Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 98.

Article

Avhustiuk, Mariia (Марія Миколаївна Августюк ) (2021) Psychological assistance in reducing english language anxiety in university students (Психологічне сприяння зниженню мовної тривожності у студентів під час вивчення англійської мови). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№12). pp. 26-34. ISSN 2415–7384

Gatseliuk, Vitalii and Strelbitska, Lesia and Herasymchuk, Oleh and Pavlyshyn, Andriy and Khrystiuk, Valeriia (2021) The Influence of Religion on the Norms of Criminal Law and Process: an International-Comparative Study (Вплив релігії на норми кримінального права та процесу: міжнародне компаративістське дослідження). Amazonia Investiga (10(42)). pp. 226-234. ISSN 2322 - 6307

Karpovets, Maksym and Karpovets, Khrystyna (2021) A Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education. Youth Voice Journal: Young People In Education, 1. pp. 61-71. ISSN 978-1- 911634-20-1

Kraliuk, Petro and Karpovets, Maksym (2021) The Gnoseological and Ontological Dualism of Lesia Ukrainka’s “The Forest Song”. Slavia Orientalis, LXX (2). pp. 331-345.

Shevchuk, Dmytro and Khudoba, Kateryna (2021) Religion and Ecological Ethics Through the Lenses of the Secularization of the Moral Sphere. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 20 (60). pp. 177-190. ISSN 1583-0039

Smyrnov, Andrii (Андрій Смирнов) and Trofymovych, Volodymyr (Володимир Трофимович) (2021) Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки). East European Historical Bulletin (№ 19). pp. 165-173. ISSN 2519-058Х (Print)

Tрофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2021) Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957) (Return to Western Ukraine From Camps and Special Settlements of Participants of the Underground Insurgent Movement (1956–1957). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 25-31.

Yankovska, Z. O. (Ж. О. Янковська) and Sorochuk, L. V. (Л. В. Сорочук) (2021) Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism (Антропологічний вимір філософської "літературоцентричної" моделі українського романтизму). Anthropological Measurements of Philosophical Research (19). pp. 127-137. ISSN 2227-7242

Єршова, Наталя Юріївна (Natalia Іershova) and Кривицька, Ольга Романівна (Olha Kryvytska) (2021) Аналітичні аспекти внутрішнього аудиту на підприємстві в контексті нових трендів та викликів (Analytical Aspects of the Enterprise's Internal Audit in the Context of New Trends and Challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (23(51)). pp. 96-102.

Августюк, Марія (Mariia Avhustiuk) (2021) Теоретичний аналіз концептуальних підходів до операціоналізації емоційного інтелекту (Еheoretical Analysis of Some Main Conceptual Approaches to Emotional Intelligence Operationalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (Вип.13). pp. 81-87. ISSN 2415–7384

Аверкина, Марина (Maryna Averkyna) and Дубровик, Олександр (Oleksandr Dubrovyk) (2021) Прогнозування впливу потенціалу працівника ІТ-сектору на його заробітну плату (Forecasting the Influence of the it Sector Employee Potential on His Salary). рогнозування впливу потенціалу працівника ІТ-секторуНаукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 82-87. ISSN 2311-5149

Аверкина, Марина (Maryna Averkyna) and Октисюк, Євгеній (Yevhenii Oktysiuk) (2021) Тенденції та перспективи інституційного забезпечення антикорупційної політики (Trends and Prospects of Institutional Support of Anti-corruption Policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 4-10. ISSN 2311-5149

Альошина, Оксана (Oksana Aloshyna) (2021) Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. (Financial Support of Orthodox Fraternities of the Right-bank of Ukraine in the Second Half of century. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія (1(44)). pp. 26-32.

Атаманенко, Віктор (Viktor Atamanenko) (2021) Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року (Primary Taxe Register of the Stepan Volost 1576). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 47-61.

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2021) Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (The City of Shumsk in the Complex of Volyn Properties of Radziwill Family in the Second Half of the 18th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 62-74.

