system). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 86-89.

Ф

Федас, О. (Fedas O.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Smiles as elements of virtual communication (Смайли як елементи віртуального спілкування). Social media: origins, development and prospects. pp. 89-100.

Х

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2011) Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 197-201.

Ц

Цурукіна, Г.А. (G. Tsurukina) (2011) Комп'ютерні технології у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 209-210.

Ш

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2010) Тенденції розвитку віртуального туризму. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 178-180.

Я

Янко, І. (I. Yanko) (2010) Соціальні мережі як засіб впливу та контролю життя українського суспільства. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 273-274.

This list was generated on Sat Feb 24 05:37:15 2024 EET.