Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (The System to Control Performance of Life Insurance Companies as an Information Resource)

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (The System to Control Performance of Life Insurance Companies as an Information Resource). Проблеми економіки (1). pp. 191-198. ISSN 2222-0712

[thumbnail of problems-of-economy-2019-1_0-pages-191_198.pdf] PDF - Published Version
Download (352kB)

Abstract

Досліджено організацію контролю діяльності компаній зі страхування життя за двома напрямами: видача дозволу на діяльність страхових компаній
(організаційний (попередній) контроль) і поточний нагляд за її здійсненням (фінансовий контроль). Визначено мету та форму організаційного контролю. Встановлено, що результати організаційного контролю можна вважати першим превентивним заходом, який убезпечує потенційних страхувальників від ризику укладання договору із фіктивною страховою компанією. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках діючого реєстру фінансових
установ, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Запропоновано уточнення форми відображення інформації про реєстрацію фінансових установ у частині її уніфікації за окремими суб’єктами ринку фінансових послуг, зокрема, виокремлення реєстру компаній зі страхування життя. Встановлено важливість контролю за фінансовим станом компанії зі страхування життя та визначено роль тестів раннього попередження для його здійснення. Зважаючи на складність процесу оцінки фінансового стану страховика за
тестами раннього попередження, запропоновано розміщувати інформацію про результати такої оцінки на офіційному сайті компанії у зрозумілій
та легкодоступній формі. Рекомендовано доповнити перелік обов’язкової звітності страховика інформацією про загальну оцінку фінансового стану
за результатами тестів раннього попередження. Оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уніфікує в одному місці дані про фінансовий стан всіх компаній зі страхування життя (The article studies the organization of control over life insurance companies in
two directions: issuance of work permits for insurance companies (organizational (preliminary) control) and current supervision over its implementation
(financial control). The purpose and form of organizational control is defined.
It is established that the results of organizational control can be considered the first preventive measure that protects potential policyholders from the risk
of entering into an agreement with a fictitious insurance company. Attention is focused on the advantages and disadvantages of the current register of financial institutions kept by the National Commission which carries out state regulation in the sphere of financial services markets. It is proposed to clarify
the form of displaying information on the registration of financial institutions in terms of its unification by individual subjects of the financial services market,
in particular, the compilation of a register of life insurance companies. The importance of monitoring the financial condition of a life insurance company is
noted, and the role of early warning tests for its implementation is determined.
Given the complexity of the process of assessing the financial condition of the insurer through early warning tests, it is proposed to place information about
the results of the assessment in an understandable and easily accessible form on the company’s official website. It is recommended that the insurer supplement the list of mandatory reporting with information on the assessment of the financial condition based on the results of early warning tests. The publication of such information on the official website of the National Commission which
implements state regulation in the sphere of financial services markets unifies data on the financial status of all life insurance companies in one place).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Контроль, інформаційний ресурс, компанія зі страхування життя, тести раннього попередження (control, information resource, life insurance company, early warning tests)
Subjects: by fields of science > Economics
by fields of science > Economics > Finance
by fields of science > Insurance
Divisions: The College of Economics Management > The Department of Finance
Depositing User: ден, проф. О.Р. Кривицька
Date Deposited: 21 Jan 2020 07:57
Last Modified: 21 Jan 2020 07:57
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8059

Actions (login required)

View Item View Item