Бондарчук, Ярослав (Yaroslav Bondarchuk) (2021) Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків (Diplomatic Practices of Viacheslav Lypynskyi in the Assessments of Historians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 85-89.

Гандзілевська, Галина (Halyna Handzilevska) and Кондратюк, Вікторія (Viktoriya Kondratyuk) (2021) Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки вчителів початкових класів в умовах онлайн-начання: резилієнс підхід (Resources and barriers of information-psychological safety of primary class teachers in the conditions of online learning: resilience approach). Ресурси та бар’єри інформаційно-психологічної безпеки вчителів початкових класів в умовах онлайн-начання: резилієнс підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№12). pp. 35-40. ISSN 2415–7384

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Графологія у судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід? (Graphology in forensic handwriting studies: the second coming or a new approach?). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). pp. 92-97.

Гонгало, Сергій (2021) Профілювання особи підозрюваного з використанням графологічних методів (Personality profiling of a suspect using graphological methods). Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Вип.11). pp. 125-127.

Гонгало, Сергій (2021) Щодо розширення кола суб’єктів судово-експертної діяльності (Regarding the expansion of the range of subjects of forensic activity). Матеріали XI Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні". pp. 218-221.

Горбач, Іванна (Ivanna Horbach) and Тимощук, Єлизавета (Elyzaveta Tymoschuk) (2021) Проблема визначення поняття «професійне самовизначення» в психології (The Problem of Defining the Concept of “Professional Self-Determination” in Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.13). pp. 25-28.

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) and Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) and Качан, Олена (Olena Kachan) (2021) Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю ІТ-компаній (Modern Tools of it Companies' Project Activity Management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 88-94. ISSN 2311-5149

Демидюк, Володимир (Volodymyr Demydiuk) and Пілат, Марія (Maria Pilat) (2021) Психологічні чинники запобігання емоційному вигоранню військовослужбовців в умовах довготривалих збройних конфліктів (Psychological factors to prevent emotional burnout og servicemen in conditoins of long-term armed conflicts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№12). pp. 102-106.

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) and Жук, Катерина (Kateryna Zhuk) (2021) Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном (Features of Functioning of Small Business in Ukraine and Abroad). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 11-16. ISSN 2311-5149

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) and Сахарук, Наталія (Natalia Sakharuk) (2021) Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових реформ в Україні (Formation of Local Budget Revenues in the Context of Budgetary and Fiscal Reforms in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 47-54.

Дем’янчук, Ольга Іванівна (Olha Demianchuk) and Вербова, Анна-Марія Володимирівна (Anna-Mariia Verbova) (2021) Сутність та сучасний стан розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (Essence and Current State of Non-State Pension Funds' Development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. (23(51)). pp. 55-61.

Заблоцький, Юрій (Yurii Zablotskyi) (2021) Використання інтернет-інструментів в умовах дистанційного навчання для вивчення іноземної мови (Internet Tools Use in Foreign Language Study During Remote Learning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (11(79)). pp. 3-7.

Кундельський, Дмитро (Dmytro Kundelskyi) (2021) Перспективи мирної трансформації конфлікту на Донбасі у руслі теорії Й. Гальтунга (Prospects for peaceful transformation of the conflict in Donbass in line with the theory of J. Galtung). Науковий журнал «Politicus» (Вип.4). pp. 39-46.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2021) Czynniki warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie procesu zmian instytucjonalnych w krajach postkomunistycznych (1990–2020) (Детермінанти політичної стабільності: пояснення процесу інституційних змін в посткомуністичних країнах (1990- 2020 рр.) (Determinants of political stability: explanation of the process of institutional change in post-communist countries (1990-2020)). Wschód Europy. Studia humanistyczno- społeczne, 7 (1). pp. 13-43.

