Items where Subject is "Методичні матеріали"

  • Subjects (25)
    • Методичні матеріали (25)
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 25.

Article

Balashov, Eduard and Pasichnyk, Ihor and Kalamazh, Ruslana and Zdrobylko, Tetiana (2020) Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education, 8 (Specia). pp. 17-28. ISSN 2334847X

Conference or Workshop Item

Matsiyevsky, Yuriy (2021) Structural, Institutional and Agency Based Impediments to Authoritarianism in Ukraine. In: PIAST seminar, 12.02.2021, Warsaw.

Book

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk), eds. (2021) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Приймак, Т. and Штаба, О. and Розумовська, О. and Фелонюк, А. and Рижук, Ю. and Нікончук, Н. and Приймак, Н. and Вельгас, О. (2020) Митці рідного краю: ART-зустрічі : навчально-методичний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог ; Полонне.

Мацієвский, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) and Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2015) Як писати наукові роботи з політології? Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, Україна.

Нікітчук, Уляна (U. Nikitchuk) (2015) Психологічне тестування : навчально-методичний посібник до курсу "Психодіагностика" для студентів спеціальності "Психологія". Вид-во НаУОА, Острог,.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2012) Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Teaching Resource

Kraichynska , G. V. (2011) Methodical recommendations «Introduction to linguistic studies» for І year students of the College of Romance and Germanic Languages. [Teaching Resource]

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування. [Teaching Resource]

Козак, Л. В. (L. Kozak) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Teaching Resource]

Коцюк , Ю. (Yu.Kotsyuk) (2012) Робота із сертифікатом від Globalsign. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing course papers in "Psychology"). [Teaching Resource]

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing thesis in "Psychology"). [Teaching Resource]

Мацієвський, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2021) Посткомуністичні трансформації [23.106]. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітчук, У. (U. Nikitchuk) (2018) Силабус навчальної дисципліни "Основи психотерапії". [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітчук, У. І. (U. Nikitchuk) (2018) Syllabus навчальної дисципліни "Клінічна психологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітчук, У. І. (U. Nikitchuk) (2018) Syllabus навчальної дисципліни "Психологічне консультування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітчук, У. І. (U. Nikitchuk) (2018) Syllabus навчальної дисципліни "Психологія мотивації". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак, І. В. and Тимощук, І.А. (2020) Методичні рекомендації з організації ознайомчої (військової) практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності). [Teaching Resource]

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Вивчення курсу "Теорія журналістики". [Teaching Resource]

Other

Бібліотека, НаУОА (2011) Вимоги для передавання електронних копій документів до цифрового репозиторію НаУОА. НаУОА. (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Пам'ятки про каталоги. Довідково - пошуковий апарат Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія". Національний університет "Острозька академія". (Unpublished)

Цеп'юк, Галина (2023) Таблиця основних статистичних показників роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія". Вид-во НаУОА.

Цеп'юк, Галина (2023) Звіт про роботу Наукової бібліотеки у 2023 році (Report on the Work of the Scientific Library in 2023). Вид-во НаУОА.

This list was generated on Mon Jul 15 14:34:11 2024 EEST.