Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "Scientific centre > Laboratoty „Modern Technologies of Forming Foreign Language’s Communicative Competence”" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Number of items: 35.

P

Perets, O.(О. Перець) (2010) Pedagogical Authority as a Basic Component of Professional Competence of a Foreign Language Instrucor's Authority. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 104-105.

Б

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2010) Концепт КРАСА в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 19-20.

Босик, О.С. (O. Bosyk) (2010) Етикетні конструкції у діловій кореспонденції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 23-24.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2010) «Методологические основы учебно-методического комплекса по французскому языку "Connexions 3". Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовзнавства: Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів. pp. 119-121.

Білоус, О.І. (O. Bilous) (2010) Емоційне навантаження тексту через кількість експресивів (на прикладі творів американських авторів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 17-18.

Г

Глуходід, Н.Р. (N. Hlukhodid) (2010) Стилістичний аналіз ідеологічно навантаженої лексики у творі Джорджа Орвела "1984". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 29-30.

Д

Давигора, І.Ф. (I. Davyhora) (2010) Трактування поняття "анотації" західними та вітчизняними вченими. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 37-38.

Діденко, І.Ф. (I. Didenko) (2010) Актуалізація образу ворога у політичному дискурсі екс-президента США Р.Рейгана. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 39-41.

К

Кирийчук, В. В. (V. Kyryichuk) (2010) Використання Інтернету в комукативній методиці вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 51-53.

Козачок, А. С. (A. Kozachok) (2010) Концепт "UKRAINE" в англомовному просторі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 54-55.

Кондратьєва, А.Є. (A. Kondrateva) (2010) Україно-американський контекст: фольклорний та урбаністичний типи магічного реалізму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 56-58.

Копотілова, Т.Г. (T. Kopotilova) (2010) Лексика моди ХХІ століття (на прикладі англомовних журналів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 59-60.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) Діагностика формування національного характеру у студентів. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Вип. 7). pp. 289-298.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2010) Лексико-стилістичні та перекладознавчі особливості поетичних творів Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 63-64.

Кудраєв, А.О. (A. Kurdaіev) (2010) Постструктуралістська опозиція: Мішель Фуко versus Жак Дерріда. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 68-69.

Л

Левченко, В.В. (V. Levchenko) (2010) Невербальні засоби комунікації: особливості міжкультурного спілкування. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 70-72.

Лукавська, Е. В. (Е. Lukavska) (2010) Актуальність методики навчання швидкому читанню іноземною мовою з використанням комп'ютерних технологій у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 75-76.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2010) Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Українознавчий альманах (Вип. 4). pp. 126-131.

М

Манячук, Ю.В. (Yu. Maniachuk) (2010) Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комунікації (на прикладі англійських та українських культур). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 79-80.

Маруха, І.В. (I. Marukha) (2010) Лексико-семантичне поле поняття "симпатія". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 81-82.

Матвійчук, Т.С. (T. Matviichuk) (2010) Стильова специфіка комедій О. Уайльда та Б. Шоу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 83-84.

Мацьківська, Л. А. (L. Matskivska) (2010) Гендерна стереотипізація та характерні риси жіночого дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 85-87.

Н

Новоселецька , С.В. (2010) Вплив глобалізаційних процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 223-231.

О

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2010) Гендерна асиметрія та її місце у мовленні. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 98-100.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2010) «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу. ("Competency" and "competence" as leading concepts of the competence aproach). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.15). pp. 202-211.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2010) Культурні коди Еросу і Танатосу як репрезентанти свідомості сучасного соціуму (за драмою М. Метерлінка "Там всередині"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 101-103.

Пшенична, О.Ю. (O. Pshenychna) (2010) Особливості психолінгвістичних досліджень письмових текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 111-113.

Півень, І.В. (I. Piven) (2010) Переклад неособових форм дієслів з української мови на англійську. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 106-107.

Р

Роганова, М.О. (M. Rohanova) (2010) Відображення невербальних засобів спілкування (НЗС) у лексикографічних джерелах на прикладі англійської, української та російської мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 114-117.

С

Стасюк, І.С. (І. Stasiuk) (2010) Методика навчання читання студентів 1 курсу мовних спеціальностей на основі автентичних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 132-133.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2010) Особливості міжособистісної комунікації в групах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 130-131.

Т

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2010) Суб'єктивна оцінка як смисловий компонент поетичного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 134-135.

Ц

Цвик, А.В.(A. Tsvyk) (2010) Вербальні та невербальні засоби спілкування на позначення вибачення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 143-145.

Ч

Чернецька, В.В. (V. Chernetska) (2010) Лексико-стилістичні особливості стилю художньої літератури на прикладі книги Майкла Мура “Dude, Where’s My Country?”. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 146-147.

Ш

Шишкіна, К.М. (K. Shyshkina) (2010) Фрейм як одиниця знання. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 150-152.

This list was generated on Sat May 21 02:16:18 2022 EEST.