Items where Subject is "Painting"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | Б | Д | К | Н | С | Я
Number of items at this level: 7.

H

Hak, E. (2016) Бачення провінції в живописі Ежего Дуди-Грача (Pojęcie prowincji w malarstwie jerzego dudy-gracza) (The Concept of the province in the paintings of Jerzy Duda-Gracz). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 210-214.

Б

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Портрети членів родини князя Олександра Острозького в музеях України і Польщі ( Portraits of members of the Prince's family Alexander Ostrozkiy in museums of Ukraine and Poland). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 49-63.

Д

Довжик, О. (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ФУНКЦІЯ ДОСЛІДНИКА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРІ БЕРДСЛЕЯ» В РЕЦЕПЦІЇ ХХ СТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 323-325.

К

Корень , А. (A. Koren) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСАННЯ ШКОЛИ-СТУДІЇ «НІКОШ» У М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 49-55.

Н

Ніколаєнко, О. (Nikolayenko O.) (2012) Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Saints and Sinner – gender read female characters inPolish painting of the late XIX - early XX century). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 97-106.

С

Сушик, І. (Sushyk I.) and Оліферук, М. (Oliferuk M.) (2015) Катерина Білокур: драматизм жіночої долі та відданість мистецтву (Kateryna Bilokur: the Dramatic of Women’s Fate and Devotion to Art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 178-186.

Я

Янковська, Ж. О. (2007) Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 304-308.

This list was generated on Sun Apr 14 14:01:55 2024 EEST.