Items where Subject is "History of Ukraine"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 402.

Article

Khanenko-Friesen, N. (2016) «Letters from the old country»: exploring and defining Ukrainian Canadian vernacular letter writing. Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 287-288.

Stępnik, A. (A. Stempnik) (2016) Mychajlo Hruszewski – polska recepcja dorobku historiograficznego (Polish Reception of Mykhailo Hrushevskyi’s Historiographic Heritage). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 51-54.

Tрофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2021) Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957) (Return to Western Ukraine From Camps and Special Settlements of Participants of the Underground Insurgent Movement (1956–1957). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 25-31.

Іванов, C. (S. Ivanov) (2015) ОКУПОВАНА ВОЛИНЬ В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ПРОПАГАНДИ (Occupied Volyn’ in the context of German propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 67-75.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2011) Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна". Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 95-105.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2014) КРИЗА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ВОЛИНІ (1943-1944 РР.). (CRISIS OF THE GERMAN OCCUPATION REGIME ON VOLYN (1943-1944 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 177-186.

Ігнатуша, Г. (H. Ihnatusha) (2016) Внесок Олександра Воронина у національне відродження України (Oleksandr Voronyn’s Contribution to the National Revival of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 207-209.

Ільницький, В. (V. Ilnytskyj) (2015) ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, СПРЯМОВАНІ ПРОТИ ПІДПІЛЛЯ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР. (Forms and means of Soviet administration ideological activity against underground in the Carpathian region OUN in the second half of the 1940 s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 101-107.

Ільюшин, І. (I. Iliushyn) (2018) Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944–1946 рр.) (The soviet union on the liquidation of the avti-communist underground movement and the end of the Ukrainian-Polish conflict, 1944-1946.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 126-136. ISSN 2409-6806

Антонюк, Т. (Т. Antoniuk) (2016) Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект (Educational Book in the Ukrainian Diaspora: Historical and Source Study Aspect). Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy). pp. 178-179.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2012) Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на Острожчині у післявоєнний період. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 150-155.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2011) Протидія СБ ОУН(Б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947-1949 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 211-219.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2013) Збірний портрет керівника підпілля ОУН та УПА на території Волинської області (The precast portrait head underground OUN and UPA in Volyn). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 29-35.

Антонюк, Я. (Ya. Antoniuk) and Трофимович, В.(V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L.Trofymovych) (2020) Органи безпеки ОУН(М) у період Другої світової війни (1940 – 1944) (OUN(M) security bodies during the Second World War (1940 – 1944)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 29-35.

Антонюк, Ярослав (Yaroslav Antoniuk) and Трофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2020) Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943–1944 рр.) (OUN and UIA Undergroundin the "Front Period" (1943–1944)). Український історичний журнал (3). pp. 27-39.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Висвітлення діяльності УІТ в історіографії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 286-297.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 192-203.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2018) Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). pp. 113-115.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2016) Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) (Figure of Mykhailo Hrushevskyi in Foreign Ukrainian Studies (1930-1991)). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 28-32.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2016) Інституційна структура українського наукового зарубіжжя (The Institutional Structure of Ukrainian Foreign Academic Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 357-360.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2015) Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (Ukrainian Diaspora and Ukraine: Relationship Problems and Prospects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 7-13. ISSN 2409­-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Українці в Болгарії і Україна: потенціал співпраці (Ukrainians in Bulgaria and Ukraine: the potential of cooperation). Україна і Болгарія в історії Європи : збірник наукових праць. pp. 180-197.

Атаманенко, В. (Atamanenko V.) (2016) Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Descriptive and statistical historical sources of South-Eastern Towns initial history in the first half XVII c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 148-154.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2014) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник. pp. 37-57.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2009) Документи Литовської Метрики як джерело вивчення еволюції джерел статистичного характеру. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв., 17. pp. 5-19.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких. Минуле і сучасне Волині та Полісся : науковий збірник / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. Вип. 58. pp. 228-234.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2012) Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині. Наукові записки. Серія "Історичні науки". Вип. 19. pp. 31-50.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2017) Інвентар Степанської волості 1614 року як джерело до історії міст. Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник (Вип.13). pp. 221-232.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Опис Острозької волості 1654 року. Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 8/9. pp. 504-528.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Концепція «Золотого спокою» Олександра Оглоблина (The Concept of “Golden Peace” by Oleksandr Ohloblyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 123-126.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Описово-статистичні джерела у науковому доробку М.С. Грушевського (Descriptive Statistical Sources in the Scholarly Heritage of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 114-117.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2020) Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини ХVI ст.) (Primary taxes registers as a historical source (on the example of the Volynian cities in the middle of the xvi century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 67-77.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Структура Острозької волості другої половини XVI - першої половини XVII ст. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. pp. 139-153.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI - першої половини XVII ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Т. 13. pp. 562-575.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI - першої половини XVII ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України : науковий збірник / упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. Вип. 55. pp. 95-106.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2017) Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI - початку XVII ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині : науковий збірник / упоряд. Г. Бондаренко, С. Войчик, А. Силюк. Вип. 62. pp. 283-289.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2008) Описи латифундій Північно-Західної Волині другої половини XVI ст. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. pp. 196-211.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) Описово-статистичні документи другої половини XVI ст. як джерело з історії організації Ковельської волості. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії : науковий збірник / упоряд. А. Бондарчук, А. Силюк. Вип. 53. pp. 123-131.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛ А З ІСТОРІЇ МІСТ ЗАСЛАВЩИНИ ПОЧАТКУ XVII СТ. (Descriptive and statistical historical sources of the towns of Zaslav region of the early XVII century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 129-135.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2002) Інвентарні описи Межиріча XVII століття. Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 7. pp. 71-83.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2010) Острозька академія та розвиток міста. Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. pp. 261-276.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2011) Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 29-45.

Атаманенко, Віктор (Viktor Atamanenko) (2021) Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року (Primary Taxe Register of the Stepan Volost 1576). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 47-61.

Білівненко, С. (S. Bilivnenko) (2016) Діяльність українських етнографічних музеїв під відкритим небом в Канаді (Activities of Ukranian Ethnographic Open-Air Museums in Canada). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 232-234.

Білівненко, С. (S. Bilivnenko) (2016) Роль наукового доробку М.С. Грушевського у сучасних дослідженнях з етнології України (Role of Mykhailo Hrushevskyi’s Scholarly Heritage in Modern Research on Ethnology of Ukraine). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 62-64.

Більо, Любомир (Liubomyr Bilo) (2017) Комплектування та збереження фондів музеїв волинської області (1991–2016 рр.) (The completing and conservation of the volyn museums’ funds (1991-2016)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 98-102.

Баран, В. (V. Baran) (2018) Україна: воєнне літо 1941 року (Ukraine: war summer 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 94-103. ISSN 2409-6806

Безейко , А. (A. Bezeiko) (2013) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА КРЕМЕНЦЯ У XVI СТОЛІТТІ. Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ. Збірник матеріалів Четвертої Регіональної наукової конференції. (Вип. 3). pp. 9-13.

Бендюк, М. (2012) Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 130-146.

Бендюк, М. (1995) Тарас Земка - випускник Острозької академії. Острозький краєзнавчий збірник (Вип.2). pp. 34-36.

Бенчук, В. (V. Benchuk) (2020) Суспільно-політичні події в Україні у дискурсі донецьких мас-медіа грецьких національних меншин (2014–2015 рр.) (Socio-political events in Ukraine in the discourse of donetsk mass media of greek national minorities (2014–2015). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 61-65.

Бенчук, В. О. (V. Benchuk) and Трофимович, В. В. (V. Trofymovych) (2020) Реакція жителів Донецької області на збройну агресію Росії проти України у 2014 р. (Reaction of Donetsk Region Residents to Russia's Armed Aggression Against Ukraine: 2014 year). Військово-науковий вісник (Вип.34). pp. 172-199.

Бенчук, Віталій (Vitalii Benchuk) (2022) Геополітичні настрої донеччан в умовах збройного конфлікту (2014–2021 рр.) (Geopolitical Sentiments of the Donetsk Residents in Conditions of armed Conflict (2014–2021)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 48-53. ISSN 2409-6806

Берест, І. (I. Berest) (2018) Діяльність «Товариства взаємної допомоги приватних службовців» Галичини в 1848 році (Activity of the «Company of mutual aid of private customers» of Galicia in 1848). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 51-56. ISSN 2409-6806

Бирук М., М. (M. Byruk) (2011) Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 71-79.

Близняк, М. (2015) Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. Студії і матеріали з історії Волині 2013. pp. 75-98.

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 227-236.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2018) Інвентар міста Острога 1724 року (The inventory of Ostroh in 1724). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 187-206. ISSN 2409-6806

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2017) Інвентар міста Острога 1728 року (The inventory of the ostroh town in 1728). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 5-23.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2016) Професор Микола Ковальський та закордонні українці (Professor Mykola Kovalskyi and Foreign Ukrainians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 198-199.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2016) Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського (Socio-Economic Aspects of Volyn Cities Development in Scholarly Research of Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 146-148.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2013) "Славетні та вільні" в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці). Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в Історії України та Волині. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права (Вип.50). pp. 397-399.