Мамонтова, Наталія (Nataliya Mamontova and Корнійчук, Тетяна (Tetyana Korniychuk) (2021) Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами (Features of Accounting Receivables According to National and International Standards). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 115-119. ISSN 2311-5149

Мартинюк, Р. С. (2021) Вчення Б. Констана про нейтральну владу глави держави та його вплив на сучасну державно-правову практику. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (Острог, 22 травня 2020 р.). pp. 50-51.

Мартинюк, Р. С. (2021) Форма правления в современной Украине: попытки воссоздания французского опыта. Материалы IX международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук” (Минск, 9 апреля 2019 г.). В трех частях (Ч. ІІ). pp. 18-19.

Мартинюк, Р. С. (2021) Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік. Право України (3). pp. 256-269.

Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk) (2021) Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації (Form of Governance Established by the Original Edition of the Constitution of Ukraine: Difficulties in Classification). Право України (12). pp. 173-183.

Марченко, Олександр (Oleksandr S. Marchenko) and Білюк, Сергій (Serhii P. Biliuk) and Стадніков, Геннадій (Gennadii V. Stadnikov) (2021) Теоретичний огляд мотиваційних аспектів занять спортом у студентів ЗВО (Theoretical Review of Motivational Aspects to Occupy of Sport in Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (Вип.13). pp. 58-62. ISSN 2415–7384

Мініч, Анатолій (Anatoliy Minich) (2021) Pаціональність християнської молитви з точки зору економічної теорії (The Rationality of Christian Prayer in Terms of Economic Theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 44-47. ISSN 2312-7112

Новак, Анна (Anna Novak) and Юхимчук, Яна (Yana Yukhimchuk) (2021) Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських фінансових послуг (Сurrent Іtate and Еrends in the Development of the Ukrainian Market of Non-Bank Financial Services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 82-87. ISSN 2311-5149

Новоселецька, Анна (Anna Novoseletska) (2021) Стан концентрації та монополізації страхового ринку України (State of Concentration and Monopolization of the Insurance Market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 10-18. ISSN 2311-5149

Новоселецький, О. М. (O. Novoseletskyi) and Зубенко, І. Р. (I. Zubenko) and Гуринa, М. M. (M. M. Gurina) (2021) Моделювання та прогнозування попиту на цифровий продукт (Modeling and Forecasting Demand for a Digital Product). аукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 95-101. ISSN 2311-5149

Нікітчук, Уляна (Ulyana Nikitchuk) and Полюхович, Олександра (Oleksandra Polyukhovych) (2021) Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до розроблення шкали перфекціонізму для студентів (Psycholinguistic analysis of perfectionism as a step to student perfectionism scale development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. pp. 57-63.

Пшеничний, Юрій (Yuriy Pshenichny) and Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2021) Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. (Holy Ascension Monastery Near Dubno in archaeological research, 2019–2020). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 112-118.

Ратінська, Олена (Olena Ratinska) and Костюшко, Ірина (Iryna Kostiushko) (2021) Особливості формування психологічного імунітету до кібербулінгу молодших школярів крізь призму психологічного аналізу казок (Primary School Children Psychological Immunity Against cyberbullying formation peculiarities through the prism of fairy tails psychological analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (12). pp. 76-82. ISSN 2415–7384

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2021) Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент (Face-Phenomenon in Ukrainian Modernism: the Face as the Represented and the Representation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 30-34. ISSN 2312-7112

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2021) Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року (The Unification Council of the Orthodox Church of Ukraine, 15 December 2018). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 32-38.

Тершак, Анатолій (Anatoliі Tershak) (2021) Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (The Seventh-day Adventist Church in the Conditions of Soviet Religious Policy of the Late 40’s – Early 50’s. XX st. in Transcarpathia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.12). pp. 17-24.

