Items where Subject is "Political parties and movement"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 21.

Article

Lebediuk, Vitalii (2023) Political Dynamics in Ukraine After Russia’s Full-Scale Invasion. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2023 (4). pp. 93-107. ISSN 1428149X

Власюк, О. (O. Vlasiuk) (2011) Діяльність українського соціалістичного об'єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 149-162.

Казак, О. (Kazak O.) (2013) РУСИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ (Ruthenian movement in modern Ukraine)(Русинський рух у сучасній Україні). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 15-22.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Трансформація партійних систем у пострадянських країнах (Transformation of party systems in the post-Soviet countries). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного університету імені М.П.Драгоманова. (22). pp. 222-229.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2019) Плинність партійних систем у посткомуністичних країнах (1992−2019) (Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 1 (17). pp. 79-95.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Електоральна поведінка та політична конкуренція на місцевих виборах 2020 року в Україні (Electoral Behavior And Political Competition In The 2020 Local Elections In Ukraine). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№45). pp. 142-150.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Чинники електорального успіху кандидатів у депутати на місцевих виборах 2020 року в Україні (The factors of electoral success of candidates for deputies in the 2020 local elections in Ukraine). Politicus (№5). pp. 35-41.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2013) Типологія партійних систем: минуле та сьогодення. (Typology of party systems: past and present.). Політичний менеджмент (59). pp. 97-110.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2017) Ukraina po rewolucji godności: próba wdrożenia reform (Україна після Революції гідності: випробування реформами) (Ukraine after the Euromaidan Revolution: the test of reform). Wschodni rocznik humanistyczny, 14 (4). pp. 57-82.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) and Андрієнко, Н. (N. Andriienko) (2022) Політична участь жінок в Україні: чинники електорального успіху на місцевих виборах 2015 та 2020 років (Women's Political Participation in Ukraine: Factors of Electoral Success in Local Elections 2015 and 2020). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ», вип. 6. pp. 176-186.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2013) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції (The configuration of the party system in Ukraine: descending and ascending trends). Сучасна українська політика (28). pp. 157-169.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні (Political parties in Ukraine: activity peculiarities on the local level). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). pp. 551-562.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Трансформація організаційного типу політичних партій України (Transforming organizational type of political parties in Ukraine). Актуальні напрями розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). pp. 104-106.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2012) Конфігурація партійної системи України: (де)інституалізація? (Configuration of Ukraine's party system: (de)institutionalisation?). Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст.. pp. 215-224.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2017) Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) (The evolution of regional political space: electoral volatility, party competition and organizational development of political parties at the local level (Rivne region case). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року. pp. 78-87.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2018) Регіональні особливості динаміки розвитку політичних партій у Рівненській області (Regional peculiarities of political parties development in the Rivne region). Політичні партії і вибори : українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року (Вип.2). pp. 38-59.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiievskyi) (2013) Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. (Ukraine’s parties and regime after 2012 parliamentary elections.). Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження.. pp. 322-339.

Морозюк, Ю.В.(Yu. Moroziuk) (2011) Політичні партії в Україні: ефективність використання фінансових ресурсів на виборах. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності (Constitutional-legal regulation of the establishment, operation and prohibition of political parties in post-communist countries: evaluation criteria of democracy). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). pp. 483-493.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав (Methodological aspects of applying societal approach for analyzing political systems of post-communist countries). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1007. Серія "Питання політології", Вип.20. pp. 78-82.

Швая, Т. (T. Shvaia) (2012) Позиціонування політичних партій у період підготовки до парламентських виборів 2012 року. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 129-140.

This list was generated on Fri Apr 19 12:20:38 2024 EEST.