Items where Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items: 33.

Article

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Опис Острозької волості 1654 року. Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 8/9. pp. 504-528.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI - першої половини XVII ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Т. 13. pp. 562-575.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Структура Острозької волості другої половини XVI - першої половини XVII ст. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. pp. 139-153.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2004) Види юридичних осіб в сучасному цивільному праві. Наукові записки. Серія “Право”. pp. 168-175.

Винар, Л. (L. Wynar ) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2004) Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937 – 1939. Український історик, ХLI (3-43). pp. 88-148.

Ковальський, М. (M. Kovalskyi) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2004) Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (10). pp. 30-41.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2004) Малоросійський генерал-губернатор М.Г. Репнін Волконський і розвиток масонського та декабристського рухів. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжвузівський збірник наукових праць. pp. 44-54.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2004) В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба». Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ...".. pp. 441-448.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Форма змішаних договорів. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 24-27.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Особливості виконання змішаного договору. Підприємництво, господарство і право (№6). pp. 53-56.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання відповідальності за порушення зобов’язань, що виникають із змішаних договорів. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. , Вип.24. pp. 304-309.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Недійсність змішаних договорів (Cancellation of Mixed Contracts). Наукові записки. Серія “Право”, Вип.5. pp. 199-203.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Основні джерела Європейського договірного права (The Main Sources of EU Contract Law ). Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, Вип.48 (Ч.2). pp. 50-52.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання використання змішаних договорів (Some Questions of Using of Mixed Cjntracts). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових сатей. , Вип.13. pp. 89-93.

Мацієвський, Юрій (2004) Етнічність та конфлікт. Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. Материалы ІІІ- его международного семинара.

Мацієвський, Юрій (2004) Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика (3). pp. 115-130. ISSN 1609-5499

Мацієвський, Юрій (2004) Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. Людина і політика (5). ISSN 1609-5499

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2004) Інформатизація та психічний розвиток. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 5). pp. 8-16.

Рибак, А.І. (2004) Державотворчі погляди О.Дякова – „Горнового”. Ефективність державного управління у контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). pp. 113-116.

Рибак, А.І. (2004) Долі нескорених (революційний шлях О.Дякова-Горнового). Військово-науковий вісник (Вип.6). pp. 226-236.

Рибак, А.І. (2004) О.Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки (Вип.4). pp. 304-314.

Рудько, С. (S. Rudko) (2004) Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. XIX cm.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. (Вип.8). pp. 101-106.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2004) Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство (1(11)). pp. 112-116.

Худолій, А. О. (А. Khudoliy) (2004) Функціональна спрямованість метафор у мові сучасних американських публіцистичних текстів (Functional Orientation of Metaphors in the Language of Modern American Journalistic Texts). Наукові записки, серія "Філологічна".

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2004) Герменевтика як теорія історичного пізнання: Вільгельм Дільтей, Густав Шпет. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. pp. 221-225.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) (The church policy at the Russian imperia during first 19th half century (the Lutsk-Zhytomyr Dioceses as an example). Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). pp. 134-138.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century. Наукові записки: Історичні науки (Вип. 4). pp. 252-261.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття (The Lutsk-Zhytomyr Dioceses: specific development in the first part of the 19th century). Вісник Львівської Комерційної Академії. – Серія “Гуманітарні науки” (Вип. 5). pp. 27-33.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М.Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М.Pywnycky). Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вип. 3). pp. 386-389.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2004) Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів. (Self-administration of judges as a constitutional guarantee judge's independence and indefeasible). Юридичний журнал “Право України” (6). pp. 18-20.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2004) Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії. Українська історіографія на зламі ХХ - ХХІ століть: здобутки і проблеми. pp. 74-94.

Book

Атаманенко, В. (V. Atamanenko), ed. (2004) Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII століття (Description of the Ostroh Region during the second half of the 16th through the first half of the 17th centuries). Історичні джерела, том 1 . б. в., Київ ; Острог ; Нью-Йорк. ISBN 9660233876

Thesis

Крайчинська, Г.В. (G. Kraichynska) (2004) Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами - назвами грошових одиниць(Functional-semаntic analysis of Polish phraseological units with the names of monetary elements). Other thesis, Національний університет "Острозька академія".

This list was generated on Sun Jun 16 18:02:25 2024 EEST.