Близняк, М.(M. Blyzniak) (2013) Реєстр челяді та пасічників Пачаївського монастиря середини ХVІІІ ст. як історичне джерело (The register of chelads and bee-keepers of Pochaiv monastery in the middle of XVIII c. as a historical source). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 138-146.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2011) Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 80-94.

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2022) "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років "The «his royal mercy" city of lutsk at the end of 1780-s. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 55-75. ISSN 2409-6806

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2021) Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (The City of Shumsk in the Complex of Volyn Properties of Radziwill Family in the Second Half of the 18th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 62-74.

Блохин, Д. (D. Blokhyn) (2016) Бад Емс: Історія трагічної сторінки в українській культурі та боротьба української діаспори за її збережння (Bad Ems: History of a Tragic Page in the Ukrainian Culture and the Struggle of Ukrainian Diaspora for its Preservation). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 221-225.

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2015) Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису «Наше життя» (The Importance of Taras Shevchenko’s Creative Work in the National Identity Preservation of the Ukrainian Diaspora (Based on the Materials of Our Life Magazine)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 25-32. ISSN 2409­-6806

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2016) Портретна галерея освітніх і наукових діячів в часописі «Нові дні» (Portrait Gallery of Academic and Scholarly Activists in Periodical New Days). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 332-333.

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2016) Вшанування пам’яті М. С. Грушевського організацією «Зарево» (Commemoration of Mykhailo Hrushevskyi by Zarevo Organization). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 83-85.

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2015) Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС «Зарево» на території США (Social, cultural, scholarly and educational activities of OUATNS «Zarevo» in the USA). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 72-79. ISSN 2409­-6806

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2016) «Бюлетень Зарево» та «Розбудова держави» як періодичні видання організації «Зарево». (Zarevo Bulletin and State Founding Periodicals of Zarevo Organization). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 334-337.

Бондаренко, Г. and Кузьмич, М. (2009) Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам'ятниках Луцька. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 83-90.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2009) Опір ОУН і УПА проведенню колективізації на території Рівненської та Тернопільської областей. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 313-318.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2020) Рахунки за струм дому Коломацької – джерело до економічної історії м. Острог 1930-х рр. Острозький краєзнавчий збірник. pp. 106-116.

Бондарчук, Ярослав (Yaroslav Bondarchuk) (2021) Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків (Diplomatic Practices of Viacheslav Lypynskyi in the Assessments of Historians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 85-89.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 46-56.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Володіння Костянтина Івановича Острозького у південно-східній Волині. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 105-112.

Борисюк, З. (Z. Borysiuk) (2016) До історії перенесення НТШ з Мюнхена до Марселя (на основі листування Ілька Борщака й Володимира Кубійовича) (History of the Shevchenko Scientific Society (SSS) Transfer from Munich to Marseille (Based on the Correspondence between Ilko Borshchak and Volodymyr Kubiiovych)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 172-174.

Бортнікова, А. (2009) Привілеї Жигимонта Старого князю К. І. Острозькому XVI ст. як історичне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 150-156.

Братусь, І. (Bratus І.) and Смольніков, Ю. (Smolnikov Yu.) (2015) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах (Problems of Interpretation of the Role of the Ukrainian Diaspora in Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 14-17. ISSN 2409­-6806

Бурлака, Г. (H. Burlaka) (2016) Соціальні мотиви у літературній творчості Михайла Грушевського (Social Motives in Literary Works of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 176-181.

Вівчарик, П. (P. Vivcharyk) (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ СТЕПАНА КАЧАЛИ. (SOCIAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE IN STEPAN KACHALA'S WORKS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 225-233.

Візнюк, В. (2012) Юзеф Ігнацій Крашевський - видатна постать в історії Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 64-66.

Вакуленко, C. (S. Vakulenko) (2016) Торетична постанова Юрія Шевельова в питаннях методології мовознавства (Theoretical Resolution by Yurii Shevelov in Terms of Linguistic Methodology). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 118-119.

Ващенко, В. (V. Vashchenko) (2017) Метафора «залізного перстня»: деякі питання семіотики влади у М. Грушевського (The Metaphor of the “Iron Ring”: Questions of Semiotics of Power in Hrushevskyi’s Works). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 134-137.

Ващенко, В. (V. Vashchenko) (2016) Періодизація української історичної науки та образи М. Грушевського у О. Оглоблина (The Periodization of Ukrainian Historical Study and the Images of Mykhailo Hrushevskyi by Oleksandr Ohloblyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 183-186.

Верба, І. (I. Verba) (2016) Михайло Грушевський як людина (Mykhailo Hrushevskyi as a Human). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 190-191.

Виноградов, Г. (H. Vynohradov) (2016) Славістична медієвістика української діаспори: баланс власної традиції й зовнішніх впливів (Slavic Medievalism of the Ukrainian Diaspora: Balance between its Own Tradition and External Influence). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 180-182.

Виноградов, Г. (H. Vynohradov) (2016) Український метанаратив М. Грушевського: від про(анти)кармазінського проекту до власної концепції (Ukrainian Meta-Narrative of Hrushevskyi: from the For(Anti)Karmazinskyi Project to Own concept). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 126-128.

Вихованець, В. (2012) Загадковий акт Казимира Ягелончика (в Троках, від 7-го індикта). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 9-29.

Власюк, S. (С. Vlasiuk) (2017) Українська національно-демократична революція 1917-1921 років у регіональних шкільних підручниках з історії (Ukrainian national democratic revolution of 1917-1921 in regional school history textbooks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 91-97.

Власюк, S. (С. Vlasiuk) (2016) Роль діаспори у відновленні історичної пам’яті про події і учасників визвольних змагань 1917–1921 рр. (Diaspora’s Role in the Historical Memory Restoration about the Events and Participants of 1917‑1921 Liberation Race.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 190-191.

Власюк, S. (С. Vlasiuk) (2016) Михайло Грушевський у політиці пам’яті сучасної України (Mykhailo Hrushevskyi in Memory Policy of Modern Ukraine). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 65-66.

Власюк, О. (O. Vlasiuk) (2011) Діяльність українського соціалістичного об'єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 149-162.

Власюк, С. (S. Vlasiuk) (2018) Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (The military traditions of liberation struggle of 1917-1921 in contemporary Ukrainian army). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 162-168. ISSN 2409-6806

Воронов, В. (V. Voronov) (2016) Оцінка М. С. Грушевським наукового доробку О. М. Лазаревського (Mykhailo Hrushevskyi’s Evaluation of Scientific Achievements of O. M. Lazarevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 122-125.

Воронова, М. (М. Voronova) (2016) Постать М.С. Грушевського в дослідженнях Омеляна Пріцака (The Figure of Mykhailo Hrushevskyi in Research of Omelian Pritsak). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 76-77.

Воронова, М. (М. Voronova) (2016) Скандинавські рунічні написи в дослідженнях Омеляна Пріцака (Scandinavian Runic Inscriptions in Omelian Pritsak`s Research). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 135-137.

Гіржов, В. (V. Hirzhov) (2016) Проблеми українців Росії – найбільшої діаспори в світі (The Problem of the Ukrainians of Russia – the Biggest Diaspora in the World). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 18-20.

Галішевська, Н. (N. Halishevska) (2018) Мистецьке життя українського націоналістичного підпілля у 20 – 30 роках ХХ століття (The artistic life of the Ukrainian nationalist underground in the 1920s-1930s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 90-93. ISSN 2409-6806

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2018) Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х – 1970-х років (Mykhailo Braichevsky's participation in the dissident movement in the 1960s-1970s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 145-150. ISSN 2409-6806

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2011) Участь М. Брайчевського в історико-архітектурній реконструкції Києва у 1970-х роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 298-304.

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2016) Щодо проблеми дослідження співпраці Михайла Брайчевського та Українського історичного товариства (The Problem of Research of Partnership of Mykhailo Braichevskyi and the Ukrainian Historical Society.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 195-197.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2016) Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів (The Resource of Life Scenarios of Ukrainian Emigrant Writers). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 262-264.

Гирич, І. (І. Hyrych) (2016) 50-титомник Михайла Грушевського: досвід та перспективи видання (A 50-Volume Book of Hrushevskyi: Experience and Perspectives of Publishing). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 23-27.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Славістичні дослідження в науковому доробку Марка Антоновича. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). pp. 82-83.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (Marko Antonovych’s way to becoming a scientist, a public and political figure). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 62-67. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2016) М. Грушевський в дослідженнях М. Антоновича (Mykhailo Hrushevskyi in Studies of Marko Antonovych). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 78-82.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2016) Наукові праці Марка Антоновича на сторінках «Українського історика» (Scholarly works of Marko on the Pages of Ukrainian Historian). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 175-177.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (Slavic studies in works of Marko Antonovych). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 142 (3). pp. 42-45.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США) (The work of Mark Antonovych in the Ukrainian Free Academy of Sciences (USA)). Universum Historiae et Archeologiae : науковий журнал. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. pp. 184-193. ISSN 2664-9950 (Print)

Гонтарук, С. (S. Gontaruk) (2013) Інвентар володінь Януша Острозького 1615 року як історико-демографічне джерело (The inventory of estates of Yanush Ostrozkyi, 1615 as historical and demographic source ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 75-79.