Фоміних, Мар’яна (Maryana Fominykh) and Парфенюк, Анжеліка (Anzhelika Parfenyuk) (2021) Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення (Assessment of the Level of Debt Security of Ukraine and Directions for its Strengthening). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 109-113. ISSN 2311-5149

Худолій, Анатолій (Anatoliy Khudoliy) (2021) Лінгвістичні особливості новотворів в американському варіанті англійської мови (Linguistic Peculiarities of Innovations in American English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (11(79)). pp. 16-20. ISSN 2519-2558

Шестопал, Іванна (Ivanna Shestopal) (2021) Психологічні особливості самовизначення сучасної молоді (Psychological Peculiarities of Self-Determination of Modern Youth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. (Вип.13). pp. 76-79. ISSN 2415–7384

Ющук, Тетяна (Tetiana Yushchuk) (2021) Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа (The Figure of I. Mazepa in the Monographic Research of Theodor Maskiw). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 106-111.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай (Egzystecjalny wymiar powieści wierszowanej Liny Kostenko Marusia Czuraj) (Existential Dimensions in Lina Kostenko’s Verse Novel Marusia Churai). Studia Ukrainica Posnaniensia, IX/1. pp. 187-201. ISSN l.: 2021, pp. 187–201. ISSN

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Відображення архетипу Mудрого Cтарого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (Featuring the Wise Old Man Archetype in Panas Myrny's Novel "Do Oxen Low When Mangers are Full?". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 44-46. ISSN 1728-3817

Book Section

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2021) Феміністичні електронні мас-медіа в українському сегменті Інтернету: тематична різноманітність релігійної проблематики. In: Гуманітарне поле гендерних досліджень: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 25-53.

Monograph

Пасічник, І. Д. and Вісич, О. А. and Карповець, Х. М. and Столяр, З. В. (2021) Мовна особистість в освітньому просторі: монографія. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, В. (V. Shevchuk) / за ред. (2021) Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Conference or Workshop Item

Matsiyevsky, Yuriy (2021) Structural, Institutional and Agency Based Impediments to Authoritarianism in Ukraine. In: PIAST seminar, 12.02.2021, Warsaw.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Змагальність Експертиз: Вимоги Часу чи Фікція? (Сontentiousness of Examinations: Call of the Times or Fiction?). In: Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.), 15.12.2021, м. Київ, Україна.

Гонгало, Сергій (2021) Використання графологічних методів HR-менеджерами у роботі з персоналом (The Use of Graphological Methods by HR-managers in Work With Personnel). In: XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти», Київ.

Гонгало, Сергій (2021) Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів (Psychological and handwriting examination as a new kind of study of handwritten items). In: Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків, 15.04.2021-16.04.2021, м. Харків, Україна.

Book

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk), eds. (2021) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Балашов, E. М. (Е. Balashov), eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 2415–7384

Рудько, С. О., ed. (2021) Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Карповець, М. В and Якуніна, К. І. and Петрушкевич, М. С. and Шулик, Р. Т. and Вісич, О. А. and Пухонська, О. Я. and Годунок, З. В., eds. (2021) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки». Серія «Гуманітарні науки» (Вип.12). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Трофимович, В. В. (голов. ред.) and Атаманенко, А. Є. and Висоцький, Р. and Давидюк, Р. П. and Каспарек, Н. and Кулаковський, П. М. and Лисенко, О. Є. and Плохій, С. М. and Яремчук, В. П. and Атаманенко, В. Б. and Близняк, М. Б. and Марчук, В. С and Рибачок, І. О. and Якубович, М. М. and Смирнов, А. І., eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Серія «Історичні науки» (Вип.32). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Д. and Зайцев М, М. and Малахов, В. and Кралюк, П. and Ганаба, С. and Шевчук, К. and Бойченко, Н. and Терепищий, С. and Петрушкевич, М. and Карповець, М and Губенко, Г. and Матусевич, Т. and Биліца, П. and Еліопулос, П., eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2312-7112

Пасічник, І. Д. and Каламаж, Р. В. and Балашов, Е. М. and Горбанюк, О. and Джонсон, Ф. and Король, Л. Д. and Крутолевич, А. М. and Хан, Ф. and Лай, Ф. and Йенг, Дж., eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2415–7384

