Специфіка тематики воєнного контенту регіонального онлайн-медіа “Insider media” протягом лютого 2022 – травня 2022 року (Specifics of military content topics regional online media “Insider media” during February 2022 – May 2022)

Зубар, А. (А. Zubar) (2023) Специфіка тематики воєнного контенту регіонального онлайн-медіа “Insider media” протягом лютого 2022 – травня 2022 року (Specifics of military content topics regional online media “Insider media” during February 2022 – May 2022). Agora. Social Sciences Journal, вип. 1 (№ 2). pp. 41-53.

[thumbnail of Specifics of military content topics regional online media “Insider media” during February.pdf] PDF - Published Version
Download (397kB)

Abstract

Дослідження базується на розгляді воєнного контенту регіональних онлайн-медіа Волині “Insider Media” за період із лютого по травень 2022 року з використанням методу контент-аналізу як основного. Проаналізовано кількісні та якісні характеристики тематичної специфіки матеріалів на воєнну тематику. У статті пропоновано спробу вирішити питання особливостей матеріалів на тему війни в перші 100 днів повномасштабного вторгнення як таких, що відрізняються від подальшого воєнного контенту в наступні місяці. Визначено специфічні особливості воєнного контенту: наявність маніпулятивних практик, емоційно забарв леної лексики. Завдяки результатам контент-аналізу та моніторингу регіональних онлайн-медіа Волині вдалося виділити специфіку тем за такими атрибутивними ознаками: змістова актуальність, хронологічна актуальність, документалізм, повторюваність тем і неповторність матеріалів, прагматизм та імперативність. У статті авторка наголошує на важливості відповідальності журналістів за матеріали, які публікують; необхідності, щоб журналісти дотримувалися етичних норм у час конфлікту в країні. Наукова та практична цінність результатів дослідження пов’язана з можливістю в подальшому використовувати результати аналізу під час розроблення рекомендацій для регіональних журналістів, які спеціалізуються на створенні воєнного контенту. Також висновки дослідження будуть корисними в подальшому розвитку обраної тематики в науко вій сфері, зокрема у вивченні воєнного контенту загалом та на регіональному рівні.
The article defines the specifics of the main topics of military content on the Internet resource of the regional media of Volyn “Insider media”. The thematic features of the materials are analyzed. Specific features of military content (the presence of manipulative practices, emotionally colored vocabulary) are identified. The article is based on the consideration of the military content of the Volyn regional online media specifics of the main topics of military content on the Internet resource of the regional media of Volyn “Insider Media”, using the method of content analysis as the main one. The period from February to May 2022 is important in the article from the point of view of the issues raised. The research set out to identify features of war-themed material in the first 100 days of a full-scale invasion as distinct from subsequent military content in the following months. The qualitative and quantitative characteristics of the thematic specificity of war-related materials were analyzed. The specific features of military content are identified: the presence of manipulative practices and emotionally colored vocabulary. Thanks to the results of content analysis and monitoring of regional online media, Volyn managed to distinguish the specifics of the topics according to the following attributes: content relevance, chronological relevance, documentaryism, repetition of topics, originality of materials, pragmatism, and imperativeness. The article attempted to emphasize and underline the importance of journalists’ responsibility for materials; it is necessary to observe ethical norms during the conflict in the country. The scientific and practical value of the research results is related to the possibility of further use of the analysis results in the development of recommendations for regional journalists specializing in the creation of military content. Also, the conclusions of the study will be useful in the further development of the chosen topic in the scientific field, in particular in the study of military content in general and at the regional level. The broader implications of the research findings on the vital role of the media in shaping public opinion, particularly in wartime, are highlighted in the conclusion.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: воєнна журналістика, воєнний контент, війна, регіональне онлайн-медіа (war journalism, war content, war, regional online media)
Subjects: by fields of science > General section > Журналістика
Divisions: The College of Humanities > The Department of Journalism and Literature Studies
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 22 Feb 2024 14:09
Last Modified: 22 Feb 2024 14:09
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8918

Actions (login required)

View Item View Item