Гончарова, Н.(N. Goncharova) (2014) Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині XIX століття. (Organizational bases for the functioning of noble guest houses in the southern provinces in the first half of the xix century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 88-97.

Горбач, Ю. (Y. Gorbach) (2016) Олександр Олесь – представник української творчої інтелігенції на чужині (Oleksandr Oles, the Representative of Ukrainian Intelligentsia in Exile). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 138-139.

Горбачик, О. (О. Gorbachyk) (2013) Участь Матвія Стахіва у боротьбі за державну незалежність ЗУНР (Matvii Stakhiv’s participation in the fight for independent statehood of the West Ukrainian People’s Republic ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 100-104.

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Горелик, М. (M. Horelyk) (2016) Українська революція в діаспорній історіографії ХХ ст. (Ukrainian Revolution in Diaspora Historiography of the XX Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 192-194.

Гринюк, Б. (2014) МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1930-1950 РР.). (MUSEUM ACTIVITIES OF IVAN STARCHUK (1930-1950 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 137-145.

Грузова, Т. (T. Hruzova) (2016) Внесок Олександра Оглоблина в розвиток української історіографії (Contribution Made by Oleksandr Ohloblyn to the Development of Ukrainian Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 361-363.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2016) Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі: типологізація та форми діяльності (Ukrainian Youth Organizations in Interwar Europe: Typology and Forms of Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 107-112.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2015) Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (The Union of Ukrainian Plast Emigres in the Czechoslovak Republic in the Context ofInternational Scout Movement). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 55-58. ISSN 2409­-6806

Гурецький, М. (M. Guretskyi) (2013) Проблеми соціального розвитку України в 1938-1941 рр. (Social development problems of Ukraine in 1938–1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 105-110.

Гурська, T. (T. Hurska) (2016) Спогади про моїх батьків – Валентину та Якова Гурських (Memories about My Parents – Valentyna Hurska and Yakiv Hurskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 341-343.

Давидюк, Р. (R. Davydiuk) (2018) Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині (Ukrainian political emigration as a factor of social changes on the territory of Eastern Volhynia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 68-74. ISSN 2409-6806

Дашко, Вікторія (Viktoria Dashko) (2017) Діяльність польського підпілля в роки Другої світової війни на території Сарненщини (The activity of polish undegraund formations in Sarny region during the World war II). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 79-84.

Денисенко, Я. and Кріштан, А. (2012) Різні долі українських князів та їхніх замків (на прикладі родів Сангушків-Ковельських і Збаразьких у кінці XV-XVI ст.). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 34-39.

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2018) Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989-1994 рр.) (The prerequisites for the formation of a new educational centre in Ostroh, 1989-1994). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 151-156. ISSN 2409-6806

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2016) Грушевськіана в Острозькій академії (Hrushevskiana in Ostroh Academy). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 67-68.

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2016) Роль української діаспори у відродженні Острозької академії (The Role of the Ukrainian Diaspora in the Reconstruction of the National University of Ostroh Academy). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 57-58.

Деревінський, В. (V. Derevinskyi) (2015) ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ПІСЛЯ ПЕРШОГО УВ’ЯЗНЕННЯ (1969–1972 рр.) (Public-political activity of V. Chornovil after first imprisonment (1969–1972). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 114-118.

Джус, О. (О. Dzhus) (2016) Михайло Грушевський і функціонування Українського соціологічного інституту як першого наукового закладу української еміграції (Mykhailo Hrushevskyi and Functioning of the Ukrainian Institute of Sociology as First Scientific Institution of the Ukrainian Emigration). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 97-99.

Дзира, О. (О. Dzyra) (2015) Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (Ukrainian Nationalist Movement in Canada (1918 – 1939) and Its Organizational Legalization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 44-49. ISSN 2409­-6806

Дзира, О. (О. Dzyra) (2016) Участь українців у політичному житті Канади (1918-1939 рр.) (Participation of the Ukrainians in Political Life of Canada (1918-1939)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 61-63.

Довбищенко, М.( M. Dovbyschenko) (2015) На роздоріжжі історичного вибору: процеси українського націєтворення у XVI ст. (On the crossroad of historical choice: the processes of Ukrainian national forming in 16th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 87-103.

Дубляниця, Т. (Dublianytsia T.) (2016) Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 143-147.

Дубляниця, Т. (Т. Dublianytsia) (2016) Вивчення М. С. Грушевським королівщин Речі Посполитої (Hrushevskyi’s Study of the Polish-Lithuanian Commonwealth Rule). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 149-152.

Дубчак, Є. (Y. Dubchak) (2018) Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка (Reserch of Cossacks's history in the works of V. Antonovych and M. Vasylenko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 207-212. ISSN 2409-6806

Дутчак, В. (V. Dutchak) (2016) Михайло Грушевський і українське кобзарство (Mykhailo Hrushevskyi and Ukrainian kobzarstvo). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 48-50.

Дутчак, В. (V. Dutchak) (2016) Виконавська творчість бандуристів українського зарубіжжя у звукозаписах (Performing Artistic Work in Sound Recordings of Ukrainian Bandurists Abroad). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 226-228.

Дячок, В. (V. Diachok) (2016) Фольклорні записи про Устима Карманюка (Кармалюка) в листах до Грушевського (Folklore Records about Ustym Karmaniuk (Karmaliuk) in Letters to Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 109-113.

Дячок, В. (V. Diachok) (2016) Історична постать Устима Карманюка (Кармалюка) в українській діаспорній історіографії (Historical Figure of Ustym Karmaniuk (Karmaliuk) in Ukrainian Diaspora Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 140-146.

Жив’юк, А. (A. Zhyviuk) (2018) Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму (The human and a system: Anton Oliynyk against Soviet totalitarian regime). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 137-144. ISSN 2409-6806

Жиленкова, І. (I. Zhilenkova) (2015) СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Structure and dynamics of grain export of the Ukraine (late XIX – early XX century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 42-48.

Зінченко, С. (2012) Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 410-422.

Зінько, Д. (D. Zin’ko) (2015) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО МУЗЕЮ У М. ЛУЦЬКУ (Cultural and historical conditions and stages of development of Volyn museum in Lutsk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 49-53.

Зашкільняк, Л. (L. Zashkilnyak) (2018) Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни (Polish vector in politics of Ukrainian national-liberation movement in the years of the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 104-112. ISSN 2409-6806

Заяць, А. (А. Zaiats) (2016) М. Грушевський про устрій українських міст ранньомодерної доби (Mykhailo Hrushevskyi about the System of Ukrainian Cities of the Early Modern Era). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 118-121.

Земський, Ю. (Y. Zemskyi) (2016) Проблема збереження національної ідентичності української діаспори на теренах РФ в умовах інформаційного шовінізму початку ХХІ століття (The Problem of Preservation of the National Identity of the Ukrainian Diaspora on the Territory of the Russian Federation under Conditions of Information Chauvinism at the Beginning of XXI Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 47-49.

Земський, Ю. (Y. Zemskyi) (2016) Геополітичне позиціонування України за статтею М. Грушевського «Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства» (Ukraine’s Geopolitical Positioning in the Article of Hrushevskyi Common Scheme of “Rus” History and the Case of the Rational Structuring of the Eastern Slavs’ History). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 170-172.

Зубко, О. (О. Zubko) (2015) Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців «Ватра». Філії «Дніпро» (м. Могилів) та «Заповіт» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (The Ukrainians of Belarus. Belarusian Public Association of Ukrainians «Vatra». Mohyliv Public Association «Dnipro» and Minsk Public Association «Zapovit» 1991–2014). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 80-84. ISSN 2409­-6806

Зубко, О. (О. Zubko) (2016) Українська діаспора Республіки Білорусь (2014-2016): відповіді на виклики часу (Ukrainian Diaspora of the Belarus Republic (2014-2016): Answers to Challenges of the Time). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 53-54.

Кавунник, В. (V. Kavunnyk) (2016) Модель українського суспільства у поглядах Михайла Грушевського (Model of Ukrainian Society in Hrushevskyi’s Views). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 166-167.

Карєв, Д. (D. Kariev) (2016) Зарубежное белорусоведение и украиноведение в Западной Европе второй половины ХХ – нач. ХХІ века: общее и особенное в становлении и развитии (Великобритания и ФРГ)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 344-346.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2016) Філософія культури Михайла Грушевського (Mykhailo Hrushevskyi’s Philosophy of Culture). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 187-189.

Каруник, К. (К. Karunyk) (2016) Доробок Юрія Шевельова в ділянці української синтакси (The Works by Yurii Shevelov Concerning Ukrainian Syntax). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 120-122.

