Простір і спогад: до питання вбезпечення існування в тоталітарній системі (на прикладі художніх репортажів С. Ославської) (Place and memory: on the question of ensuring of existence in the totalitarian system (on the example of artistic reports by S. Oslavska))

Годунок, З. В. (Z. Hodunok) (2023) Простір і спогад: до питання вбезпечення існування в тоталітарній системі (на прикладі художніх репортажів С. Ославської) (Place and memory: on the question of ensuring of existence in the totalitarian system (on the example of artistic reports by S. Oslavska)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 262-266.

[thumbnail of 57.pdf] PDF - Published Version
Download (515kB)

Abstract

У статті авторка аналізує способи в/забезпечення існування індивіда й групи (етнічної, релігійної, гендерної чи ін.) та їх ідентичності
в
тоталітарній
державі,
зокрема
на
прикладі
збірки
текстів
художніх
репортажів
С.
Ославської
«Півмісяць,
хрест

і
павич:
Подорожі
до
Месопотамії».
Синтетичність
жанру
художнього
репортажу
в
такому
разі
сприяє
формуванню
цілісної,

розгорнутої
в
часі
картини
боротьби
індивіда
й
групи
проти
влади
/
тоталітарної
системи.
Образ
індивіда
як
репрезентанта

певної
суспільної
групи;
його
взаємозв’язки
з
іншим,
зокрема
з
тоталітарною
державою
й
журналісткою-оповідачкою;
простір,

у

межах якого діє індивід, – є ключовими елементами в осмисленні досвіду іншого, який є об’єктом зображення художнього
репортажу.
Художні репортажі С. Ославської репрезентують значну кількість персонажів, маркованих як ворожі до тоталітарної
системи, у межах якої і/чи поза якою вони функціюють. Система націлена їх знищити й духовно, і фізично. Вона фактично цього
досягла, створивши для них гетто. Як їм убезпечитися? Ось про який досвід дізнається журналістка: укорінення через спогад
у минуле, не загрожене Іншим; дотримання традицій і цінностей, які цементують спільноту (етнічну, гендерну, релігійну тощо)
у теперішньому; творення нового приватно-публічного простору як реакція індивіда на порушення фундаментальних прав людини;
спроба
проговорення
травматичного
досвіду
Іншому,
зокрема
журналістці,
що
дає
не
лише
терапевтичний
ефект,
але
й

установлює
нові соціальні зв’язки, необхідні для існування, через медіа. (The aim of the article is to analyze the ways of ensuring and defending the existence of an individual and a group (ethnic, religious,
gender etc.) and their identity in a totalitarian state (on the example of S. Oslavska's collection of artistic reports «Crescent, Cross and
Peacock: Journeys to Mesopotamia». The synthetic nature of the genre of artistic reporting in this case contributes to the formation of a
holistic, unfolding in time picture of the struggle of an individual and a group against the totalitarian state. The characters of S. Oslavska's
artistic reports as representatives of certain social groups, their relationship with the Other (totalitarian state and journalist), space, within
which the individual acts, are the key subjects of the image. S. Oslavska's artistic reports represent a significant number of characters
marked as hostile to the totalitarian system within which they operate. The system aims to destroy them both spiritually and physically. How
to secure themselves? The journalist sees this: rooting through a memory and a history into the past; adherence to traditions and values that
cement the community (ethnic, gender, religious etc.); creation of a new private-and-public space as an individual's reaction to the violation
of his fundamental human rights; an attempt to share a traumatic experience with Another, including a journalist, which not only has a
therapeutic effect, but also establishes new social connections necessary for existence through the media.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: художній репортаж, приватно-публічний простір, хронотоп зустрічі, хронотоп дороги, історія, спогад (artistic report, private-and-public space, chronotope of meeting, chronotope of way, story, memory)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > History of literature
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Humanities > The Department of Ukrainian Language
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 10:29
Last Modified: 07 Aug 2023 10:29
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8864

Actions (login required)

View Item View Item