Items where Subject is "Регіональна економіка. Економіка землі. Економіка житла"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | К | Т | Ч
Number of items at this level: 10.

А

Аверкина, М. Ф. (M. Averkyna) and Загоруйко, О. В. (O. Zahoruiko) (2023) Сучасні аспекти стійкого розвитку Поліського економічного регіону (Modern Aspects of Sustainable Development of Polissya Economic Region). Modern Economics (37). pp. 5-10. ISSN 2521-6392

Б

Борейко, В. (V. Boreiko) (2014) НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА (THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ENSURING OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VILLAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 4-7.

Бровді , І. І. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Г

Голопич , І. (Golopych I.) (2013) ВИДИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (Types of socio-cultural identity ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 353-358.

К

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Моделі взаємозв'язку у формуванні цінового механізму в АПК. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 39-45.

Т

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) До питання щодо можливих соціально- економічних наслідків введення землі в ринковий обіг (To the issue of possible social and economic consequences of land market). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 127-129.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2009) Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 160-171.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК. Економічний простір: Збірник наукових праць (13). pp. 277-282.

Транченко, Л. (L. Tranchenko) and Транченко, О. (O. Tranchenko) (2013) ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. (Availability and basic ways of improvement of material and technical resources in agriculture.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 75-79.

Ч

Чижик, М. (2009) Розвиток промислово-торгівельної сфери міста Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 319-325.

This list was generated on Sun Jun 23 03:35:48 2024 EEST.