Киридон, А. (A. Kyrydon) (2016) Образ Михайла Грушевського: еволюція пам’яттєвого дискурсу (Image of Mykhailo Hrushevskyi: Evolution of Memorable Discourse). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 11-14.

Киридон, А. (А. Kyrydon) and Троян, С. (S. Troian) (2016) М. Грушевський і основні етапи українського державотворення (Mykhailo Hrushevskyi and Main Stages of Ukrainian State Building). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 44-47.

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2016) Діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в ДІ-ПІ період (1945-1952рр.) (The Activity of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Germany during the D. P. Period (1945-1952)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 168-171.

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2016) Грушевськознавство у творчому доробку Олександра Домбровського (Hrushevskoznavstvo in the Scholarly Legacy of Oleksandr Dombrovskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 72-75.

Ковальчук , В. (V. Kovalchuk) (2013) Інформаційний потенціал ділових листів головного командира УПА Василя Кука (The informational potential of the business correspondence of the general commander UPA Vasyl Kuk). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 58-62.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського (The Figure of Mykola Repnin in Works of Dmytro Doroshenko and Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 156-158.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych as a Researcher of Ukrainian History). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 132-134.

Конопка, Н. (N. Konopka) and Шкерін, В. (V. Shkerin) (2011) Три версії історії масонської ложі «Любов до Істини на Схід Полтави». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 318-336.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2008) Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Історичні науки (Вип. 1). pp. 343-353.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2016) Внесок Миколи Мушинки в дослідженнях фольклору (Mikuláš Mušinka`s Contribution to Folklore Studies). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 153-156.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2016) Михайло Грушевський у творчості Аркадія Жуковського (Mykhailo Hrushevskyi in Works of Arkadii Zhukovskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 69-71.

Кошельник, А. (A. Koshelnyk) (2018) Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (The Polish resistanse movement in Kholm region, 1939–1942). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 251-257. ISSN 2409-6806

Кошельник, А. (Koshelnyk A.) (2016) Ескалація польсько-українського конфлікту на Люблінщині (вересень 1943 – лютий 1944) (Escalation of Polish-Ukrainian Conflict in Lublin Region (September 1943 – February 1944)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 92-96.

Кравець, Д. (D. Kravets) (2016) Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (Archive of Myroslav Prokop in the Manuscripts Department of Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 303-305.

Кравчук, Д. (D. Kravchuk) (2015) РАДЯНСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА РІВНЕНЩИНІ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (Soviet underground in Rivne during the german-soviet war). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 76-83.

Кралюк, П. (P. Kraliuk) and Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры (The role of saints cyril and methodius in the formation of the orthodox slavonic culture). Вестник Томского государственного университета (№416). pp. 107-112.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Костянтин Іванович Острозький - муж надзвичайно прославленої діяльності. День.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 714-723.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 691-713.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2016) Оцінка Варшавського договору 1920 р. українськими політичним емігрантами (Assessment of the Warsaw Pact in 1920 Made by Ukrainian Political Emigrants). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 353-356.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2016) Михайло Грушевський: між русофільством і українським патріотизмом (Mykhailo Hrushevskyi: between the Russophilia and Ukrainian Patriotism). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 209-211.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2004) В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба». Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ...".. pp. 441-448.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) ПОВСТАННЯ АВТОХТОНІВ? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат - національна ідея працює. Екстракт 150 : у двох частинах. pp. 449-457.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку XVII ст. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія “Історичні науки” (Вип. 7). pp. 189-199.

Кривизюк, Л. (L. Kryvyziuk) (2016) Українізація військових частин російської армії у 1917 році (Ukrainization of the Military Units of the Russian Army in 1917). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 194-196.

Кужільна, О. (О. Kuzhilna) (2015) Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» (Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 50-54. ISSN 2409­-6806

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2014) УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ. Нариси воєнно-політичної історії України.. pp. 86-114.

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2013) Чернігівське воєводство. Енциклопедія історії України, 10 (Т – Я.). pp. 519-520.

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2016) Михайло Грушевський як дослідник Архіву Коронного скарбу (Mykhailo Hrushevskyi as Researcher of Crown Treasure Archive). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 92-96.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV - перша третина XVI ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія: Історичні науки" (Вип.18). pp. 67-83.

Купчик, О. (О. Kupchyk) (2016) Українське закордонне студенство у «зміновіхівському русі» (початок 1920-х років) (Ukrainian Foreign Studentship in ‘Zminovikhivskyi’ Movement (the early 1920‑s)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 81-83.

Куцька, О. (O. Kutska) (2013) Радянські органи пропаганди та їх функції в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (Soviet propaganda organs and function during the Great Patriotic war (1941-1945) ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 122-129.

Куцька, О. (O. Kutska) (2017) Взаємовідносини червоноармійців з цивільним населенням під час перебування радянських військ на території Польщі (кінець 1944 - початок 1945 рр.) (The relationship between the red army and civilians during the stay of soviet troops in Poland (end of 1944 - beginning of 1945)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 126-134.

Кучеренко, С. (S. Kucherenko) (2016) Липіана Лева Биковського: доля Денверської збірки («Lypiana» of Lev Bykovskyi: the Fate of Denver Collection). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 306-308.

Кучерук, О. (О. Kucheruk) (2016) Документи кримінальної справи відкритої паризькою поліцією у травні 1926 року по факту вчинення замаху на Симона Петлюру (The Documents of the Criminal Case Opened by Paris Police in May 1926 to the Fact of Assassination Attempt of Symon Petliura). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 289-291.

Кучерук, О. (О. Kucheruk) (2016) Утворення Української Центральної Ради та формування первісної структури (Formation of the Ukrainian Central Council and of Its Original Structure). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 168-169.

Ліщук, С. (S. Lishchuk) (2013) Матеріальне становище Волинської духовної семінарії (1796-1825 рр.)(Situation of the economics in the Volyn theological seminary (1796-1825 year)). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 93-99.

Ліщук, С. (S.Lishchuk) (2014) СЕМІНАРИСТИ В М. ОСТРОЗІ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. (OSTROH'S SEMINARIANS WERE IN THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 7-24.

Ленартович, О. (О. Lenartovych) (2015) Луцько-Ровенська наступальна операція (27 січн я – 11 лютого 1944 р.) (Lutsk-Rivne offensive (January 27 – February 11, 1944). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 91-95.

Ленартович, О. (О. Lenartovych) (2013) До питання про чисельний склад УПА (To the issue about numerical strength of UPA). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 22-28.

Леськів, І. (2012) В'ячеслав Липинський - поляк за походженням, українець за духом. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 67-71.

Лисенко, О.(O. Lysenko) (2013) Український самостійницький рух періоду Другої світової війни як військово-політичний феномен та об'єкт наукового пізнання (Ukrainian independence movement during World War II as military and political phenomenon and object of scientific study). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 7-11.

Личковах, В. ( V. Lychkovakh) (2014) Етноренесансна естетика Миколи Хвильового: культурно-історичні, соціально-політичні, національні ідентифікації в мистецтві (Ethnorenaissance aesthetics by Mykola Khvylyovyi: cultural-historical, social-political, national identifications in the art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 147-150.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2016) Спогади як джерело до вивчення життя українських еміграційних істориків (1945 – 1952) (Memories as a Source to Study the Life of Ukrainian Émigré Historians (1945 – 1952)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 338-340.

Луняк, Є. (Y. Luniak) (2016) Ольга Хохлова і Ніжин: до 125-річчя з дня народження відомої балерини, дружини Пабло Пікассо (Olha Khokhlova and Nizhyn: to the 125th Anniversary of the Birth of a Famous Bllerina, Wife of Pablo Picasso). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 203-206.

Луняк, Є. (Y. Luniak) (2016) Михайло Грушевський і Франція (Mykhailo Hrushevskyi and France). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 182-184.

Лущій, С. (S. Lushchii) (2016) Велика проза української діаспори 1960 – 1980-х років у контексті світової романістики (The Great Prose of the Ukrainian Diaspora of the 1960s - 1980s in the Context of the World Romance Studies). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 235-238.

Магунь, М. (M. Mahun) (2016) Артефакти спадщини Михайла Грушевського у скарбниці Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові (Artefacts of Mykhailo Hrushevskyi’s Heritage in the Treasury of Mykhailo Hrushevskyi State Memorial Museum in Lviv). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 58-61.

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2011) Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 276-285.

Макар, В. (V. Makar) (2016) Суспільно-політична діяльність українців Канади (Social and Political Activities of the Ukrainians in Canada). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 104-106.

Макар, Ю. (Y. (Makar) (2016) Канадсько-українська тематика в наукових дослідженнях ЧНУ (Canadian-Ukrainian Subject in the Scholarly Research at Chernivtsi National University). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 55-56.

Макар, Ю. (Y. (Makar) and Макар, В. (V. Makar) (2016) Засновник напряму наукових досліджень Грушевськознавство (Founder of the Direction of Hrushevskoznavstvo Scholarly Research). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 37-39.

