Items where Subject is "Public health and hygiene"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 23.

Article

Hushchuk, I. (І. Гущук) and Hilman, A. (А. Гільман) and Kulesha, N. (Н. Кулєша) (2018) Ecologo-hygienic audit of drinking water quality from wells and damming of rivne region (Ekologiczna i higieniczna ocena jakości wody pitnej w studniach i źródłach w regionie równe). International Journal of New Economics and Social Sciences (1 (7)). pp. 131-145. ISSN 2450-2146

Yakubovych, М. (2018) Dental Care in Islamic Medical Science: Muhammad al-Aqkirmani (d.1760) and his Risalah fi hukm al-Siwak. Muslim Heritage.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2020) Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII ст. (на прикладі міста Дубна) Fire safety measures in the cities of Volyn in the 18th century (the case study of Dubno). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 5-13.

Брезицька, Д. М. (2019) Інфекційні ризики при поводженні з медичними відходами. Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров ’я. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі виклики сьогодення і перспективи розвитку» 25-26 вересня 2019 року. pp. 34-35.

Брезицька, Д. М. (D. Brezytska) and Гущук, І. В. (I. V. Guschuk) (2019) Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні (Problem issues during handling of medical waste in Ukraine). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України (3(81)). pp. 44-50.

Вронська, В. (V. Vronska) (2019) Аналіз проблем та особливостей професійної діяльності медичних сестер ДНЗ (Аnalysis of problems and peculiarities of professional activity of medical settlement of preschool educational institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№ 8). pp. 9-12. ISSN 2415–7384

Гущук, І. (2018) Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини "Україна 2030". Україна 2030: Консолідація мислення - консолідація дій. pp. 40-43.

Гущук, І. I. Guschuk(Hushchuk) (2018) Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! Довідник головної медичної сестри (2). pp. 41-46.

Гущук, І. В. (2019) Чи запрацює в Україні державна система соціально-гігієнічного моніторингу? Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини. (Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю) 12 березня 2019 р.. pp. 53-55.

Гущук, І. В. (2018) Бактерицидні опромінювачі: 4 суттєві помилки під час використання. Довідник головної медичної сестри (№6). pp. 44-47.

Гущук, Ігор (I. Guschuk/Hushchuk) and Брезецька, О. and Драб, Р. and Гущук, В. (2018) Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки (Monitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in rivne region for 2004-2015). "Довкілля та здоров`я" (№1(85)). pp. 41-46. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, В. and Гільман, А. and Драб, Р. and Гущук І., І. (2018) Екологічні чинники та психічне здоров'я. Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27-28 квітня 2018 року). pp. 68-69.

Драб, Р. (R. Drab) and Гущук, І. (I. Guschuk) and Сафонов, Р. (R. Safonov) and Бялковський, О. (A. Byatkovsky) and Брезецька, О. (O. Brezetska) (2018) Епідеміологія кліщових та поєднаних із ними харчових алергій серед дитячого населення Рівненської області (Epidemiology of mite and associated with them food). Здоровьe ребёнка, 13 (1). pp. 47-52.

Драб, Р. Р. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області (Biology of the vector of a malaria and its relationship with a person in the conditions of the Rivne region). Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць. pp. 339-340.

Драб, Р. Р. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за демодекозом у Рівненській області. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції Інтернет-конференції. pp. 74-76.

Сердюк, А. М. ( A. M. Serdyuk) and Гущук, І. В. (І. V. Hushcuk) and Черниченко, І. О. (І. О. Chernychenko ) and Литвиченко, О. М. (O. M. Lytvychenko) (2019) Особливості забруднення атмосферного повітря непромислового міста: ризик для населення (Features of atmospheric air pollution in a non-industrial city: risk for the population). Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 154-159.

Book Section

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) and Tymeichuk, Iryna and Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario:, 2018, pp. 206-210.

Гущук, І. (2018) Підготовка кадрів для національної системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції України. In: Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. НАДУ, Київ, pp. 268-287. ISBN 978-966-619-386-8

Monograph

Бакай, А. Є. and Бишнсъка, М. М. and Бойко, С. Г. and Васюк, Н. О. and Винник, Н. П. and Гайдаш, Д. С. and Гущук, І. В. and Дацюк, В. В. and Князевич, В. М. and Корольчук, О. Л. and Кульгінський, Є. А. and Осик, С. В. and Савіна, І.В. and Федоренко, Т. А. and Фірсова, О. Д. and Ушакова,, O. І. and Юрочко, Т. П. (2019) Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія".

Conference or Workshop Item

Гущук, І. В. and Драб, Р. Р. and Гущук, В. І. (2018) Профілактична медицина: ілюзія та сподівання. In: «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА СЬОГОДНІ: ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ» присвяченої 25-річному ювілею НАМИ України та Дню науки, 24 травня 2018 року, Харків, Україна.

Драб, Р. Р. and Сафонов, Р. В. and Бялковський, О. В. and Гущук, І. В. (2018) Моніторинг за алергічними реакціями, викликаними укусами кровосисних членистоногих. In: “ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ. ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦШНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ”, 20 квітня 2018 року, Харків, Україна.

Book

Гущук, І. (I. Guschuk) and Гільман, А. (A. Hilman) and Крайчинська, Г. (H. Kraichynska) and Максимчук, В. (V. Maksymchuk) and Романов, М. (M. Romanov), eds. (2018) Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 978-617-7328-67-3 (In Press)

Гущук, І. В. and Гільман, А. Ю. and Крайчинська, Г. В. and Максимчук, В. В. and Романов, М. С. and Beizerov, V. and Delong, M. and Dvorak, V. and Leonyuk, N. and Michno, J. and Olak, A. and Uchto, H. and Uchto-Żywica, B., eds. (2018) Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю). Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 978-617-7328-67-3

This list was generated on Sat Feb 24 18:07:35 2024 EET.