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем'янчук, О. І. (O. Demianchuk) та ін. and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Джон (John Branch) and Вітлінський, В. В. ( V. V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N. V. Ivanchuk) and Кнейслер, О. В. (O. V. Kneisler) and Кондратенко, Н. О. (N.O. Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. R. Kryvystka) and Левицька, С. О. (S. O.Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. A. Mamontova) and Матвійчук, А. В. (A. V. Matviichuk) and Новоселецький, О. М. (O. M. Novoseletskyi) and Антоні, Олак (Olak Anthony) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джєканьський, Павел (Paweł Dziekański) and Мурао, Пауло Реіс (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (N. V. Tkachenko) and Топішко, І. І. (I. I. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Yu. Yu. Kharchuk) and Шебеко, К. К. (K. K. Shebeko ) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska), eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка: науковий журнал. Серія "Економіка" (21(49)). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2311-5149

Януль, O. and Заруцька, A. and Велешко, В., eds. (2021) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Серія «Країнознавство і міжнародний туризм» (Вип.9). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Худолій, А. О. (A. Khudolii) and Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk), eds. (2021) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Серія «Філологічна» . Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л.В. (L. Kozak) and Демянюк, О. І. (O. Demianiuk) and Аверкіна, М. Ф. (M. F. Averkyna) and Бранч, Дж. (Dz. Branch) and Вітлінський, В. В. (V. Vitlinskyi ) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) and Кнейслер, О. В. (O. V. Kneisler) and Кондратенко, Н. О. (N.O. Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) and Левицька, С. О.(S. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Матвійчук, А. В. (A. Matviychuk) and Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Олак, A. (А. Olak) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джєканьський, Павел (Paweł Dziekański) and Мурао, Пауло Реіс (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Стецюк Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (N. VTkachenko) and Топішко, Н. П. (N. P. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) and Шебеко, К. К. (K. K. Shebeko) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska), eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Серія «Економіка» (22(50)). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 2311-5149

Архангельська, Алла and Бетко, Ірина (Irena Betko) and Деменчук, Олег and Красовська, Гелена and Максимчук, Віталій and Левчук, Павло (Pavlo Levchuk) and Поліщук, Ярослав and Худолій, Анатолій and Шарова, Тетяна and Янковська, Жанна, eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. серія «Філологія» (11(79)). Вид-во НаУОА, м. Острог. ISBN 2519-2558

Януль, Олександра and Велешко, Владислава and Давидів, Вікторія, eds. (2021) Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем’янчук, О. І. (O. I. Demianchuk) and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Джон (John Branch) and Вітлінський, В. В.(V. V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) and Кнейслер, О. В. (O. V. Kneysler) and Кондратенко, Н. О. (N.O Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (O. R. Kryvytska) and Левицька, С. О. (S. O. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. A. Mamontova) and Новоселецький ., О. М. (O. M.Novoseletskyi) and Олак, Антоні (Olak Anthony) and Джєканьський, Павел (Paweł Dziekański) and Мурао, Пауло Реіс (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (N. V. Tkachenko) and Топішко, Н. П. (N. P. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Y. Kharchuk) and Шебеко, К. К. (K. K. Shebeko) and Яворська, Т. В. ( T. V. Yavorska), eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Cерія «Економіка» (23(51)). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2311-5149