Манько, М. (2012) Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. - дослідники і популяризатори історії книги та друкарства. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 463-474.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2016) Діяльність уряду УНР у 1920-1940-х роках (історіографія проблеми) (The Activity of the UPR Government in 1920-1940 (Historiography of the Problem)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 64-66.

Марчук, І (І. Marchuk) (2012) Чи була у Будеражі Перша конференція поневолених народів Східної Європи та Азії? Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 147-149.

Марчук, І (І. Marchuk) (2015) РЕОРГАНІЗАЦІЯ Д. КЛЯЧКІВСЬКИМ ПІДПІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ОУН(Б) ТА УПА-ПІВНІЧ У 1944-1945 РОКАХ (Reorganization by D. Klyachkivskyi of Clandestine Network of OUN (b) and UPA- North in 1944-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 96-100.

Марчук, І (І. Marchuk) (2013) Образ волинського повстанця на матеріалах архівно-кримінальних справ (Image of Volyn rebel in archival materials of criminal cases). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 36-48.

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області). Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 200-226.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2016) Напрямки еміграції українців з Волинського воєводства в 1921-1939 рр. (Emigration Destinations of the Ukrainians from Volyn Province in 1921-1939). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 41-44.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х PP. (NATIONAL STRUCTURE URBAN SETTLEMENTS OF WESTERN VOLYN IN THE EARLY 1920S.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки". (Вип.22). pp. 111-127.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2020) Нелегальний товарообіг на «волинській» ділянці польсько-радянського кордону в 1920–1924 роках (The illegal trade on the volhyn’ section of the polish-soviet border during 1920–1924). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 14-20.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2018) Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (The education of craftmen and its organization of the Volhynian Voivodeship, 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 75-84. ISSN 2409-6806

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) РЕМЕСЛО У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР. (The handicraft in the Volyn province in 1921 – 1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 54-60.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2017) Структура купецьких торговельних закладів волинського воєводства в 1921–1939 роках (Structure of the merchant institutions of the volhynian voivodeship 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 59-65.

Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2022) Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства в 1921–1939 роках (The Influence of the Polish-Soviet Border on the Economy of Volyn’ Voivodeship in 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 23-29.

Масненко, В. (V. Masnenko) (2016) Теоретичні засади досліджень Михайла Грушевського в галузі соціальної антропології й етнології (Theoretical Bases of Mykhailo Hrushevskyi’s Research in the Field of Social Anthropology and Ethnology). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 103-105.

Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) (2016) Публіцистика С. Куропася (Publicism of Stepan Kuropas). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 268-270.

Матяш, І. (І. Matiash) (2016) Ежен Деслав – Євген Слабченко: відомий представник європейського кіноавангарду, невідомий історик дипломатії (Famous Representative of the European Avant-Garde and Unknown Historian of Diplomacy Eugene Deslaw (Yevhen Slabchenko). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 27-33.

Мацько, В. (V. Matsko) (2016) Об’єктивні й суб’єктивні тенденції розвитку української літератури в оцінці Докії Гуменної (Objective and Subjective Ukrainian Literature Development Tendencies Assessed by Dokiia Humenna). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 239-246.

Медведчук, Г. (2012) Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 30-32.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2016) Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990 -х – на початку 2000-х років (Scholarly Relations of Mykola Kovalskyi with Historians of the Ukrainian Diaspora in the 1990s – Early 2000s). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 200-202.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2015) Внесок Миколи Ковальського у відродження Острозької академі (Mykola Kovalskyj role in the revival of Ostrog Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 5-10.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2017) Громадська діяльність Миколи Павловича Ковальського (Public activity of Mykola Pavlovych Kovalskyi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Історичні науки" (Вип.26). pp. 24-29. ISSN 2409-6806

Мельник, О. (O. Melnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2019) «Bони повірили в мене, а я повірив у них» (особливості наукової школи М.Ковальського) ("They believed in me and i believed in them" (М.Kovalskyi’s Scientific School Features)). Український історичний журнал (№1). pp. 137-165.

Мельник, О. (О.Melnyk ) (2013) Роль і значення евристики в дослідницькій роботі істориків (за працями М. П. Ковальського) (Role and importance of heuristics in research of historians (the works M. Kovalskyi) ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 80-86.

Миронець, Н. (N. Myronets) (2016) Михайло Грушевський та Володимир Винниченко: еволюція міжособистісних стосунків (Mykhailo Hrushevskyi and Volodymyr Vynnychenko: Evolution of Interpersonal Relationships). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 162-163.

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2016) Волиняк-емігрант Йосип Біденко в листуванні з митрополитом Іларіоном (Огієнком) і архиєпископом Євгеном Бачинським (Emigrant from Volyn, Yosyp Bidenko, and his Correspondence with Metropolitan Ilarion (Ohiienko) and Archbishop Yevhenii Bachynskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 321-324.

Муравська, С. (S. Muravska) (2018) Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні (Museum institutions of higher education system in independent Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 157-161. ISSN 2409-6806

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

Мушинка, М. (М. Mushynka) and Мушинка, Магда (Mahda Mushynka) (2016) Софія Дністрянська – віртуозна піаністка, педагог та громадська діячка (Sofiia Dnistrianska – a Virtuoso Pianist, Teacher and Public Figure). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 218-220.

Нагірний, М. (М. Nahirnyi) (2016) Хорватсько-українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді (Croatia-Ukraine Relations in theResearch of Zdravka Zlodi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 50-52.

Назимкін, А. (2009) Дитячий будинок в післявоєнному Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 306-308.

Новак, Б. (B. Novak) (2020) Василь Іванис та його погляди на минуле і майбутнє Кавказу (Vasyl Ivanys and his views on the past and future of the Caucasus). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 78-83.

Новак, Б. (В. Novak) (2016) Відносини української і грузинської політичної еміграції в контексті прометеївського руху (1921-1939) (Relations of Ukrainian and Georgian Political Emigration in the Context of Promethean Movement (1921-1939)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 70-72.

Новак, Ю. (Y. Novak) (2016) Улас Самчук – 5 уроків пошуку правди (Ulas Samchuk’s Five Lessons of Truth Searching). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 282-284.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2014) ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОДІЛЛІ В 1921-1923 РР. (Application of the collective responsibility concept in Podillya region in 1921-1923). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 128-136.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2017) Поділля напередодні запровадження НЕПу (Podillya region before NEP). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 53-58. ISSN 2409-6806

Оленич, Я. (Y. Olenych) (2015) ГАЛИЦЬКА ІСТОРИЧНА СЛАВІСТИКА У 1830 – 1894 РОКАХ: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ (Galician historical slavic studies in 1830–1894 years: subject and methodology of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 136-143.

Охріменко, Г. (A. Okhrimenko) (2016) Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С. Грушевського (The Explication of Establishment and of Scholarly and Educational Activities of Kiev Theological Academy (1819-1919) in the Scholarly Heritage of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 141-142.

Піскун, В. (V. (Piskun) (2016) Доктринальні геополітичні стратегії і організаційно-практична діяльність уряду УНР в еміграції (друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ ст.) (Doctrinal Geopolitical Strategies and Organizational and Practical Activity of the UPR Government in Emigration (Second Half of the 20s – 30s of XX Century)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 73-74.

Піскун, В. (V. Piskun) (2016) Михайло Єреміїв: ретроспективний погляд на Михайла Грушевського та його роль в українській революції (Mykhailo Yeremiiv: Retrospective Look at Mykhailo Hrushevskyi and His Role in the Ukrainian Revolution). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 159-161.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. (The Roman Catholic Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the Ÿrst third of the ХІХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 138-144.

Палієнко, М. (M. Palienko) (2016) Архівні колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі: історія формування, склад, сучасний стан опрацювання (Archive Collections of Symon Petliura Ukrainian Library in Paris: Founding History, Division and Current Research Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 330-331.

Панькова, С. (S. Pankova) (2016) Ювілейні проекти Історико-меморіального музею Михайла Грушевського (Anniversary Projects of Mykhailo Hrushevskyi Historic Memorial Museum). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 55-57.

Пащенко, Є. (Y. Pashchenko) (2016) Хорватське питання в тлумаченні Михайла Грушевського (Interpretation of the Croatian Question by Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 88-91.

Педич, В. (V. Pedych) and Яценюк, Ф. (F. Yatseniuk) (2016) Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс (Lviv Historical School of Mykhailo Hrushevskyi: the Cossack Discourse). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 86-87.

Петриченко, К. (К. Petrychenko) (2016) Закордонний паспорт громадянина УНР як чинник національної ідентифікації українського громадянства в еміграції (Foreign Passport of the Citizen of UPR as a Factor of National Identity of the Ukrainian Citizenship in Emigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 67-69.

Петриченко, К. (К. Petrychenko) (2018) Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України) (Ukrainian international passports of citizens of Ukrainian National Republic (according to the documents of the archival and museum funds). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 213-219. ISSN 2409-6806

Пиріг, Р. (R. Pyrih) (2016) Михайло Грушевський: суспільне сприйняття історичної постаті (Mykhailo Hrushevskyi: Public Perception of the Historical Figure). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 15-16.

