Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | M | S | T | І | А | Б | Г | Д | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Ю
Number of items: 31.

A

Avhustiuk, Mariia (Марія Миколаївна Августюк ) (2021) Psychological assistance in reducing english language anxiety in university students (Психологічне сприяння зниженню мовної тривожності у студентів під час вивчення англійської мови). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№12). pp. 26-34. ISSN 2415–7384

M

Matsiyevsky, Yuriy (2021) Structural, Institutional and Agency Based Impediments to Authoritarianism in Ukraine. In: PIAST seminar, 12.02.2021, Warsaw.

S

Smyrnov, Andrii (Андрій Смирнов) and Trofymovych, Volodymyr (Володимир Трофимович) (2021) Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки). East European Historical Bulletin (№ 19). pp. 165-173. ISSN 2519-058Х (Print)

T

Tрофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2021) Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957) (Return to Western Ukraine From Camps and Special Settlements of Participants of the Underground Insurgent Movement (1956–1957). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 25-31.

І

Іванчук, Н. В. (2021) Звітність підприємств: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Іванчук, Н. В. (2021) Гроші і кредит: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

А

Августюк, Марія (Mariia Avhustiuk) (2021) Теоретичний аналіз концептуальних підходів до операціоналізації емоційного інтелекту (Еheoretical Analysis of Some Main Conceptual Approaches to Emotional Intelligence Operationalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (Вип.13). pp. 81-87. ISSN 2415–7384

Атаманенко, Віктор (Viktor Atamanenko) (2021) Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року (Primary Taxe Register of the Stepan Volost 1576). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 47-61.

Б

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2021) Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (The City of Shumsk in the Complex of Volyn Properties of Radziwill Family in the Second Half of the 18th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 62-74.

Бобков, В. О. and Крайчинський, Е. О. (2021) Порадник з англійської мови для студентів 3–5 курсів спеціальності «Політологія»: навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Бондарчук, Ярослав (Yaroslav Bondarchuk) (2021) Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків (Diplomatic Practices of Viacheslav Lypynskyi in the Assessments of Historians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 85-89.

Г

Гандзілевська, Галина (Halyna Handzilevska) and Кондратюк, Вікторія (Viktoriya Kondratyuk) (2021) Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки вчителів початкових класів в умовах онлайн-начання: резилієнс підхід (Resources and barriers of information-psychological safety of primary class teachers in the conditions of online learning: resilience approach). Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки вчителів початкових класів в умовах онлайн-начання: резилієнс підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№12). pp. 35-40. ISSN 2415–7384

Гонгало, Сергій (2021) Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів (Psychological and handwriting examination as a new kind of study of handwritten items). In: Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків, 15.04.2021-16.04.2021, м. Харків, Україна.

Горбач, Іванна (Ivanna Horbach) and Тимощук, Єлизавета (Elyzaveta Tymoschuk) (2021) Проблема визначення поняття «професійне самовизначення» в психології (The Problem of Defining the Concept of “Professional Self-Determination” in Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.13). pp. 25-28.

Д

Демидюк, Володимир (Volodymyr Demydiuk) and Пілат, Марія (Maria Pilat) (2021) Психологічні чинники запобігання емоційному вигоранню військовослужбовців в умовах довготривалих збройних конфліктів (Psychological factors to prevent emotional burnout og servicemen in conditoins of long-term armed conflicts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№12). pp. 102-106.

М

Мамонтова, Наталія (Nataliya Mamontova and Корнійчук, Тетяна (Tetyana Korniychuk) (2021) Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами (Features of Accounting Receivables According to National and International Standards). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 115-119. ISSN 2311-5149

Марченко, Олександр (Oleksandr S. Marchenko) and Білюк, Сергій (Serhii P. Biliuk) and Стадніков, Геннадій (Gennadii V. Stadnikov) (2021) Теоретичний огляд мотиваційних аспектів занять спортом у студентів ЗВО (Theoretical Review of Motivational Aspects to Occupy of Sport in Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.13). pp. 58-62. ISSN 2415–7384

Мініч, Анатолій (Anatoliy Minich) (2021) Pаціональність християнської молитви з точки зору економічної теорії (The Rationality of Christian Prayer in Terms of Economic Theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 44-47. ISSN 2312-7112

Н

Новак, Анна (Anna Novak) and Юхимчук, Яна (Yana Yukhimchuk) (2021) Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських фінансових послуг (Сurrent Іtate and Еrends in the Development of the Ukrainian Market of Non-Bank Financial Services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 82-87. ISSN 2311-5149

Новоселецька, Анна (Anna Novoseletska) (2021) Стан концентрації та монополізації страхового ринку України (State of Concentration and Monopolization of the Insurance Market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 10-18. ISSN 2311-5149

Нікітчук, Уляна (Ulyana Nikitchuk) and Полюхович, Олександра (Oleksandra Polyukhovych) (2021) Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до розроблення шкали перфекціонізму для студентів (Psycholinguistic analysis of perfectionism as a step to student perfectionism scale development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. pp. 57-63.

П

Пасічник, І. Д. and Вісич, О. А. and Карповець, Х. М. and Столяр, З. В. (2021) Мовна особистість в освітньому просторі: монографія. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пшеничний, Юрій (Yuriy Pshenichny) and Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2021) Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. (Holy Ascension Monastery Near Dubno in archaeological research, 2019–2020). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 112-118.

Р

Ратінська, Олена (Olena Ratinska) and Костюшко, Ірина (Iryna Kostiushko) (2021) Особливості формування психологічного імунітету до кібербулінгу молодших школярів крізь призму психологічного аналізу казок (Primary School Children Psychological Immunity Against cyberbullying formation peculiarities through the prism of fairy tails psychological analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (12). pp. 76-82. ISSN 2415–7384

С

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2021) Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент (Face-Phenomenon in Ukrainian Modernism: the Face as the Represented and the Representation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 30-34. ISSN 2312-7112

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2021) Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року (The Unification Council of the Orthodox Church of Ukraine, 15 December 2018). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 32-38.

Т

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2021) Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (The Seventh-day Adventist Church in the Conditions of Soviet Religious Policy of the Late 40’s – Early 50’s. XX st. in Transcarpathia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.12). pp. 17-24.

Ф

Фоміних, Мар’яна (Maryana Fominykh) and Парфенюк, Анжеліка (Anzhelika Parfenyuk) (2021) Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення (Assessment of the Level of Debt Security of Ukraine and Directions for its Strengthening). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 109-113. ISSN 2311-5149

Ш

Шевчук, В. (V. Shevchuk) / за ред. (2021) Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шестопал, Іванна (Ivanna Shestopal) (2021) Психологічні особливості самовизначення сучасної молоді (Psychological Peculiarities of Self-Determination of Modern Youth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. (Вип.13). pp. 76-79. ISSN 2415–7384

Ю

Ющук, Тетяна (Tetiana Yushchuk) (2021) Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа (The Figure of I. Mazepa in the Monographic Research of Theodor Maskiw). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 106-111.

This list was generated on Sun Sep 26 06:39:56 2021 EEST.