Попелюшко, В. О. and Герасимчук, О. П. and Гонгало, С. Й., eds. (2021) Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали круглого столу (м. Острог, 11 травня 2021 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) and Балацька, О. Р. (O. Balatska) and Шминдрук, О. В. ( O. Shmyndruk) and Лідовець, Т. М. (T. Lidovets), eds. (2021) Правове регулювання прав людини у сфері приватного права: матеріали круглого столу (м. Острог, 12 травня 2021 року). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) and Зайцев, М. (M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) and Карповець, М. (M. Karpovets), eds. (2021) Острозькі культурологічні читання: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Вісич, О. А. and Кочерга, С. О. and Пухонська, О. Я., eds. (2021) Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Худолій, А. О.(A. Khudolii) and Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk), eds. (2021) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та перекладознавства: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної студентської інтернет-конференції (м. Острог, 19 травня 2021 року). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Дж. (J. Branch) and Власюк, A. П. (A. P. Vlasyuk) and Вітлінський, В. (V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) and Кнейслер, О. (O. Knesler) and Кондратенко, Н. О. (Nataliia Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) and Левицька, С. О.(S. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) and Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Олак, Антоні (Olak Anthony) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джєканьський, Павел (Paweł Dziekański) and Мурао, Пауло Реіс (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, І. (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (N. V. Tkachenko) and Топішко, І. І. (I. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) and Шебеко, К. К. (K. K. Shebeko) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska ), eds. (2021) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. № 20(48). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 2311-5149

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Іщук, С. І. (S. Ishchuk ) and Дробуш, І. В. (I. Drobush), eds. (2021) Сучасні тенденції розвитку публічного права: матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 р.). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Каламаж, Р. В. and Балашов, Е. М. and Матласевич, О. В and Ткачук, О. В., eds. (2021) Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Каламаж, Р. В. and Балашов, Е. М. and Матласевич, О. В. and Ткачук, О. В., eds. (2021) Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернетконференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Пасічник, І. Д. and Попелюшко, В. О. and Дробуш, І. В., eds. (2021) Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», м. Острог.

Васильєва, Діана (відповідальний секретар) and Фоменюк, Дар’я and Ткачова, Вікторія, eds. (2021) Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». Вип. 6. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) and Юр'єва, О. (O. Yurieva) and Крайчинська, Г. (G. Kraichynska), eds. (2021) English for Specific Purposes: збірник наукових тез. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шевчук, Д. М. and Новоселецький, О. М. and Дем’янчук, О. І. and Мамонтова, Н. А. and Козак, Л. В. and Кривицька, О. Р., eds. (2021) Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Острог, 22 жовт. 2021 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Іванчук, Н. В. (2021) Звітність підприємств: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Іванчук, Н. В. (2021) Гроші і кредит: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Бобков, В. О. and Крайчинський, Е. О. (2021) Порадник з англійської мови для студентів 3–5 курсів спеціальності «Політологія»: навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2021) Країни світу: державний устрій. Навчально-наочний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Thesis

Антонюк, Ярослав Миколайович (2021) Діяльність спеціальних підрозділів українських націоналістичних організацій (1921–1991). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Веремейчик, Сергій Володимирович (2021) Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Image

Коцюк, Ю. (2021) Зображення для тесту. [Image] (Unpublished)

Teaching Resource

Мацієвський, Юрій (Yuriy Matsiyevsky) (2021) Посткомуністичні трансформації [23.106]. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сасовська, Юлія (Yuliia Sasovska) (2021) Чинники одностайності голосування фракцій у парламенті України (VII, VIII, IX скликань) (Factors of Cohesion Among factions in the Parliament of Ukraine (VII, VII, IX convocation). [Teaching Resource] (Unpublished)

Синчук, Євген (Yevhen Synchuk) (2021) Динаміка ідентичності російськомовних громадян України до та після Революції Гідності (Dynamics of the Identity of Russian-speaking Citizens in Ukraine Before and After the Revolution of Dignity). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2021) Методичні рекомендації до написання наукового есе здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійного програми «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови». [Teaching Resource]

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2021) Анкетування: методичні рекомендації щодо організації та проведення соціологічного дослідження. [Teaching Resource]

Other

Іващук, Михайло (Модератор) and Кіріченко, Микола (Модератор) (2021) Програма студентської наукової конференції 2021: Глобальні тренди (Політика, суспільство, культура) 16 грудня 2021 року, м. Острог. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Tue Aug 9 02:30:17 2022 EEST.