Полковський, В. (V. Polkovskyi) (2016) Петро Саварин – будівничий українського життя в Канаді (Petro Savaryn as the constructor of Ukrainian life in Canada). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 21-23.

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2015) Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (Formation and Specifics of the Ukrainian Monarchism Ideology of Emigrants (1918 – 1939)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 38-43. ISSN 2409­-6806

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2016) Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського в розгортанні гетьманського руху в еміграції (Role and Place of Hetman Danylo Skoropadskyi in Facilitating Hetman Movement in Emigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 24-26.

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2016) До питання періодизації політичної діяльності гетьманича Григорія Орлика на французькій службі у 1730 - 1750-х роках (Question of Periodization of Political Activity of Hetman Hryhorii Orlyk in French Service in 1730 – 1750s.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 315-317.

Простопчук, О. (2008) Відкриваючи завісу мовчання. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 150-152.

Пшеничний, Ю. (2012) Випадки злочину і покарання з історії м. Дубна. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 56-63.

Пшеничний, Ю. (2009) Карта Дубна 1671 року Ульріха фон Вердума. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 245-250.

Пшеничний, Ю. (Pshenichniy J.) (2016) Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (Buildings of Spaso-Preobrazhensky and Khrestowozdwyzhensky monasteries of Dubno in the description from year 1769). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 161-166.

Пшеничний, Ю. (Yu. Pshenychnyi) (2015) ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДУБНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ–XV ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) (Historical topography of Dubno in second part of XIII–XV ss. (based on the archeological researches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 19-26.

Пшеничний, Юрій (Yuriy Pshenichny) and Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2021) Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. (Holy Ascension Monastery Near Dubno in archaeological research, 2019–2020). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 112-118.

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Ребрик, Н. (N. Rebryk) (2016) Отець Степан-Севастіян Сабол-Зореслав: в обороні української духовності (Father Stepan-Sevastian Sabol-Zoreslav: Defending the Ukrainian Spirituality). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 159-161.

Рибак, Т. (Т. Rybak) (2016) Методична база та методики викладання української мови і літератури в діаспорній школі (аналіз підручників) (Methodological Basis and Methods of Teaching the Ukrainian Language and Literature in Diaspora Schools (Textbook Analysis)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 187-189.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2016) Ранньомодерні міста Волині у науковій спадщині М.С. Грушевського (Early Modern Cities of Volyn in the Academic Legacy of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 197-200.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2016) Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців (Lysenko Camp Bulletin as a Source to Study Social Conditions of the Ukrainians in Distress). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 295-300.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2011) Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ - першій третині ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 57-70.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2013) Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці ХVІ- першій половині ХVІІ ст. (Agricultural production in the South-East Volhynia’s cities at the end of XVI – the first half of XVII centuries). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 69-74.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Господарський розвиток Костянтинова наприкінці XVI - першій половині XVII ст. Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присв.). pp. 232-245.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2010) Самоврядування міст Південно-Східної Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 76-87.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2014) Фільваркове господарство Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. Славутчина та Правобережна Україна в історії України: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014 р., м. Славута). pp. 201-211.

Рудько, С. (S. Rudko) (2011) Кримська операція військ Центральної Ради. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 134-148.

Рудько, С. (S. Rudko) (2016) Творчі взаємини М. Василенка та М. Грушевського (Academic Relations between Mykola Vasylenko and Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 143-145.

Рудько, С. (S. Rudko) (2016) Постать М. П. Василенка в публікаціях української діаспори (The Figure of Mykola Vasylenko in Publications of Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 150-152.

Рудько, С. (S. Rudko) (2018) Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (Mykola Vasylenco' scientific activity at the end of XIX – the beginning of XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 57-61. ISSN 2409-6806

Савенко, Є. (Y. Savenko) (2016) Грушевський у Казані (1915-1916) (Hrushevskyi in Kazan (1915-1916)). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 173-175.

Савчук, І. (І. Savchuk) (2016) Виселення українського населення з Польщі 1944-1946 рр. (The Eviction of the Ukrainian Population from Poland in 1944-1946). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 87-89.

Савчук, І. (І. Savchuk) (2016) Окремі аспекти організаційно-видавничої діяльності М. Грушевського в журналі «Україна» (Some Aspects of Organizational and Publishing Activity of Mykhailo Hrushevskyi in Ukraine magazine). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 106-108.

Саган, Г. (Н. Sahan) (2016) Відродження релігійного життя українців Югославії після Другої світової війни (The Revival of the Religious Life of the Ukrainians of Yugoslavia after the Second World War). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 100-103.

Самсонюк, Т. (T. Samsoniuk) (2013) Діяльність радянських органів держбезпеки щодо ліквідації польського підпілля на Рівненщині (1939-1941 рр.) (The Soviet secret service activity concerning eliminating the Polish underground in Rivne region from 1939 to 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 111-115.

Сафонов, О. (О. Safonov) (2016) Південь України другої половини XVІІІ століття в дослідженнях істориків української діаспори (The South of Ukraine in the Second Half of the XVIII Century in the Research of Ukrainian Diaspora`s Historians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 157-158.

Святець, Ю. (Y. Sviatets) (2016) Комп’ютерні технології реконструкції мережі інтелектуальних комунікацій М.С. Грушевського на основі его-джерел (Ego-Based Computer Technology Reconstruction of the Network of Intellectual Communication of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 33-36.

Сеник, Я. (J. Senyk) (2016) Листування д-ра Володимира Горбового з діаспорою (на матеріалах відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (Correspondence of Volodymyr Horbovyi and the Diaspora (Based on the Materials of the Manuscripts Department of Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 292-294.

Сидоренко, О. (О. Sydorenko) (2016) Методика викладання української мови в українських зарубіжних навчальних закладах (Ukrainian Language Teaching Methods in Foreign Ukrainian Education Institutions). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 210-212.

Сидорчук, Т. (Т. Sydorchuk) (2016) Архівна колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» – джерело дослідження історії зарубіжного українства (Archival Collection of Omelian Pritsak in National University of Kyiv-Mohyla Academy as a Source to Study History of the Foreign Ukrainians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. p. 312.

Скакальська, І. (I. Skakalska) (2016) Біографічний портрет волинської української еліти міжвоєнного періоду ХХ ст. в еміграції (Biographical Portrait of the Ukrainian Volyn Region Elite in Emigration throughout the Interbellum Period of the 20th Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 165-167.

Скоков, О. (2014) ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО І РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКІВ «ОСТРІГ НА ПОРОЗІ 900-РІЧЧЯ». (History of medieval and early modern Ostroh in papers of collections «Ostrih into doorstep of the 900th). ANNIVERSARY»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 209-224.

Смірнов, А. (A. Smyrnov) (2015) Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року (The Pochaiv Church Council on 18-23 August, 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 61-66.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Кирило Лукаріс і Україна. Наукові записки Національного університету " Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 157-164.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930-1944 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 242-250.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2013) Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках (he Institutional Transformation of the Orthodox Church in Volhynia from 1939 till 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 116-121.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 113-116. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2014) АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. (The archpastoral activity of bishop of pereiaslav mstyslav skrypnyk during the german occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 163-176.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Ставлення Української Центральної Ради до православної церкви (Attitude of the Ukrainian Central Council to the Orthodox Church). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 201-202.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (Metropolitan andrei sheptytsky and orthodoxy: from ecumenism to national unity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 40-46.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Колекція отця Тимофія Міненка в архіві університету Альберти (Priest Tymofii Minenko’s Collection in the Archive of the University of Alberta). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 301-302.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 280-286.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2012) СТАВЛЕННЯ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Pavlo Skoropadskyi's attitude to the Orthodox Church during World War II). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.19. pp. 168-178.

Солонська, Н. (N. Solonska) (2016) Усна історія українських переселенців до Канади: перша хвиля імміграції (The Oral History of Ukrainian Migrants to Canada: the First Wave of Immigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 45-46.

Сополига, М. (M. Sopolyha) (2016) Музей української культури – визначний осередок закордонної україністики (The Museum of Ukrainian Culture – an Outstanding Center of Foreign Ukrainian Studies). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 213-217.

Срібняк, M. ( M. (Sribniak)) (2016) Український театр у таборовому просторі (Фрайштадт, Австро-Угорщина) (Ukrainian Theatre in Freistadt Camp (Austria-Hungary)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 285-286.

Срібняк, І. ( І. (Sribniak)) (2016) З історії діяльності української громади в таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1917 р. (Activity of the Ukrainian Community in the Austro-Hungarian Camp Freistadt in 1917.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 75-76.

Стамбол, І. (І. Stambol) (2016) Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело (Archive of Ivan Lypa and Yurii Lypa in Warsaw as a Historical and Biographical Source). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 309-311.

Стародубець, Г. (H. Starodubets) (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 рр. (Gender strategies of Bolshevik authorities in circumstances of the Sovietization of western regions of Ukraine and Belarus in 1944-1946 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Стародубець, Г. (H. Starodubets) (2013) Проблема легітимації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944-1946 рр.) (The problem of legitimating the bolshevist-soviet power on the territory of Western Ukraine in 1944-1946). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 49-53.

