Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Інститут права ім. І. Малиновського > Кафедра правосуддя та кримінально-правових відносин" та Рік: 2010

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Г | П | С | Х
Число елементів: 10.

Г

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2010) Про співвідношення документів-доказів та речових доказів. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Між нар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р.. с. 579-581.

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) ДОСТОВІРНЕ (ІСТИННЕ) ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЇХ ПРАВИЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Вісник Академії адвокатури України (1(17)). с. 180-182.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) Органи розслідування за КПК Франції 1808 р. (Investigative bodies under the CCP of France 1808). Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»]. с. 656-659.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2010) Ґенеза принципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі Франції (Genesis of the presumption of innocence principle in the criminal procedure of France). Часопис Академії адвокатури України (№4). с. 1-4.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі. Адвокат, 12 (123). с. 8-11.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. (The system of investigation bodies and their powers according to the Criminal Procedure Code of France 1808). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf (2).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії(Reforma and kontrreforma of the criminal legal proceeding in Italy). Адвокат (8(119)). с. 10-15.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2010) Інститут слідчого судді у історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) ( The institution of the court triers in criminal procedure of France (before the Code of Criminal Procedure, 1808)). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№1).

С

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2010) Механізм захисту прав та основних свобод засудженого (The mechanism of protection of the rights and basic freedoms of the convict). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (2). с. 48-50.

Х

Хомич, Т. М. (T. Khomych) (2010) Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї. (Physical violence as a form of family violence). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право": [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf (2).

Цей список був створений у Thu Mar 21 18:34:20 2019 EET.