Items where Subject is "Insurance"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | В | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ш | Я
Number of items at this level: 29.

K

Kneysler, Olga and Kryvytska, Olha and Shupa, Lesia and Huzela, Iryna (2019) Assessment of the competitive environment of the health insurance market. Problems and Perspectives in Management (17(2)). pp. 541-549. ISSN 1727-7051

В

Войтович, Л. (L. Voytovych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. (FEATURES OF FORMATION OF INSURANCE PROPERTY IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 51-54.

Д

Дубіняк, Л. В. (2013) ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 46-48.

З

Зінькова, І. І. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 61-64.

К

Кіндрацька, Л. М. (L. M. Kindratska) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2018) Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів (Approaches to the analysis of activities of the life insurance companies based on stakeholder theory). Причорноморські економічні студії (33). pp. 222-227. ISSN 2524-0897

Камінська, О. (O. Kaminska) (2014) ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ. (THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF INSURANCE AND ASSISTANCE COMPANIES INTERACTION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 109-113.

Кириченко, А. В. (A. Kyrychenko) (2019) Особливості страхування життя населення (Peculiarities of population life insurance). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 104-107. ISSN 2311-5149

Коваленко, D. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Інноваційна економіка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). pp. 138-141.

Кривицька, О .Р. (О. Kryvystka) (2018) Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні (The Analytical Study on Incomes of the Life Insurance Companies in Ukraine). Бізнес Інформ (10). pp. 302-308.

Кривицька, О. (О. Kryvystka) and Ткаченко, Н. (N. Tkachenko) (2017) Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні (Current pragmatic situation of insurance broking in life insurance in Ukraine). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (5(194)). pp. 45-50. ISSN 1728-3817

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (The System to Control Performance of Life Insurance Companies as an Information Resource). Проблеми економіки (1). pp. 191-198. ISSN 2222-0712

Кривицька, О. Р. (Оlha Kryvystka) (2018) Застосування економіко-математичного інструментарію обґрунтування привабливості страхування життя (Implementation of economic and mathematical instruments in terms of justification of the attraction of the life insurance). Підприємництво та інновації (6). pp. 137-146.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2012) Еволюція страхування життя в Україні (Evolution of life insurance in Ukraine). Наука й економіка : [науково-теоретичний журнал ПВНЗ «Хмельницький економічний університет] (№ 4). pp. 94-101.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Чичилінський, М. В. (M. Chychylinskiy ) (2012) Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні(The role of insurer actual solvency margin in financial stability backing of life insurers in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 357-360.

Кривицька, Ольга Романівна (Olga Kryvytska) and Ткаченко, Наталія Володимирівна (Nataliia Tkachenko) (2017) Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні (Practical Aspects of Life Insurance in Poland and Ukraine). Финансовые услуги (4). pp. 3-8.

Л

Лісовська, О. О. (О. Lisovska) (2019) Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні (Activity of insurance companies in the health insurance services market in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 113-119. ISSN 2311-5149

Левченко, В. П. (V. Levchenko) (2013) ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (Optimal strategy formation in the insurance company). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 157-161.

Лучко, В. Л. (2013) АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 123-125.

М

Малашенко, Ю. А. (Yu. Malashenko) (2013) СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД (Formation of obligatory civil liability insurance of transport vehicles owners: world and national experience). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 237-240.

Миронович, О. (2013) РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 144-146.

Н

Новосад, Я. С. (Novosad Ya. S.) (2016) Корпоративне медичне страхування як складовий елемент добровільного медичного страхування в Україні (Corporate health insurance as part of voluntary health insurance in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 93-97.

П

Приказюк, Н. В. (Prykaziuk N. V.) (2016) Зарубіжний досвід організації боротьби з шахрайством у страховій системі (Foreign experience of fighting fraud in insurance system). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 98-100.

С

Стецюк, Т. І. (T. Stetsiuk) (2019) Інклюзивність забезпечення базовими страховими послугами (Inclusivity of assurance of the basic insurance services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 133-137. ISSN 2311-5149

Супрун, А. А. (А. Suprun) and Божкова, А. С. (А. Bozhkova) (2013) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД (Problems of the Ukrainian insurance market development in the post-crisis period). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 90-93.

Т

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Ш

Шірінян, Л. В. (L. Shirinyan) and Климаш, Н. І. (N. Klymash) (2019) Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків (Development of insurance mediation in the domestic market in the context of ensuring effectiveness of the activities of insurers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 138-144. ISSN 2311-5149

Шкварець, Г. В. (H. Shkvarets) (2013) ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ (Procedure for determining insurance portfolio). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 286-290.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Дубіняк, Л. В. (L. Dubiniak) (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ (Prospects for the introduction of a compulsory social health insurance in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 97-100.

Я

Яворська, Т. (T. Yavorska) (2014) ТЕОРІЯ СТРАХУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ. (THEORY OF INSURANCE: EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN UNDERSTANDING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Се- рія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 10-13.

This list was generated on Wed Jun 12 12:55:46 2024 EEST.