Стахов, С. (S. Stakhov) (2011) Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944-1953 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 202-210.

Стефанишин, Л. (L. Stefanyshyn) (2016) Співпраця кооперативу «Українське народне мистецтво» та українського жіноцтва за кордоном у 1920 – 30-х роках (Collaboration of the Ukrainian Folk Art Cooperative and Foreign Ukranian Womenfolk in the 1920s-1930s). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 229-231.

Стопчак, М. (M. Stopchak) (2018) Другий зимовий похід армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (The Second Winter campaign of UNR Army in Ukrainian foreign historiography of interwar period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 220-226. ISSN 2409-6806

Стоцький, Я. (Stotskyi Y.) (2016) Ренесанс УГКЦ в Тернопільській і Хмельницькій областях наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (Revival of Ukrainian Greek catholic church in Ternopilskyi and Khmelnytskyyi region in late XX – early XXI c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 121-132.

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2016) Історичний процес та його чинники в дослідженнях М. Грушевського: історіософський аспект (The Historical Process and Its Factors in Hrushevskyi’s Research: Historiosophical Aspect). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 131-133.

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Супронюк (Suproniuk), О. (О. Suproniuk) (2016) Журнал «Нова Україна» (Прага, 1922-1928) у формуванні історичної пам’яті і свідомості нової української людини (Magazine Nova Ukraiina (Prague, 1922-1928) in the Formation of the Historical Memory and Consciousness of New Ukrainian Human). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 59-60.

Сухих, А. (Sukhykh A.) (2016) Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (The commander of the Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov I. I. Shytov: moral and psychological portrait). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 105-113.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2015) НАСЕЛЕННЯ ЗВЯГЕЛЯ У ДЗЕРКАЛІ УРЯДОВИХ ОГОЛОШЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ (1942 – 1943 РР.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 84-90.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2013) Повстанське підпілля на Новоград-Волинщині (1944-1952 рр.) (Тhe insurrectional underground in Novograd-Volynskyi region from 1944 till 1952). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 54-57.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2018) Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (Beginning escalation of confrontation between soviet partisans and Ukrainian rebel-underground movement in Volyn' during German occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 117-125. ISSN 2409-6806

Тарасенко, І. (I. Tarasenko) (2016) З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та Є. Онацького (From the Correspondence of Metropolitan Ilarion (Ohiienko) and Yevhen Onatskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 325-329.

Тарасенко, І. (І. Tarasenko) (2016) З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та Є. Онацького (From the Correspondence of Metropolitan Ilarion (Ohiienko) and Yevhen Onatskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 325-329.

Тельвак, В. (V. Telvak) and Тельвак, В. (V. Telvak) (2016) Ювілейна грушевськіана першої третини ХХ століття (Anniversary of Hrushevskiana of the First Third of the XX Century). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 17-19.

Терещенко, Т. (Tereshchenko T.) (2016) Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України (Standard of living of rural population central areas of Ukraine (years 1943–1950). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 114-120.

Тершак, А. (A. Tershak) (2020) Адвентистські громади Закарпаття середини 1950-х – середини 1960-х років (Adventist communities of Transcarpathia mid-1950s – mid-1960s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 42-49.

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2022) Функціонування адвентистських громад Закарпаття в умовах кризових явищ: антирелігійна державна політика та внутрішній розкол в епоху «застою» (1965–1985 рр.) (Functioning of Adventist Communities in Transcarpathia in Conditions of Crisis Phenomena: Anti-Religious State Policy and the Internal Division During the “Stagnation”, 1965–1985). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 38-47.

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2021) Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (The Seventh-day Adventist Church in the Conditions of Soviet Religious Policy of the Late 40’s – Early 50’s. XX st. in Transcarpathia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.12). pp. 17-24.

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» (Discourse of the Other in Zygmund Bychynskyi's Narrative "The Flight of Storks"). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 257-259.

Тимків, Б. (B. Tymkiv) (2016) Збереження та розвиток українського сакрального мистецтва в діаспорі (Preservation and Development of the Ukrainian Sacred Art in the Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 274-275.

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2018) Збори католицького духовенства як форма участі в реформуванні освіти на Правобережжі (1803–1804) (Meeting of the Catholic clergy as a form of participation in the reform of education on the right-bank Ukraine (1803 – 1804)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 42-50. ISSN 2409-6806

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2013) Правове регулювання діяльності римо-католицьких духовних семінарій Правобережної України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (The Legal regulation of activity of Roman Catholic seminaries of The Right-Bank Ukraine at the end of XVIII – first half of XIX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 88-92.

Ткачук, П. (P. Tkachuk) (2016) Військове будівництво в Україні доби Центральної Ради (Military Development in Ukraine in the Period of the Central Council). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 203-205.

Томчук, О. (O. Tomchuk) (2018) Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) (Pastoral care in volunteer movement for help armed forces of Ukraine during Russian aggression (2014-2017)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 169-179. ISSN 2409-6806

Трембіцький, А. (2009) Історія Волині Й.Роллє в перекладі Євфимія Сіцінського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 103-118.

Трембіцький, А. (A. Trembitskyi) (2016) Життєві перипетії і творча спадщина поетеси української діаспори США Марини Приходько (Life and Artistic Heritage of Maryna Prykhodko, the Poetess of the Ukrainian Diaspora in US). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 252-253.

Трембіцький, А. (A. Trembitskyi) and Іваневич, Л. (L. Ivanevych) (2016) Український письменник, поет і публіцист української діаспори США, подолянин Василь Дубина (Ukrainian Writer from Podillia, Poet, and Journalist of Ukrainian Diaspora in USA, Vasyl Dubyna). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 247-248.

Трембіцький, А. (А. Trembitskyi) (2016) Особистісно-індивідуальний світ письменника, журналіста і священника української діаспори США, уродження Ізяславщини, Харитона Довгалюка (до 100-річчя з дня народження) (Personal World of Kharyton Dovhaliuk, the Writer, Journalist and Priest of the Ukrainian Diaspora in USA (On the Occasion of the 100th Birthday of the Writer)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 254-256.

Тригуб, І. (2009) Більшого горя край не знав. (Трагедія Голодомору на Звягельщині). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 288-297.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2011) Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944-1952 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 186-201.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2022) Організаційна діяльність прибулих із таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (друга половина 1950-х –1960-ті рр.) (Organizational Activity of Participants of the Underground Insurgent Movement Who Came From Camps and Special Settlements (the Second Half of 1950s – 1960s)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 30-37. ISSN 2409-6806

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2016) Розробка М. Грушевським зовнішньополітичної концепції України в період Центральної Ради (Development of Mykhailo Hrushevskyi’s Foreign Concepts for Ukraine in the Period of the Central Council). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 164-165.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2013) Створення Української Повстанської Армії (The nascence of ukrainian insurgent army). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 12-21.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2014) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ПРАВДИ (МАЛОВІДОМІ ТА ДРАЖЛИВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ). (THORNY PATH TO TRUTH (LITTLE KNOWN AND ANNOYING THE UKRAINIAN WORLD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 146-162.

Трофимович, В. В. (V. Trofymovych ) (2016) Українці та поляки на Холмщині в 1939 – 1943 рр. (Ukrainians an d Poles in Chelm Land in 1939-1943 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 224-233. ISSN 2409-6806

Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2016) Холмський фронт (бої між УПА й АК у квітні – липні 1944 року) (Chelm Front (Fights between UPA and AK in April – July of 1944)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 97-99.

Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2016) Українсько-польські відносини у східній Галичині на початку ХХ ст. у працях М. С. Грушевського (Ukrainian-Polish Relations in Aastern Galicia in the Early XX Century in Works of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 100-102.

Трофимович (Trofymovych), В. (V.) (2016) Український аспект національної політики нацистів у Генеральному Губернаторстві в роки Другої світової війни (Ukrainian Aspect of the National Policy of National Socialists in Governor-Generalship in the Years of the Second World War.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 90-91.

Троян, С. (S. Troian) (2016) Український діаспорний дискурс постколоніалізму (Ukrainian Diaspora’s Discourse of Postcolonialism). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 347-352.

Ухач, В. (Uhach V.) (2016) Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (Carpatho-Ukrainian state in the modern national historiography (selected aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 195-200.

Фініковський, Ю. (Y. Finikovskyi) (2016) Мемуарна спадщина Д. Шумука періоду еміграції (1987 – 2002 рр.) (Danylo Shumuk’s Memoir Legacy of the Emigration Period (1987 - 2002)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 364-366.

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2020) Участь Данила Шумука у Норильському повстанні 1953 року (Рarticipation of Danylo Shumuk in the Norilsk uprising). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 98-104.

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2018) Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) (Danylo Shumuk in the communist movement in Volhynia (20-30’s of the twentieth century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 85-89. ISSN 2409-6806

Фініковський, Ю.(Yu. Finikovskyi) (2017) Становлення особистості Данила Шумука: дитячі та юнацькі роки (1914-1934) (The formation of the personality of Daniel Shumuk: childhood and youth (1914-1934)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 47-52. ISSN 2409-6806

Федоренко, Я. (Y. Fedorenko) (2015) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1991-2012 РОКАХ (Peculiarities of formation of lease relations system in the context of ukrainian village agrarian sector reform in 1991-2012). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 119-123.

