Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Author is "Янковська, Ж. (Zh. Yankovska)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Article

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай (Egzystecjalny wymiar powieści wierszowanej Liny Kostenko Marusia Czuraj) (Existential Dimensions in Lina Kostenko’s Verse Novel Marusia Churai). Studia Ukrainica Posnaniensia, IX/1. pp. 187-201. ISSN l.: 2021, pp. 187–201. ISSN

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Відображення архетипу Mудрого Cтарого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (Featuring the Wise Old Man Archetype in Panas Myrny's Novel "Do Oxen Low When Mangers are Full?". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 44-46. ISSN 1728-3817

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2020) Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка. «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії. Збірник наукових праць. pp. 66-74.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Лексично-стилістичні засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок «Не було змалку – не буде й до’станку») (Lexical-stylistic means of folklore works by Anna Barvinok). Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. pp. 175-187.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки (The Linguistic Stylistic outline of the Prose of Olena Pchilka). Волинь філологічна: текст і контекст (Вип.28). pp. 46-52.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») (National conceptual space of Panas Myrnyes novel Does anox bellow when it has fodder?: parallel perusal (topos “Home”)). STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, Z.VІІ. pp. 175-185.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури (P. Kulish as literary critic: protecting native language and national culture). Українознавчий альманах (Вип.25). pp. 128-133.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Reflection of the archetype of the Wise Old Man in the novel of Panas Myrnyi «Khiba revutʹ voly, yak yasla povni?»). Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. pp. 105-109.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське бачення «трудної» історії України та її на роду в період першої половини ХХ століття (Review of the published monograph by O. Kuzmenko "Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the Period of First and Second World Wars)"). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. pp. 473-481.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” (Sea as Field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The Old Man and the Sea”). Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки» (Вип.19). pp. 165-174.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost ). Філологічні трактати, Т.11 (№3–4). pp. 140-149.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Book Section

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») (Man as the center of ethnic existence space (through the prism of P. Kulish's novel "The Black Council")). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 157-183.

This list was generated on Mon Oct 3 05:13:51 2022 EEST.