Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 65.

Article

Антощук, Л. (2007) Журнал “The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 378-386.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Джерельна база дослідження діяльності УІТ. Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 391-406.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Розвиток Грушевськознавства в діаспорі. Український історик, 4 (172). pp. 154-182.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах, 6. pp. 7-18.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) (Liubomyr Vynar: life and work (on the occasion of the 75th anniversary of the scientist)). Любомир Винар: Біобібліографічний покажчик (1948-2007). pp. 19-45.

Атаманенко, А.Є. (2007) Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 395-405.

Бендюк, М. (2007) Медаль князя Василя-Костянтина острозького. Рівненська єпархія. pp. 87-88.

Бендюк, М. (2007) Острозька Богородиця з Воскресенської церкви міста Острог на Новому Місті. Рівненська єпархія. pp. 89-90.

Бондар, В. (V. Bondar) (2007) Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління (Motivational strategies in the context of public administration). Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнародної науково–практичної конференції (Ч.2). pp. 20-23.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2007) Біблеїзми як засіб відображення універсальних концептів релігійної картини світу французького народу (на матеріалі французької мови. Наукові записки Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 10-21.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.36). pp. 448-453.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого. Адвокат (№ 8). pp. 12-25.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України. Проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2007 року). pp. 591-594.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі. Право України (№ 3). pp. 128-131. (In Press)

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином. (Compensation for victims of a disability caused by crime). Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26-27 квітня 2007 року).

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Визнання особи потерпілим від злочину.(Recognition a person as a victim of crime). Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права (№ 1). pp. 208-212.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2007) Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вип.12. pp. 25-27.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2007) ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ ІНДИВІДУАЛЬНИМ БУТТЯМ: ВІД АРХАЇКИ ДО АНТИЧНОСТІ. Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2007 року) : матеріали доповідей та виступів (Ч.ІІІ). pp. 49-50.

Зайцев, М. О. (2007) Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції (до постановки проблеми). Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. (Вип.65). pp. 168-173.

Корнійчук, Л. (2007) Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 115-125.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конфе- ренції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 79-88.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Великий слов'янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець. День (215). p. 7.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права. День (165). p. 6.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2007) Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 28-30.

Макар , Ю. (Makar Y.) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) До 75-річчя Любомира Романа Винара. Український Історичний Журнал, 2 (473). pp. 225-239.

Мартинюк, Р. С. (2007) Інститут дострокового припинення повноважень парламенту: перший вітчизняний досвід. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.38). pp. 256-261.

Мартинюк, Р. С. (2007) Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу. Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції, 1. pp. 232-236.

Мартинюк, Р. С. (2007) Нормативне визначення суб’єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.37. pp. 156-162.

Мартинюк, Р. С. (2007) Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.35). pp. 200-209.

Мартинюк, Р. С. (2007) Конституційна юрисдикція. Проблеми Конституційного Суду в Україні. Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. С.180.

Мартинюк, Р. С. (2007) Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. Вісник Академії правових наук України, 4 (51). pp. 84-91.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2007) «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация. Перекрёстки. Журнал исследования Восточноевропейского пограничья (3-4). pp. 247-266.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2007) Политический режим в Украине после «Помаранчевой революции». Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / Под общей ред. О. И. Соскина. / Ю. В. Мациевский.. pp. 86-103.

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2007) Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження. Наукові записки (Вип. 8). pp. 363-371.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 9). pp. 9-13.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.8). pp. 279-285.

Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2007) Спангліш (spanglish)як соціолінгвістичне явище. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 371-376.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх (Peculiarities of subject of acquittal for the crimes of minors). Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції, 1-2 червня: У 2-х т, ІІ. pp. 328-332.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту (The circumstances that mitigate criminal responsibility and punishment as a matter of protection). Адвокат (№3). pp. 3-7.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko) (2007) Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 КПК України (About the admissibility of evidence in the context of Articles 334 and 335 CPC of Ukraine). Вісник Верховного Суду України (11(87)). pp. 41-45.

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) М.Василенко - міністр освіти в уряді П.Скоропадського. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія. (Вип.7). pp. 158-167.

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) Микола Василенко - один із творців Української академії наук.(Mykola Vasylenko is one of the creators OF the Ukrainian Academy of Sciences). Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки (Вип.12). pp. 77-83.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу (Human capital as a factor of social and economic development). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.9 (Ч.3). pp. 181-190.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні (Incomes policy of the welfare state and the problem of its functioning in Ukraine). Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007», Т. 9. pp. 25-27.

Третяк, Л. (2007) Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 333-339.

Хеленюк, А. (2007) Постаті українських істориків в творчості Л.Винара. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 145-160.

Шапран, Н.В. (N. Shapran) (2007) Соціально-психологічні характеристики концепту заздрість. Наукові записки. Серія «Філологічна». (Вип. 8). pp. 94-106.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2007) Чатування на плаґіят: польський досвід. Критика (3(113)). pp. 19-20.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області. Ефективність державного управління: збірник праць (Вип.12). pp. 424-429.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління , Ч. 2. pp. 136-139.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”. (Active methods of studies the course ща Sociology). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (9). pp. 523-530.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Особливості викладання соціології у системі вищої освіти. (Features of teaching of sociology in the system of higher education.). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (Вип. 8). pp. 376-384.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology). Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 200-220.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії. (The Roman-Catholic Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century: problems of historiography.). Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 2). pp. 58-64.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first part of the 19th century. Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць / під ред. В.Собчука. pp. 182-189.

Янковська, Ж. О. (2007) Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 304-308.

Monograph

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI - початку XVII ст. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Янковська, Ж. О. (2007) Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Book

Національний університет , "Острозька академія" (2007) Наукові записки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження". Історичні науки, Вип.9 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Thesis

Рибак, А. І. (A. Rybak) (2007) КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕОЛОГІЇ ОУН (1939-й – 1950-ті РОКИ)(Conception of the Ukrainian state in ideology of OUN (1939th are 1950th)). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Teaching Resource

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Клемпуш, Ж.М. (Zh. Klempush) (2007) Довідник з безпеки журналістів. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Mar 2 21:13:46 2021 EET.