Федоренко, Я. (Y. Fedorenko) (2014) СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. (CONDITION AND PROBLEMS OF WATERSUPPLY SYSTEM FUNCTIONING IN THE UKRAINIAN VILLAGE OF THE INDEDENDENCE PERIOD: HISTORICAL ASPECT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 198-207.

Федорняк, Н. (N. Fedorniak) (2016) Український фестиваль в Торонто: засади збереження української культурної спадщини (Ukrainian Festival in Toronto: Principles of the Ukrainian Cultural Heritage Preservation). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 271-273.

Харук, А. (А. Kharuk) (2013) Становлення військово-повітряних сил України в період Центральної Ради (Formation of the Ukrainian Air Force during the Period of the Central Council). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 192-193.

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2016) Роль Любомира Винара в розвитку наукового грушевськознавства в діаспорі (Liubomyr Vynar's Role in the Development of Academic Hrushevskoznavstvo in Diaspora). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 40-43.

Хмиз, O. (O. Khmyz) (2016) Становище українців на Закерзонні між двома світовими війнами (The Situation of the Ukrainians in Zakerzonnia between the two World Wars Period). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 84-86.

Цибульський, В. (V. Tsybulskyi) (2016) «Переяславська легенда» в інтерпретаціях вчених української діаспори ("Pereiaslav Legend" in the Interpretations of the Scholars of Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 162-164.

Цибульський, В. (V. Tsybulskyi) (2016) Українсько-московський договір у працях М. Грушевського: порівняльний аналіз (Ukrainian-Moscow Treaty in the Works of Hrushevskyi: Comparative Analysis). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 138-140.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Проблема буттєвого вкорінення людини у творчості філософів української діаспори (The Problem of Individual's Being and Rooting in the Works of the Ukrainian Diaspora Philosophers). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 265-267.

Чумак, Г. (H. Chumak) (2016) Повернення Емми Андрієвської (доповідь-презентація) (Return of Emma Andiievska (Report Presentation)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 34-38.

Чупира, В. (V. Chupyra) (2016) Концептуальні підходи до українського націогенезу в працях дослідників з української діаспори (Conceptual Approaches Towards the Ukrainian Nation Building in the Works of Ukrainian Diaspora Researchers ). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 147-149.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2016) Розвиток закордонної релігійної періодики УАПЦ в екзилі на прикладі часопису «Життя і Церква» (The Development of Foreign Religious Periodicals of Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Exile on the Example of the Magazine Life and Church). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 318-320.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2016) Роль релігії у формуванні української нації в історіософській спадщині М.С. Грушевського (The Role of Religion in Formation of the Ukrainian Nation in Historiosophical Legacy of Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 153-155.

Швець, Т. (T. Shvets) (2016) Нотатки подорожей як окремі блоки в середині жанрових модифікацій (Travel Notes as Separate Blocks within Genre Modifications). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 276-278.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) Українська діаспора в сучасному змінному світі: до проблеми культурної ідентичності (Ukrainian Diaspora in the Modern Changeable World: the Problem of Cultural Identity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 39-40.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) «Хто такі українці...»: рефлексії на полях книги Михайла Грушевського (“Who are the Ukrainians...”: Reflections on the Margins of Mykhailo Hrushevskyi’s Book). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 185-186.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2016) Словесність як естетична система в «Історії української літератури» М. Грушевського (Aesthetic Verbal System in The History of the Ukrainian Literature by M. Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 129-130.

Шишкін , І. (I. Shyshkin) (2010) Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939 - 1945 рр. (Ukraine in the geopolitical concepts of Polish “London camp” in the 1939-1945.). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 40-56.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2013) Образ Василя Червонія на сторінках рівненської преси в 1992 році (The image of Vasyl Chervonii on the pages of Rivne Press in 1992). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 130-136.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2016) Роль діаспори в зародженні Народного Руху України (The Role of the Diaspora in Origin the People's Movement of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 113-114.

Щеглов, Андрій (Andrii Shchehlov) (2017) Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік (Lviv garrison (1921-1939)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 66-71.

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. (The origin of «meteorological magic» in Slavic manuscripts XVI centery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 208-213.

Юркова, О. (О. Yurkova) (2016) Останній ювілей Михайла Грушевського. Історія однієї фотографії (The Last Anniversary of Mykhailo Hrushevskyi. A Story of One Photo). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 20-22.

Ющук, T. ( T. Yushchuk) (2016) Іван Огієнко як дослідник друкарства на Волині (Ivan Ohiienko as a Researcher of Publishing in Volyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 129-131.

Ющук, Тетяна (Tetiana Yushchuk) (2021) Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа (The Figure of I. Mazepa in the Monographic Research of Theodor Maskiw). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 106-111.

Якименко, О.(O. Yakymenko) (2015) ТИПОЛОГІЯ І СТРУКТУРА СЕЛЯНСЬКОЇ РОДИНИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ СІЛ КОМАН ТА КУДЛАЇВКА НОВГОРОДСЬКОЇ СОТНІ) ((Typology and structure of peasant family Starodybskiy regiment in the second half of the 18th century. (on the sample villages Koman and Kudlaevka Novhorodskaya sotnya)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 27-35.

Ямкова, О. (О. (Yamkova) (2016) Проблема державності «малих народів» та/або «кінець взаємин» Микити Шаповала з політичними лідерами Чехословаччини (The Problems of Nationhood of ‘Small Peoples’ and/or ‘the End of Relations’ of Mykyta Shapoval with the Political Leaders of Czechoslovakia). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 77-80.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2016) «Золота доба» в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин (“The Golden Age” in the History of the Soviet Ukraine in 1920: an Attempt to Conceptualize Reasons). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 206-208.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2016) Політичні чинники в українській закордонній історіографії (Political Factors in the Ukrainian Foreign Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 115-117.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа). Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 183-191.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Українська радянська історіографія 50-х - 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативна концепції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 266-275.

Яценюк, Ф. (F. Yatseniuk) (2016) Українське козацтво в дослідженнях Любомира Винара (Ukrainian Cossacks in Research of Liubomyr Vynar). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 127-128.

Ґудзь, В.(V. Gudz) (2014) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ. (THE INITIAL STAGE OF RESEARCH OF THE FAMINE IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 234-246.

Conference or Workshop Item

Малиновська, Наталія (N. Malynovska) (2019) Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 4-5 травня 2019, Рівне, Україна.

Book

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Гаврилюк, Д. (D. Havruliuk) and Закотюк, Н. (N. Zakotiuk), eds. (2019) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Винар, Л. (Wynar L) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Яремчук, В. (V. Yaremchuk) and Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) and Логвин, І. (І. Lohvyn), eds. (2016) Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). Видавництво Національного університету “Острозька академія”, Острог. ISBN N 978-617-7328-35-2

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Рибачок, І. (І. Rybachok), eds. (2009) Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, Ігор and Шевчук, Дмитро and Жуковський, Василь and Пасічник, Василь and Василенко, Наталія and Кушта, Олександр and Кривенко, Олександр, eds. (2022) Українська національна ідея: генеза, сутність та реалізація: матер. Всеукр. конфер. з міжнар. уч. (м. Острог, 28 черв. 2022 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Мартинюк, Назар and Поліщук, Ірина and Ющук, Тетяна and Гаврилюк, Денис and Годжал, Світлана and Закотюк, Назарій and Карманчиков, Володимир, eds. (2019) Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ : збірник матеріалів IX Регіональної конференції для студентів та аспірантів. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Лагода, О. (O. Lagoda) and Годжал, С. (S. Hodzhal), eds. (2018) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Hазар and Поліщук, Ірина and Ющук, Тетяна and Годжал, Світлана and Гаврилюк, Денис and Закотюк, Назарій, eds. (2020) Terra Incognita: студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych), eds. (2018) Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів (Topical issues of history and culture of Ukraine and the world). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko), ed. (2004) Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII століття (Description of the Ostroh Region during the second half of the 16th through the first half of the 17th centuries). Історичні джерела, том 1 . б. в., Київ ; Острог ; Нью-Йорк. ISBN 9660233876

Пасічник , Ігор and Кралюк, Петро and Атаманенко, Алла and Кулаковський , Петро and Мицько, Ігор and Поліщук , Ярослав and Скрипнюк, Олександр and Торконяк , Рафаїл and Трофимович, Володимир, eds. (2010) Острозька Академія XVI-XVII ст.: Енциклопедія. Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-95-166-0-9

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Близняк, М. (M. Blyzniak) and Вєдєнєєв, Д. (D. Vedeneev) (2014) Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог. ISBN 978-966-2254-83-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичні науки, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Thesis

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2012) Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського (Public-political and scientific activity of Arkadiy Zhukovsky). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

This list was generated on Sat Apr 13 20:31:26 2024 EEST.